7451 – dwie bramki AND-OR-INVERT

 
   

Oznaczenie graficzne bramki AND-OR-INVERT typu 7451

(51 i S51)

     (LS51)

Opis

Układ 7451 zawiera dwie niezależne bramki AND-OR-INVERT (ang. dual AND-OR-INVERT gates). Bramki te realizują funkcję logiczną:

(51 i S51)

     (LS51)

 

Tabelka stanów bramki AND-OR-INVERT typu 7451

(51 i S51)
A B C D Y
Z Z 1
1 1 X X 0
X X 1 1 0
     (LS51)
A B C D E F Y
Z Z 1
1 1 1 X X X 0
X X X 1 1 1 0

Z : jeden z sygnałów ma wartość 0

 

Obudowy DIL-14

5451J, 54S51J, 54S51W
7451N
74S51D, 74S51N

5451W

Uwaga: NC - nie należy wykonywać zewnętrznych połączeń

54LS51J, 54LS51W
74LS51D, 74LS51N

Wybrane parametry elektryczne

  Opis parametru 5451 7451 74LS51 74S51 Jednostka
VCC Napięcie zasilania 4,5...5,5 4,75...5,25 4,75...5,25 4,75...5,25 V
VIH Napięcie wejściowe dla stanu 1 2 2 2 2 V
VIL Napięcie wejściowe dla stanu 0 0,8 0,8 0,8 0,8 V
VOH Napięcie wyjściowe dla stanu 1 2,4...3,4 2,4...3,4 2,7...3,4 2,7...3,4 V
VOL Napięcie wyjściowe dla stanu 0 0,2...0,4 0,2...0,4 0,25...0,5 0,5 V
IIH Prąd wejściowy w stanie 1 40 40 20 50 µA
IIL Prąd wejściowy w stanie 0 -1,6 -1,6 -0,4 -2 mA
IOH Prąd wyjściowy w stanie 1 -0,4 -0,4 -0,4 -1 mA
IOL Prąd wyjściowy w stanie 0 16 16 8 20 mA
ICCH Prąd zasilania w stanie wysokim 4...8 4...8 0,8...1,6 8,2...17,8 mA
ICCL Prąd zasilania w stanie niskim 7,4...14 7,4...14 1,4...2,8 13,6...22 mA
TA Zakres temperatur pracy -55...125 0...70 0...70 0...70 °C
tpLH Czas propagacji z 0 na 1 13...22 13...22 12...20 3,5...5,5 ns
tpHL Czas propagacji z 1 na 0 8...15 8...15 12,5...20 5...5,5 ns

 

Dane techniczne układu w Internecie

5451, 7451

 

 


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2019 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe