Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
Do strony głównej I LO w Tarnowie

Materiały dla uczniów liceum
 

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

obrazek

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek

©2024 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

7474 – dwa przerzutniki D z wejściami do ustawiania i zerowania

7474

Oznaczenie graficzne przerzutnika D typu 7474

obrazek

Opis

Układ 7474 zawiera dwa niezależne przerzutniki D wyzwalane zboczem dodatnim impulsu zegarowego (ang. Dual D-type positive-edge-triggered flip-flops). Niski poziom logiczny na wejściu PRE lub CLR powoduje odpowiednio ustawienie na 1 lub wyzerowanie wyjścia Q przerzutnika. Gdy wejścia te są nieaktywne (w stanie logicznym wysokim), stan wejścia D jest przenoszony po odpowiednim czasie propagacji na wyjście Q przy narastającym zboczu sygnału zegarowego. Wyzwalanie wejściem zegarowym następuje przy określonym poziomie napięcia i nie zależy od czasu trwania zbocza narastającego sygnału zegarowego. Po przejściu zbocza narastającego sygnału CLK i po upływie określonego czasu podtrzymania stan wejścia D może się zmieniać i nie będzie to miało wpływu na wyjście Q.

Wewnętrzna sieć logiczna przerzutnika D typu 7474

obrazek

Tabelka stanów przerzutnika D typu 7474

PRE CLR CLK D Q Q
0 1 X X 1 0
1 0 X X 0 1
0 0 X X 1 1
1 1 1 1 0
1 1 0 0 1
1 1 0 X Qn-1 Qn-1

Jeśli oba wejścia PRE i CLR przyjmą stan logiczny 0 (w tabelce stanów oznaczone kolorem czerwonym), to na obu wyjściach przerzutnika pojawi się nietrwały stan 1. Nietrwałość ta polega na tym, że jeśli teraz wejścia ustawiające przejdą jednocześnie w stan nieaktywny (czyli stan 1), to na wyjściach pojawią sie stany 1:0 lub 0:1 w zależności od wewnętrznych opóźnień w sieci logicznej przerzutnika. Co więcej w tym stanie na wyjściach nie jest gwarantowane osiągnięcie poprawnego napięcia VOH. Należy zatem unikać tego stanu przerzutnika.

Obudowy DIL-14

obrazek

5474J
54LS74J, 54S74J, 54S74W
7474N
74LS74A, 74S74D, 74S74N

obrazek

5474W

Wybrane parametry elektryczne

  Opis parametru 5474 7474 74LS74A 74S74 Jednostka
VCC Napięcie zasilania 4,5...5,5 4,75...5,25 4,75...5,25 4,75...5,25 V
VIH Napięcie wejściowe dla stanu 1 2 2 2 2 V
VIL Napięcie wejściowe dla stanu 0 0,8 0,8 0,8 0,8 V
VOH Napięcie wyjściowe dla stanu 1 2,4...3,4 2,4...3,4 2,7...3,4 2,7...3,4 V
VOL Napięcie wyjściowe dla stanu 0 0,2...0,4 0,2...0,4 0,25...0,5 0,5 V
IIH Prąd wejściowy w stanie 1, D 40 40 20 50 µA
Prąd wejściowy w stanie 1, CLR 120 120 40 150
Prąd wejściowy w stanie 1, pozostałe 80 80 20 100
IIL Prąd wejściowy w stanie 0, D -1,6 -1,6 -0,4 -2 mA
Prąd wejściowy w stanie 0, PRE -1,6 -1,6 -0,8 -4
Prąd wejściowy w stanie 0, CLR -3,2 -3,2 -0,8 -6
Prąd wejściowy w stanie 0, CLK -3,2 -3,2 -0,4 -4
IOH Prąd wyjściowy w stanie 1 -0,4 -0,4 -0,4 -1 mA
IOL Prąd wyjściowy w stanie 0 16 16 8 20 mA
ICC Prąd zasilania 8,5...15 8,5...15 4...8 15...25 mA
TA Zakres temperatur pracy -55...125 0...70 0...70 0...70 °C
fmax Zalecana częstotliwość 15...25 15...25 25...33 75...110 MHz
tPLH Czas propagacji z 0 na 1, od PRE lub CLR 25 25 13...25 4...6 ns
Czas propagacji z 0 na 1, od CLK 14...25 14...25 13...25 6...9
tPHL Czas propagacji z 1 na 0, od PRE lub CLR 40 40 25...40 9...13,5 ns
Czas propagacji z 1 na 0, od CLK 20...40 20...40 25...40 6...9
tsu Czas przygotowania D przed ↑ imp. zeg. 20 20 20 3 ns
th Czas utrzymania D po ↑ imp. zeg. 5 5 5 2 ns
tw Zalecana szerokość impulsu CLK = 1 30 30 25 6 ns
Zalecana szerokość impulsu CLK = 0 37 37 25 7,3
Zalecana szerokość impulsu PRE, CLR = 0 30 30 25 7

Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.