Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
Do strony głównej I LO w Tarnowie

Materiały dla uczniów liceum
 

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

obrazek

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek

©2022 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

74116 – podwójne, czterobitowe przerzutniki D Latch z zerowaniem

74116

Oznaczenie graficzne przerzutników D typu 74116

obrazek

Opis

Układ 74115 zawiera dwa zespoły 4 przerzutników typu D Latch ze wspólnym zerowaniem (ang. Dual 4-bit Latches with Clear). Każdy z tych zespołów posiada niezależne zerowanie asynchroniczne CLR oraz dwa wejścia zegarowe C1 i C2 sprzężone funkcją AND. Gdy oba te wejścia znajdują się w stanie niskim 0, to na wyjściach Q1...Q4 pojawiają się stany wejść D1...D4. Gdy którekolwiek z wejść zegarowych przejdzie w stan wysoki 1, na wyjściach zostaje "zatrząśnięty" ostatni stan wejść panujący tuż przed tą zmianą. Po tym wejścia danych zostają zablokowane i ich zmiana nie powoduje zmian na wyjściach. Wejście zerujące CLR posiada najwyższy priorytet i stan niski na nim powoduje ustawienie stanów niskich na wszystkich czterech wyjściach Q1...Q4 bez względu na stan wejść D1...D4.

Wewnętrzna sieć logiczna zespołu przerzutników D Latch typu 74116

obrazek

Tabelka stanów przerzutników typu 74116
(każdy przerzutnik D Latch)

Wejścia Wyjście
CLR C1 C2 D Q
1 0 0 0 0
1 0 0 1 1
1 X 1 X Q0
1 1 X X Q0
0 X X X 0

Q0 – stan wyjścia tuż przed zboczem dodatnim jednego z sygnałów zegarowych

Obudowa DIL-24

obrazek

Wybrane parametry elektryczne

  Opis parametru 54116 74116 Jednostka
VCC Napięcie zasilania 4,5...5,5 4,75...5,25 V
VIH Napięcie wejściowe dla stanu 1 2 2 V
VIL Napięcie wejściowe dla stanu 0 0,8 0,8 V
VOH Napięcie wyjściowe dla stanu 1 2,4...3,4 2,4...3,4 V
VOL Napięcie wyjściowe dla stanu 0 0,2...0,4 0,2...0,4 V
IIH Prąd wejściowy w stanie 1, C1, C2 lub CLR 40 40 µA
Prąd wejściowy w stanie 1, wejścia D 60 60
IIL Prąd wejściowy w stanie 0, C1, C2 lub CLR -1,6 -1,6 mA
Prąd wejściowy w stanie 0, wejścia D, krawędź -2,4 -2,4
Prąd wejściowy w stanie 0, wejścia D, stan ustalony -1,6 -1,6
IOH Prąd wyjściowy w stanie 1 -0,8 -0,8 mA
IOL Prąd wyjściowy w stanie 0 16 16 mA
ICC Prąd zasilania 40...100 40...100 mA
TA Zakres temperatur pracy -55...125 0...70 °C
tPLH Czas propagacji z 0 na 1, od C1, C2 na Q 19...30 19...30 ns
Czas propagacji z 0 na 1, od D na Q 10...15 10...15
tPHL Czas propagacji z 1 na 0, od C1, C2 na Q 15...22 15...22 ns
Czas propagacji z 1 na 0, od D na Q 12...18 12...18
Czas propagacji z 1 na 0, od CLR na dowolne Q 15...22 15...22
tsu Czas przygotowania, poziom wysoki 1 8 8 ns
Czas przygotowania, poziom niski 0 14 14
trelease Czas zwolnienia danych, poziom danych 1 2 2 ns
th Czas utrzymania danych, poziom danych 0 8 8 ns
tw Zalecana szerokość impulsu C1 lub C2 18 18 ns
Zalecana szerokość impulsu CLR 18 18
Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2022 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.