74190 – synchroniczny, rewersyjny licznik dziesiętny BCD

 
   

Oznaczenie graficzne licznika typu 74190

Opis

Układ 74190 zawiera synchroniczny, rewersyjny licznik dziesiętny BCD (ang. Synchronous Up/Down BCD Counter). Wyjścia licznika zmieniają stany synchronicznie w takt impulsów zegarowych. Znaczenie wejść/wyjść układu jest następujące:

CLK sygnał zegarowy. Licznik reaguje na dodatnie zbocza impulsów zegarowych, jeśli jest w trybie zliczania.
D/U określa kierunek zliczania: stan wysoki 1 – licznik zlicza do tyłu, stan niski 0 – licznik zlicza do przodu
CTEN uaktywnia licznik w stanie niskim 0. W stanie wysokim 1 licznik jest zablokowany i nie zlicza impulsów zegarowych.
LOAD stan niski 0 powoduje przepisanie danych z wejść A...D na wyjścia QA...QD niezależnie od sygnału CLK.
A...D wejścia danych.
RCO generuje ujemny impuls o czasie trwania równym ujemnemu impulsowi sygnału zegarowego, gdy licznik przekracza wartość maksymalną lub minimalną.
MAX/MIN generuje dodatni impuls o czasie trwania równym okresowi zegara, gdy licznik przekracza wartość maksymalną lub minimalną.
QA...QD wyjścia stanu licznika w kodzie BCD

 

Przebiegi sygnałów dla układu 74190

Sieć logiczna licznika 74190

Obudowa DIL-16

Wybrane parametry elektryczne

  Opis parametru 54190 74190 74LS190 Jednostka
VCC Napięcie zasilania 4,5...5,5 4,75...5,25 4,75...5,25 V
VIH Napięcie wejściowe dla stanu 1 2 2 2 V
VIL Napięcie wejściowe dla stanu 0 0,8 0,8 0,8 V
VOH Napięcie wyjściowe dla stanu 1 2,4...3,4 2,4...3,4 2,7...3,4 V
VOL Napięcie wyjściowe dla stanu 0 0,2...0,4 0,2...0,4 0,25...0,5 V
IIH Prąd wejściowy w stanie 1 wszystkie wejścia z wyjątkiem CTEN 40 40 20 µA
CTEN 120 120 60
IIL Prąd wejściowy w stanie 0 wszystkie wejścia z wyjątkiem CTEN -1,6 -1,6 -0,4 mA
CTEN -4,8 -4,8 -1,2
IOH Prąd wyjściowy w stanie 1 -0,8 -0,8 -0,4 mA
IOL Prąd wyjściowy w stanie 0 16 16 8 mA
ICC Prąd zasilania 65...99 65...105 20...35 mA
TA Zakres temperatur pracy -55...125 0...70 0...70 °C
tw(CLK) Szerokość impulsu zegarowego 25 25 25 ns
tw(LOAD) Szerokość impulsu ładowania 35 35 35 ns
fclock Częstotliwość zegara 0...20 0...20 0...20 MHz

 

Dane techniczne układu w Internecie

74190

 

 


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2019 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe