Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
Do strony głównej I LO w Tarnowie

Materiały dla uczniów liceum
 

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

obrazek

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek

©2022 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

74374 – osiem przerzutników typu D wyzwalanych zboczem dodatnim z wyjściami trójstanowymi

74374

Oznaczenie graficzne układu 74374

Opis

Te 8-bitowe rejestry cechują się wyjściami trójstanowymi typu totem-pole zaprojektowanymi specjalnie do sterowania obciążeń wysoko-pojemnościowych lub o relatywnie niskiej impedancji. Stan wysokiej impedancji oraz zwiększony logiczny poziom wysoki wysterowania dają tym rejestrom możliwość bezpośredniego dołączania i sterowania linii magistrali w systemie opartym na magistralach bez potrzeby dodatkowych interfejsów czy elementów podciągających. Szczególnie nadają się do implementacji rejestrów buforowych, portów we/wy, dwukierunkowych drajwerów magistral i rejestrów roboczych.

Osiem przerzutników układu 74LS374 są przerzutnikami typu D wyzwalanymi zboczem. Przy zboczu narastającym (przejście ze stanu 0 do 1) zegara CLK wyjścia Q zostaną ustawione na stany logiczne panujące na na odpowiadających im wejściach D.

Buforowane wejście sterowania wyjściami OE (ang. Output Enable) może być wykorzystane do umieszczeniu na wyjściach układu normalnych stanów logicznych (niskich lub wysokich) lub stanu wysokiej impedancji, w którym wyjścia nie pobierają, ani nie oddają prądu na linie magistrali.

Sterowanie wyjściami nie wpływa na wewnętrzną pracę przerzutników. Oznacza to, iż stare dane mogą być utrzymywane lub wprowadzone nowe dane, gdy wyjścia są wyłączone.

Własności:

Wewnętrzna sieć logiczna układu 74LS374

Tabelka funkcji układu 74LS374

OE CLK D Q
0 1 1
0 0 0
0 0 X Q0
1 X X Z
↑ – przejście z poziomu niskiego w wysoki
X – wartość dowolna
Q0 – stan tuż przed przejściem CLK z 0 na 1
Z – stan wysokiej impedancji

Obudowa DIL-20

Wybrane parametry elektryczne

  Opis parametru 74LS374 Jednostka
VCC Napięcie zasilania 4,75...5,25 V
VIH Napięcie wejściowe dla stanu 1 2 V
VIL Napięcie wejściowe dla stanu 0 0,8 V
VOH Napięcie wyjściowe dla stanu 1 2,4...3,1 V
VOL Napięcie wyjściowe dla stanu 0 0,35...0,5 V
IIH Prąd wejściowy w stanie 1 20 µA
IIL Prąd wejściowy w stanie 0 -0,4 mA
IOH Prąd wyjściowy w stanie 1 -2,6 mA
IOL Prąd wyjściowy w stanie 0 24 mA
ICC Prąd zasilania 27...45 mA
TA Zakres temperatur pracy 0...70 °C
tw Szerokość impulsu CLK (stan niski, stan wysoki) 15 ns
tSU Czas ustawiania 20 ns
tH Czas podtrzymania 1 ns
tP Czas propagacji D → Q 18...38 ns
tPZH Czas włączenia na poziom wysoki OE → Q 28...44 ns
tPZL Czas włączenia na poziom niski OE → Q 28...44 ns
tPHZ Czas wyłączenia z poziomu wysokiego OE → Q 20 ns
tPLZ Czas wyłączenia z poziomu niskiego OE → Q 25 ns
Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2022 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.