Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek

©2024 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

obrazek

Klasa I

Procesor tekstu
ćwiczenia

SPIS TREŚCI

Formatowanie tekstu

Uruchom procesor tekstu LibreOffice Writer i przekopiuj do niego poniższy tekst:

Mars

Mars – czwarta według oddalenia od Słońca planeta Układu Słonecznego. Nazwa planety pochodzi od imienia rzymskiego boga wojny – Marsa. Zawdzięcza ją swej barwie, która przy obserwacji z Ziemi wydaje się rdzawo-czerwona i kojarzyła się starożytnym z pożogą wojenną. Postrzegany odcień wynika stąd, że powierzchnia planety zawiera tlenki żelaza. Mars jest planetą wewnętrzną z cienką atmosferą, o powierzchni usianej kraterami uderzeniowymi, podobnie jak powierzchnia Księżyca. Występują tu także inne rodzaje terenu, podobne do ziemskich: wulkany, doliny, pustynie i polarne czapy lodowe. Okres obrotu wokół własnej osi jest niewiele dłuższy niż Ziemi i wynosi 24,6229 godziny (24 h 37 min 22s). Na Marsie znajduje się najwyższa góra w Układzie Słonecznym – Olympus Mons i największy kanion – Valles Marineris. Gładki obszar równinny Vastitas Borealis na półkuli północnej obejmuje 40% powierzchni planety i może być pozostałością ogromnego uderzenia. W przeciwieństwie do Ziemi, Mars jest geologicznie i tektonicznie nieaktywny.

Do czasu pierwszego przelotu sondy Mariner 4 obok Marsa w 1965 roku spekulowano na temat obecności ciekłej wody na powierzchni planety. Podstawą spekulacji były obserwowane okresowe zmiany jasności obszarów powierzchni, w szczególności w pobliżu biegunów, które w obserwacjach teleskopowych wydawały się morzami i kontynentami. Długie ciemne linie na powierzchni, nazwane kanałami marsjańskimi, były interpretowane przez niektórych jako kanały nawadniające wybudowane przez istoty rozumne. Ich obserwacje wytłumaczono później jako złudzenie optyczne, ale ze wszystkich planet w Układzie Słonecznym poza Ziemią, występowanie na Marsie wody, a tym samym warunków do życia, jest najbardziej prawdopodobne. Badania geologiczne zebrane przez bezzałogowe misje sugerują, że Mars posiadał kiedyś duże zasoby wody na powierzchni, a małe wypływy wód podobne do gejzerów mogły mieć miejsce w ciągu ostatniej dekady. W roku 2005 dane radarowe wykazały obecność dużych ilości lodu zarówno na biegunach, jak i na średnich szerokościach geograficznych. Lądownik Phoenix 31 lipca 2008 roku stwierdził bezpośrednio obecność wody w próbce regolitu, pobranej w okolicach biegunowych. 28 września 2015 roku NASA ogłosiła, że znaleziono dowody na obecność ciekłej słonej wody na powierzchni planety. W miesiącach letnich woda w stanie ciekłym spływa ze zboczy kanionów i ścian kraterów w postaci strug i pozostawia ciemne plamy, które mogą mieć długość do kilkuset metrów. Badacze uważają, że odkrycie to zwiększa prawdopodobieństwo istnienia życia na Marsie.

Mars ma dwa księżyce, Fobosa i Deimosa, które są małe i mają nieregularny kształt. Mogą one być przechwyconymi planetoidami, podobnymi do planetoidy trojańskiej (5261) Eureka, krążącej na orbicie planety, chociaż obecnie zyskuje na popularności hipoteza, że powstały one z materii wyrzuconej z Marsa. Wokół Marsa krążą trzy sztuczne satelity, 2001 Mars Odyssey, Mars Express i Mars Reconnaissance Orbiter. Na powierzchni są aktywne łaziki Opportunity misji Mars Exploration Rover i Curiosity misji Mars Science Laboratory oraz kilka innych, nieaktywnych, lądowników z zarówno udanych, jak i nieudanych misji.

Pod kierunkiem nauczyciela wykonaj poniższe operacje.

  1. Tytuł oznacz jako nagłówek pierwszego poziomu i wyśrodkuj.
  2. Pierwszy akapit wyrównaj do prawej, drugi wyjustuj, trzeci akapit wyśrodkuj.
  3. Wszystkie nazwy własne w tekście pogrub.
  4. Znajdź komentarz w nawiasach i zmień go na czcionkę pochyłą w kolorze ciemnozielonym.
  5. Tekst sformatuj na dwie kolumny z odstępami po 0,5 cm.
  6. Ustaw odstępy przed i za akapitem na 0,5 cm.
  7. Zapisz plik na swoim dysku pod nazwą Nazwisko Imię 1.odt, np. Kryczka Łukasz 1.odt.

Na początek:  podrozdziału   strony 

Tabela

Utwórz nowy plik w procesorze tekstu OpenOffice Writter.

Utwórz tabelkę z podziałem godzin na poniedziałek. W pierwszej kolumnie mają być numery lekcji, w drugiej kolumnie czas rozpoczęcia i zakończenia lekcji (minuty jako indeksy górne), w trzeciej kolumnie nazwy przedmiotów. Komórki tabelki odpowiednio pokoloruj.

Zapisz plik na swoim dysku pod nazwą Nazwisko Imię 2.odt, np. Kryczka Łukasz 2.odt.


Na początek:  podrozdziału   strony 

Wzory matematyczne

Utwórz nowy plik w procesorze tekstu OpenOffice Writter.

Wybierz z menu edytora opcje:

Widok → Paski Narzędzi → Wstaw

Otrzymany pasek narzędziowy umieść w polu pasków u góry ekranu. Z paska wybierz narzędzie Formuła i za jego pomocą wpisz poniższe wzory matematyczne pod kierunkiem nauczyciela:

Zapisz plik na swoim dysku pod nazwą Nazwisko Imię 3.odt, np. Kryczka Łukasz 3.odt.

Zapisane pliki prześlij do oceny przy pomocy programu Filezilla.


Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.