Opis funkcji bibliotecznych dla mylib.cpp

hline(x,y,len,color)

Rysuje linię poziomą rozpoczynającą się w punkcie (x,y) (lewy koniec), o długości len pikseli w kolorze color. Linia w całości musi mieścić się w obszarze powierzchni graficznej, czyli:

0 ≤ x < screenw,   0 ≤ y < screenh oraz 0 ≤ x + len < screenw

line(x1,y1,x2,y2,color)

Rysuje odcinek w kolorze color od punktu (x1,y1) do (x2,y2). Odcinek w całości powinien mieścić się na obszarze graficznym, czyli:
0 ≤ x1 < screenw,   0 ≤ y1 < screenh
0 ≤ x2 < screenw,   0 ≤ y2 < screenh

lineto(x,y,color)

Rysuje odcinek od poprzednio ustawionego punktu przez moveto() lub lineto() do punktu (x,y). Rysowany odcinek powinien mieścić się w obszarze graficznym, czyli
0 ≤ x < screenw,   0 ≤ y < screenh

moveto(x,y)

Ustala początek odcinka w punkcie (x,y). Punkt ten powinien leżeć w obszarze graficznym, czyli
0 ≤ x < screenw,   0 ≤ y < screenh

plot(x,y,color)

Zapala piksel na współrzędnych (x,y) w kolorze color. Kolor jest 32 bitowy wg opisu podanego w rozdziale o powierzchniach graficznych. Oś OY jest skierowana w dół ekranu - na przykład punkt o współrzędnych (0,0) znajduje się w lewym górnym rogu powierzchni graficznej. Punkty nie mogą wykraczać poza obszar bufora, zatem:

0 ≤ x < screenw,   0 ≤ y < screenh

rgb(R,G,B)

Oblicza wartość koloru na podstawie składowych R - czerwonej, G - zielonej i B - niebieskiej. Wynik rgb() można wstawić wszędzie tam, gdzie wymagane jest podanie koloru. Składowe kolorów powinny być w zakresie od 0 do 255 (szesnastkowo 00-ff). Wartości większe są obcinane.

vline(x,y,len,color)

Rysuje linię pionową rozpoczynającą się w punkcie (x,y) (górny koniec), o długości len pikseli w kolorze color. Linia w całości musi mieścić się w obszarze powierzchni graficznej, czyli:

0 ≤ x < screenw,   0 ≤ y < screenh oraz 0 ≤ y + len < screenh

 

 


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2019 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe