74134 – jedna 12-wejściowa bramka NAND z wyjściem trójstanowym

 
   

Oznaczenie graficzne bramki NAND typu 74134

 

Opis

Układ 74134 zawiera jedną 12-wejściową bramkę NAND z wyjściem trójstanowym (ang. 12-Input Positive NAND Gate with 3-state Output), która realizuje funkcję zaprzeczonego iloczynu logicznego:

Układ pozwala sterować magistralami bez dodatkowych oporników. Wyjście Y przechodzi w stan nieaktywny (o dużej impedancji) przy OC = 1.

 

Tabelka stanów bramki NAND typu 74134

OC Wejścia A...L Y
0 Wszystkie 1 0
0 Co najmniej jedno 0 1
1 X Wył.

 

Obudowa DIL-16

Wybrane parametry elektryczne

  Opis parametru 54S134 74S134 Jednostka
VCC Napięcie zasilania 4,5...5,5 4,75...5,25 V
VIH Napięcie wejściowe dla stanu 1 2 2 V
VIL Napięcie wejściowe dla stanu 0 0,8 0,8 V
VOH Napięcie wyjściowe dla stanu 1 2,5...3,4 2,4...3,2 V
VOL Napięcie wyjściowe dla stanu 0 0,5 0,5 V
IIH Prąd wejściowy w stanie 1 50 50 µA
IIL Prąd wejściowy w stanie 0 -2 -2 mA
IOH Prąd wyjściowy w stanie 1 -1 -6,5 mA
IOL Prąd wyjściowy w stanie 0 20 20 mA
ICCH Prąd zasilania w stanie wysokim 7...13 7...13 mA
ICCL Prąd zasilania w stanie niskim 9...16 9...16 mA
ICCD Prąd zasilania w stanie wysokiej impedancji 14...25 14...25 mA
TA Zakres temperatur pracy -55...125 0...70 °C
tpLH Czas propagacji z 0 na 1 4...6 4...6 ns
tpHL Czas propagacji z 1 na 0 5,5 5,5 ns
tpZH Czas propagacji z w.i. na 1 13...19,5 13...19,5 ns
tpZL Czas propagacji z w.i. na 0 14...21 14...21 ns
tpHZ Czas propagacji z 1 na w.i. 5,5...8,5 5,5...8,5 ns
tpLZ Czas propagacji z 0 na w.i. 9...14 9...14 ns

w.i. = stan wysokiej impedancji

 

Dane techniczne układu w Internecie

74S134

 

 

 


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2019 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe