74148 – dekoder priorytetowy 8 linii na 3

 
   

Oznaczenie graficzne dekodera typu 74148

 

Opis

Układ 74148 zawiera dekoder priorytetowy 8 linii na 3 (ang. 8-Line to 3-Line Priority Encoder). Dekoder posiada osiem wejść danych 0...7 oraz trzy wyjścia A0, A1 i A3. Stanem aktywnym jest stan niski. Wejście EI (ang. Enable Input - uaktywnij wejścia) oraz wyjście EO (ang. Enable Output) pozwalają na kaskadowe łączenie dekoderów (w materiałach producentów znajdziesz odpowiednie rozwiązanie). Wejścia są buforowane i stanowią obciążenie równoważne jednej bramce TTL. Wyjście GS przyjmuje stan niski 0, jeśli na którymkolwiek z wejść 0...7 panuje stan niski 0, a wyjścia zostały uaktywnione (EI = 0).

 

Tabelka stanów dekodera typu 74148

Wejścia Wyjścia
EI 0 1 2 3 4 5 6 7 A2 A1 A0 GS EO
1 X X X X X X X X 1 1 1 1 1
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
0 X X X X X X X 0 0 0 0 0 1
0 X X X X X X 0 1 0 0 1 0 1
0 X X X X X 0 1 1 0 1 0 0 1
0 X X X X 0 1 1 1 0 1 1 0 1
0 X X X 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1
0 X X 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1
0 X 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1
0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1

 

Schemat sieci logicznej dekodera typu 74148

Obudowa DIL-16

Wybrane parametry elektryczne

  Opis parametru 54148 74148 74LS148 Jednostka
VCC Napięcie zasilania 4,5...5,5 4,75...5,25 4,75...5,25 V
VIH Napięcie wejściowe dla stanu 1 2 2 2 V
VIL Napięcie wejściowe dla stanu 0 0,8 0,8 0,8 V
VOH Napięcie wyjściowe dla stanu 1 2,4...3,3 2,4...3,3 2,7...3,4 V
VOL Napięcie wyjściowe dla stanu 0 0,2...0,4 0,2...0,4 0,25...0,5 V
IIH Prąd wejściowy w stanie 1 wejście 0,EI 40 40 20 µA
pozostałe 80 80 40
IIL Prąd wejściowy w stanie 0 wejście 0,EI -1,6 -1,6 -0,4 mA
pozostałe -3,2 -3,2 -0,8
IOH Prąd wyjściowy w stanie 1 -0,8 -0,8 -0,4 mA
IOL Prąd wyjściowy w stanie 0 16 16 8 mA
ICC Prąd zasilania 40...60 40...60 10...20 mA
TA Zakres temperatur pracy -55...125 0...70 0...70 °C
tpLH Czas propagacji z 0 na 1 9...14 9...14 12...18 ns
tpHL Czas propagacji z 1 na 0 7...11 7...11 12...18 ns

 

Dane techniczne układu w Internecie

74148

 

 

 


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2019 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe