Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
Do strony głównej I LO w Tarnowie

Materiały dla uczniów liceum
 

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

obrazek

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek

©2022 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

74191 – synchroniczny, rewersyjny licznik dwójkowy

74191

Oznaczenie graficzne licznika typu 74191

obrazek

Opis

Układ 74191 zawiera synchroniczny, rewersyjny licznik dwójkowy (ang. Synchronous Up/Down Binary Counter). Wyjścia licznika zmieniają stany synchronicznie w takt impulsów zegarowych. Znaczenie wejść/wyjść układu jest następujące:

CLK sygnał zegarowy. Licznik reaguje na dodatnie zbocza impulsów zegarowych, jeśli jest w trybie zliczania.
D/U określa kierunek zliczania: stan wysoki 1 – licznik zlicza do tyłu, stan niski 0 – licznik zlicza do przodu
CTEN uaktywnia licznik w stanie niskim 0. W stanie wysokim 1 licznik jest zablokowany i nie zlicza impulsów zegarowych.
LOAD stan niski 0 powoduje przepisanie danych z wejść A...D na wyjścia QA...QD niezależnie od sygnału CLK.
A...D wejścia danych.
RCO generuje ujemny impuls o czasie trwania równym ujemnemu impulsowi sygnału zegarowego, gdy licznik przekracza wartość maksymalną lub minimalną.
MAX/MIN generuje dodatni impuls o czasie trwania równym okresowi zegara, gdy licznik przekracza wartość maksymalną lub minimalną.
QA...QD wyjścia stanu licznika w kodzie BCD

Przebiegi sygnałów dla układu 74191

obrazek

Sieć logiczna licznika 74191

obrazek

Obudowa DIL-16

obrazek

Wybrane parametry elektryczne

  Opis parametru 54191 74191 74LS191 Jednostka
VCC Napięcie zasilania 4,5...5,5 4,75...5,25 4,75...5,25 V
VIH Napięcie wejściowe dla stanu 1 2 2 2 V
VIL Napięcie wejściowe dla stanu 0 0,8 0,8 0,8 V
VOH Napięcie wyjściowe dla stanu 1 2,4...3,4 2,4...3,4 2,7...3,4 V
VOL Napięcie wyjściowe dla stanu 0 0,2...0,4 0,2...0,4 0,25...0,5 V
IIH Prąd wejściowy w stanie 1 wszystkie wejścia z wyjątkiem CTEN 40 40 20 µA
CTEN 120 120 60
IIL Prąd wejściowy w stanie 0 wszystkie wejścia z wyjątkiem CTEN -1,6 -1,6 -0,4 mA
CTEN -4,8 -4,8 -1,2
IOH Prąd wyjściowy w stanie 1 -0,8 -0,8 -0,4 mA
IOL Prąd wyjściowy w stanie 0 16 16 8 mA
ICC Prąd zasilania 65...99 65...105 20...35 mA
TA Zakres temperatur pracy -55...125 0...70 0...70 °C
tw(CLK) Szerokość impulsu zegarowego 25 25 25 ns
tw(LOAD) Szerokość impulsu ładowania 35 35 35 ns
fclock Częstotliwość zegara 0...20 0...20 0...20 MHz
Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2022 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.