74135 – cztery dwuwejściowe bramki EXCLUSIVE-OR/NOR

 
   

Oznaczenie graficzne bramki EXCLUSIVE-OR/NOR typu 74135

 

Opis

Układ 74135 zawiera cztery dwuwejściowe bramki EXCLUSIVE-OR/NOR (ang. Quad 2-input EXCLUSIVE-OR/NOR gates). Funkcja realizowana przez te bramki zależy od stanu logicznego wejścia C. Gdy C = 0, na wyjściu Y otrzymujemy funkcję EXCLUSIVE-OR wejść A i B. Gdy C = 1, na wyjściu Y otrzymujemy funkcję EXCLUSIVE-NOR wejść A i B. Pełna funkcja wyjściowa posiada następujący przepis:

 

Tabelka stanów bramki EXCLUSIVE-OR/NOR typu 74135

A B C Y
0 0 0 0
0 1 0 1
1 0 0 1
1 1 0 0
0 0 1 1
0 1 1 0
1 0 1 0
1 1 1 1

 

Obudowa DIL-16

Wybrane parametry elektryczne

  Opis parametru 54S135 74S135 Jednostka
VCC Napięcie zasilania 4,5...5,5 4,75...5,25 V
VIH Napięcie wejściowe dla stanu 1 2 2 V
VIL Napięcie wejściowe dla stanu 0 0,8 0,8 V
VOH Napięcie wyjściowe dla stanu 1 5,5 5,5 V
VOL Napięcie wyjściowe dla stanu 0 0,2...0,4 0,2...0,4 V
IIH Prąd wejściowy w stanie 1 40 40 µA
IIL Prąd wejściowy w stanie 0 -1,6 -1,6 mA
IOH Prąd wyjściowy w stanie 1 0,25 0,25 mA
IOL Prąd wyjściowy w stanie 0 16 16 mA
ICC Prąd zasilania 30...43 30...50 mA
TA Zakres temperatur pracy -55...125 0...70 °C
tpLH Czas propagacji z 0 na 1, C=0 12...18 12...18 ns
tpHL Czas propagacji z 1 na 0, C=0 39...50 39...50 ns
tpLH Czas propagacji z 0 na 1, C=1 14...22 14...22 ns
tpHL Czas propagacji z 1 na 0, C=1 42...55 42...55 ns

 

Dane techniczne układu w Internecie

54S135

 

 

 


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2019 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe