Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
Do strony głównej I LO w Tarnowie

Materiały dla uczniów liceum
 

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

obrazek

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek

©2022 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

74173 – 4-bitowy rejestr z przerzutników D z wyjściami trójstanowymi

74173

Oznaczenie graficzne rejestru typu 74173

obrazek

Opis

Układ 74173 zawiera zawiera 4-bitowy rejestr z przerzutników typu D z wyjściami trójstanowymi (ang. 4-Bit D-Type Register with 3-State Outputs). Układ ten może być podłączony do magistrali bez dodatkowych buforów. Znaczenie wejść i wyjść jest następujące:

1D...4D dane wejściowe do zapamiętania w rejestrze
1Q...4Q dane wyjściowe z rejestrów. Wyjścia te można ustawić w stan wysokiej impedancji, w którym nie obciążają magistrali.
M, N wejścia sterujące stanem wyjść 1Q...4Q. Gdy oba znajdują się w stanie niskim, na wyjściach Q pojawiają się dane z przerzutników rejestru. Jeśli jedno z tych wejść (lub oba) przyjmie stan wysoki, wyjścia Q przechodzą w stan wysokiej impedancji.
G1, G2 wejścia uaktywniające wprowadzanie danych. Gdy oba znajdują się w stanie niskim, dane są zapisywane z wejść D do przerzutników przy narastającym impulsie na wejściu zegarowym. Jeśli dowolne z nich przejdzie w stan wysoki, zapis danych do rejestru jest zablokowany.
CLK wejście impulsów zegarowych. Zapis jest wykonywany (przy obu wejściach G w stanie niskim) przy narastającym zboczu impulsu zegarowego.
CLR wejście zerowania. Stan wysoki powoduje wyzerowanie wszystkich przerzutników rejestru.

Tabela funkcji

Wejścia Wyjścia
CLR CLK G1 G2 D Q
1 X X X X 0
0 0 X X X Q0
0 1 X X Q0
0 X 1 X Q0
0 0 0 0 0
0 0 0 1 1

Wejścia N i M w stanie niskim.

Sieć logiczna rejestru 74173

obrazek

Obudowa DIL-16

obrazek

Wybrane parametry elektryczne

  Opis parametru 54173 74173 74LS173A Jednostka
VCC Napięcie zasilania 4,5...5,5 4,75...5,25 4,75...5,25 V
VIH Napięcie wejściowe dla stanu 1 2 2 2 V
VIL Napięcie wejściowe dla stanu 0 0,8 0,8 0,8 V
VOH Napięcie wyjściowe dla stanu 1 2,4 2,4 2,4...3,1 V
VOL Napięcie wyjściowe dla stanu 0 0,4 0,4 0,25...0,5 V
IIH Prąd wejściowy w stanie 1 40 40 20 µA
IIL Prąd wejściowy w stanie 0 -1,6 -1,6 -0,4 mA
IOH Prąd wyjściowy w stanie 1 -2 -5,2 -2,6 mA
IOL Prąd wyjściowy w stanie 0 16 16 24 mA
ICC Prąd zasilania 50...72 50...72 19...24 mA
TA Zakres temperatur pracy -55...125 0...70 0...70 °C
fclock Częstotliwość zegara 25 25 25 MHz
tw Szerokość impulsu CLK lub CLR 20 20 25 ns
Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2022 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.