Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
Do strony głównej I LO w Tarnowie

Materiały dla uczniów liceum
 

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

obrazek

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek

©2022 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

74142 – licznik BCD z zatrzaskami i dekoderem BCD na kod 1 z 10

74142

Oznaczenie licznika/dekodera typu 74142

obrazek

Opis

Układ 74142 zawiera licznik dziesiętny w kodzie BCD, czterobitowy rejestr zatrzaskowy oraz dekoder BCD na 1 z 10 do sterowania lampami Nixie+ (ang. BCD Counter/4-Bit Latch/BCD Decoder/Driver). Układ ten pozwala zastąpić trzy układy scalone o równoważnej mu funkcji.

obrazek

Wewnętrzny licznik zbudowany jest z czterech przerzutników typu Master-Slave. Licznik jest bezpośrednio zerowany przez wejście CLR. Stan niski na tym wejściu wymusza ustawienie wyjść QA...QD w stan 0. Wyjście kaskadowe QD przyjmuje wtedy stan 1. Wyjście to służy do kaskadowego podłączenia następnej dekady liczącej. Umożliwia to proste tworzenie liczników n-cyfrowych. Zliczanie następuje przy dodatnim zboczu na wejściu CLK, gdy wejście CLR ma stan wysoki. Licznik liczy w kodzie BCD, zatem po zliczeniu 9 impulsów następny impuls zegarowy powoduje wyzerowanie licznika. Wyjścia QA...QD licznika są połączone wewnętrznie z wejściami A...D rejestru zatrzaskowego, który jest sterowany przez wejście STRB. Stan niski na tym wejściu powoduje, że dane z wejść rejestru są przekazywane na jego wyjścia, gdzie trafiają do dekodera. Gdy wejście STRB przechodzi w stan wysoki, na wyjściach QA...QD rejestru zatrzaskowego zostaje zapamiętany ostatni stan. Wyjście QD nie jest zapamiętywane w rejestrze i zmienia się zgodnie ze stanem licznika. Dekoder dekoduje stan swoich wejść A...D na stan niski na wyjściach 0...9, które sterują lampami Nixie+ (lampy Nixie+ wyświetlają cyfry dziesiętne). Pozostałe wyjścia dekodera znajdują się w stanie nieaktywnym.

Wszystkie wejścia układu 74142 są buforowane i mają obciążenie jednej standardowej bramki TTL.

Tabelka stanów dekodera typu 74142

Wejścia Wyjścia
CLK CLR STRB 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 QD
X 0 0 n n n n n n n n n n 1
1 1 0 n 0 n n n n n n n n 1
2 1 0 n n 0 n n n n n n n 1
3 1 0 n n n 0 n n n n n n 1
4 1 0 n n n n 0 n n n n n 1
5 1 0 n n n n n 0 n n n n 1
6 1 0 n n n n n n 0 n n n 1
7 1 0 n n n n n n n 0 n n 1
8 1 0 n n n n n n n n 0 n 0
9 1 0 n n n n n n n n n 0 0
10 1 0 0 n n n n n n n n n 1
11 1 0 n 0 n n n n n n n n 1
12 1 0 n n 0 n n n n n n n 1
13 1 1 n n 0 n n n n n n n 1

n - wyjście znajduje się w stanie nieaktywnym

Obudowa DIL-16

obrazek

Wybrane parametry elektryczne

  Opis parametru 74142 Jednostka
VCC Napięcie zasilania 4,75...5,25 V
VIH Napięcie wejściowe dla stanu 1 2 V
VIL Napięcie wejściowe dla stanu 0 0,8 V
VOH Napięcie wyjściowe dla stanu 1 na QD 2,4...3,4 V
VOL Napięcie wyjściowe dla stanu 0 na QD 0,2...0,4 V
VO(on) Napięcie wyjściowe w stanie włączonym 2,5 V
VO(off) Napięcie wyjściowe w stanie wyłączonym 60 V
IOH Prąd wyjściowy w stanie 1 na QD -0,4 mA
IOL Prąd wyjściowy w stanie 0 na QD 8 mA
IO(off) Prąd wyjściowy w stanie wyłączonym 50 µA
IIH Prąd wejściowy w stanie 1 40 µA
IIL Prąd wejściowy w stanie 0 -1,6 mA
ICC Prąd zasilania 68...102 mA
TA Zakres temperatur pracy 0...70 °C
fclock Częstotliwość zegara 0...20 MHz
tw(clock) Szerokość impulsu zegarowego stan 1 15 ns
stan 0 35
tw(clear) Szerokość impulsu zerującego 25 ns
tw(strobe) Szerokość impulsu STROBE 20 ns
tsu Czas zerowania wyjść licznika 25 ns
tstrobe Czas zapamiętywania rejestru 45 ns
Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2022 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.