74173 – 4-bitowy rejestr z przerzutników D z wyjściami trójstanowymi

 
   

Oznaczenie graficzne rejestru typu 74173

 

Opis

Układ 74173 zawiera zawiera 4-bitowy rejestr z przerzutników typu D z wyjściami trójstanowymi (ang. 4-Bit D-Type Register with 3-State Outputs). Układ ten może być podłączony do magistrali bez dodatkowych buforów. Znaczenie wejść i wyjść jest następujące:

1D...4D dane wejściowe do zapamiętania w rejestrze
1Q...4Q dane wyjściowe z rejestrów. Wyjścia te można ustawić w stan wysokiej impedancji, w którym nie obciążają magistrali.
M, N wejścia sterujące stanem wyjść 1Q...4Q. Gdy oba znajdują się w stanie niskim, na wyjściach Q pojawiają się dane z przerzutników rejestru. Jeśli jedno z tych wejść (lub oba) przyjmie stan wysoki, wyjścia Q przechodzą w stan wysokiej impedancji.
G1, G2 wejścia uaktywniające wprowadzanie danych. Gdy oba znajdują się w stanie niskim, dane są zapisywane z wejść D do przerzutników przy narastającym impulsie na wejściu zegarowym. Jeśli dowolne z nich przejdzie w stan wysoki, zapis danych do rejestru jest zablokowany.
CLK wejście impulsów zegarowych. Zapis jest wykonywany (przy obu wejściach G w stanie niskim) przy narastającym zboczu impulsu zegarowego.
CLR wejście zerowania. Stan wysoki powoduje wyzerowanie wszystkich przerzutników rejestru.

 

Tabela funkcji

Wejścia Wyjścia
CLR CLK G1 G2 D Q
1 X X X X 0
0 0 X X X Q0
0 1 X X Q0
0 X 1 X Q0
0 0 0 0 0
0 0 0 1 1

Wejścia N i M w stanie niskim.

 

Sieć logiczna rejestru 74173

Obudowa DIL-16

Wybrane parametry elektryczne

  Opis parametru 54173 74173 74LS173A Jednostka
VCC Napięcie zasilania 4,5...5,5 4,75...5,25 4,75...5,25 V
VIH Napięcie wejściowe dla stanu 1 2 2 2 V
VIL Napięcie wejściowe dla stanu 0 0,8 0,8 0,8 V
VOH Napięcie wyjściowe dla stanu 1 2,4 2,4 2,4...3,1 V
VOL Napięcie wyjściowe dla stanu 0 0,4 0,4 0,25...0,5 V
IIH Prąd wejściowy w stanie 1 40 40 20 µA
IIL Prąd wejściowy w stanie 0 -1,6 -1,6 -0,4 mA
IOH Prąd wyjściowy w stanie 1 -2 -5,2 -2,6 mA
IOL Prąd wyjściowy w stanie 0 16 16 24 mA
ICC Prąd zasilania 50...72 50...72 19...24 mA
TA Zakres temperatur pracy -55...125 0...70 0...70 °C
fclock Częstotliwość zegara 25 25 25 MHz
tw Szerokość impulsu CLK lub CLR 20 20 25 ns

 

Dane techniczne układu w Internecie

74173

 

 


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2019 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe