Rozwiązywanie arkuszy maturalnych z informatyki

Z podanych rozwiązań należy korzystać dopiero po samodzielnym rozwiązaniu danego zadania w celu sprawdzenia poprawności wyniku. Rozwiązania nie są optymalne (nie zostały sprawdzone z kluczem odpowiedzi, ponieważ na dzień dzisiejszy klucz ten nie został jeszcze opublikowany w Internecie).

 

Poziom podstawowy

 

Zadanie 3. Test (5 pkt)

Dla następujących zdań zaznacz znakiem X właściwe odpowiedzi.

Uwaga: W każdym podpunkcie poprawna jest tylko jedna odpowiedź.

 1. Wiadomo, że kodem ASCII małej litery „a” jest 97. Kodem małej litery „d” jest liczba

      X  (01100100)2
      □  (01011010)2
      □  (01101110)2

  Tutaj wykorzystujemy kalkulator dostępny w systemie Windows. Wpisujemy do niego liczbę 97, dodajemy 3 (taki jest odstęp litery d od litery a), otrzymujemy 100, które zamieniamy na system dwójkowy (w widoku naukowym wybieramy opcję Bin). Otrzymujemy 1100100.
   

 2. Zbiór programów, które zarządzają pracą komputera, to

      □  oprogramowanie edukacyjne.
      X  system operacyjny.
      □  pakiet programów biurowych.
   

 3. Popularnym językiem programowania jest

      □  Kawa.
      X  Java.
      □  Agawa.
   

 4. Który parametr nie dotyczy charakterystyki dysku twardego?

      □  Pojemność liczona np. w GB.
      X  Czas zapisu i odczytu 1 kB danych liczony w cyklach rozkazowych procesora.
      □  Liczba obrotów talerzy dysku na minutę (obr/min).
   

 5. Dany jest następujący algorytm:

      1. n  ← 6, i  ← 1, s  ← 0
      2. dopóki i  <= n  wykonuj
               s  ← s  + i
               i  ← i  + 1
      3. s  ← s  + 1

  Uwaga: ← oznacza instrukcję przypisania.

  Po wykonaniu tego algorytmu wartości zmiennych s, i  są odpowiednio równe

      □  21, 6.
      X  22, 7.
      □  21, 7.

Ostatnie zadanie możemy rozwiązać za pomocą tabelki, w której wpisujemy wartości zmiennych dla kolejnych kroków algorytmu:

Krok n i s
1 6 1 0
2 6 2 1
2 6 3 3
2 6 4 6
2 6 5 10
2 6 6 15
2 6 7 21
3 6 7 22

 


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2021 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe