Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów
szkół średnich

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

obrazek

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek
Konsultacje: Wojciech Grodowski, mgr inż. Janusz Wałaszek
Uaktualniono 08.02.2024

©2024 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

obrazek

Biblioteka graficzna dla SDL  1.2

SPIS TREŚCI
Podrozdziały

Instalacja

W ubiegłych latach na zajęciach koła informatycznego w naszym liceum prowadzone były kursy tworzenia grafiki przy wykorzystaniu biblioteki graficznej SDL. Biblioteka ta jest darmowo dostępna do pobrania z sieci Internet. Sposób instalacji jest w miarę prosty i zależy od używanego środowiska programowania. W przypadku Code::Blocks postępujemy tak:

 1. Ze strony projektu SDL pobieramy archiwum dla kompilatora Mingw32. Rozpakowujemy je do dowolnego katalogu na swoim dysku twardym. Powstanie katalog SDL-1.2.14 (nazwa może się nieco różnić, jeśli będziesz miał nowszą wersję).
 2. Wewnątrz katalogu SDL-1.2.14 powinny się znajdować między innymi trzy poniższe katalogi:
      bin
      include
      lib
 3. W katalogu bin znajduje się biblioteka dynamiczna SDL.dll. Należy ją przekopiować do katalogu C:\Windows\System32. Jeśli jest to niemożliwe (np. nie masz praw dostępu do tego katalogu), to bibliotekę SDL.dll należy umieścić w tym samym katalogu, co program exe - w przypadku Code::Blocks znajduje się on w katalogu bin\Debug lub bin\Release w katalogu projektowym. Biblioteka SDL.dll musi się również znaleźć w pakiecie dystrybucyjnym programu, który z niej korzysta.
 4. Katalogi include oraz lib należy przekopiować do katalogu MingGW wewnątrz katalogu CodeBlocks. Po tej operacji w katalogu MingGW\include powinien znaleźć się katalog SDL z plikami nagłówkowymi biblioteki, a w katalogu MingGW/lib powinny się znaleźć trzy nowe pliki:
      libSDL.la
      libSDL.dll.a
      libSDLmain.a

Gdy biblioteka SDL zostanie już zainstalowana, możesz przejść do tworzenia programów. Za każdym razem procedura jest następująca:

 1. Utwórz projekt Win32 GUI Project (pakiet Code::Blocks co prawda zawiera projekt SDL, ale lepiej z niego nie korzystaj, jeśli nie chcesz popaść w kłopoty).
 2. W menu wybierz Project/Build Options.
 3. W okienku dialogowym Project Build Options przejdź na zakładkę Linker settings
 4. W prawym polu tekstowym Other linker options wpisz co następuje:
      -lmingw32
      -mwindows
      -lSDLmain
      -lSDL
 5. Usuń z edytora szablon aplikacji Win32GUI i zamiast niej wpisz szablon aplikacji SDL:
Szablon aplikacji SDL
// Szablon aplikacji SDL
// (C)2008 Koło Informatyczne
// I LO w Tarnowie
//-------------------------------

#include <SDL/SDL.h>

int main(int argc, char *argv[])
{

 if(!SDL_Init(SDL_INIT_VIDEO))
 {
  atexit(SDL_Quit);

 }
 return 0;
}

Instalację i projekt możesz przetestować na poniższym pliku:

Testowa aplikacja SDL
// Test instalacji biblioteki SDL
// (C)2008 Koło Informatyczne
// I LO w Tarnowie
//-------------------------------

#include <SDL/SDL.h>

int main(int argc, char *argv[])
{

 if(!SDL_Init(SDL_INIT_VIDEO))
 {
  atexit(SDL_Quit);

  SDL_Surface * screen = SDL_SetVideoMode(321, 241, 32, SDL_HWSURFACE);

  Uint32 len = screen -> w;
  Uint32 * p;

  if(SDL_MUSTLOCK(screen)) SDL_LockSurface(screen);

  for(int x = 0; x < 321; x++)
   for(int y = 0; y < 241; y++)
   {
    p = (Uint32 *) screen -> pixels + y * len + x;
    * p = x % 16 ? (((x * 255) / 321)) +
            ((((321 - x) * 255) / 642) << 8) +
            (((y * 255) / 241) << 16) :
            (((x * 255) / 321) << 16) +
            ((((241 - y) * 255) / 241) << 8);
   }

  for(int x = 0; x < 321; x++)
   for(int y = 0; y < 241; y += 16)
   {
    p = (Uint32 *) screen -> pixels + y * len + x;
    * p = (((x * 255) / 321) << 16) +
       ((((241 - y) * 255) / 241) << 8);
   }

  if(SDL_MUSTLOCK(screen)) SDL_UnlockSurface(screen);

  SDL_UpdateRect(screen, 0, 0, 0, 0);

  int waiting = 0;

  do
  {
   SDL_Event event;

   while (SDL_PollEvent(&event))
    if ((event.type == SDL_QUIT) ||
      ((event.type == SDL_KEYDOWN) &&
      (event.key.keysym.sym == SDLK_ESCAPE))) waiting = 1;
  } while(!waiting);
 }
 return 0;
}

Jeśli wszystko jest zainstalowane prawidłowo, to powinno się pojawić poniższe okienko z grafiką:

obrazek


Na początek:  podrozdziału   strony 

Opis

Na kole informatycznym stworzyliśmy prostą bibliotekę graficzną, która pracuje w środowisku SDL i udostępnia wiele funkcji graficznych do rysowania po ekranie. Biblioteka ta składa się z dwóch plików:

 

newgfx.h - definicje stałych oraz prototypy funkcji bibliotecznych

newgfx.cpp - definicje funkcji bibliotecznych

 

Oba powyższe pliki najlepiej jest umieścić w katalogu projektowym. Plik nagłówkowy newgfx.h dołączamy wtedy do każdego programu za pomocą dyrektywy preprocesora:

 

#include "newgfx.h"

 

Nie ma już potrzeby osobnego dołączania pliku SDL.h, ponieważ newgfx.h zawiera to dołączenie.

Pliki newgfx.cpp oraz newgfx.h dołączamy do tworzonego projektu za pomocą opcji menu Project/Add files.

Po zainstalowaniu powyższych plików można w Code::Blocks zapisać szablon projektu, który dostępny będzie poprzez Create a new project/User templates.

Biblioteka newgfx pracuje TYLKO w trybie pikseli 32 bitowych. Inne tryby nie są obsługiwane. Nie stanowi to żadnych ograniczeń, ponieważ tryb 32-bitowy daje pełną gamę kolorów. Wszystkie funkcje biblioteczne mają nazwy rozpoczynające się od gfx w celu łatwej identyfikacji w kodzie programu. Większość funkcji występuje w dwóch odmianach - zwykłej, oraz z dodatkowym parametrem alpha, który określa przeźroczystość. Dla alpha = 0 obiekt jest całkowicie przeźroczysty, dla alpha = 256 jest całkowicie nieprzeźroczysty. Wartości pośrednie powodują prześwitywanie tła.

 


gfxBoundaryFill(screen,x,y,fcolor,bcolor)

screen  -   wskaźnik do zainicjowanej struktury SDL_Surface.
x, y  - współrzędne ziarna wypełniania
fcolor  - 32 bitowy kolor wypełnienia
bcolor  - 32 bitowy kolor konturu ograniczającego wypełniany obszar

Funkcja wypełnia kolorem fcolor obszar wskazany ziarnem x,y. Obszar jest ograniczony konturem (linią) w kolorze bcolor oraz prostokątem obcinającym screen -> clip_rect. Wszystkie piksele o kolorze różnym od bcolor zostaną pomalowane w obszarze na fcolor.


gfxCircle(screen,xs,ys,r,color)
gfxCircle(screen,xs,ys,r,color,alpha)

screen  -   wskaźnik do zainicjowanej struktury SDL_Surface.
xs, ys  - współrzędne środka okręgu
r  - promień okręgu
color  - kolor konturu
alpha  - przeźroczystość (0...256)

Funkcja rysuje okrąg o środku w punkcie (xs,ys), promieniu r i kolorze konturu color. Okrąg w całości musi się mieścić na powierzchni graficznej.


gfxClipCircle(screen,xs,ys,r,color)
gfxClipCircle(screen,xs,ys,r,color,alpha)

screen  -   wskaźnik do zainicjowanej struktury SDL_Surface.
xs, ys  - współrzędne środka okręgu
r  - promień okręgu
color  - kolor konturu
alpha  - przeźroczystość (0...256)

Funkcja rysuje okrąg o środku w punkcie (xs,ys), promieniu r i kolorze konturu color. Okrąg jest obcinany do prostokąta screen->clip_rect.


gfxClipEllipse(screen,xs,ys,rx,ry,color)
gfxClipEllipse(screen,xs,ys,rx,ry,color,alpha)

screen  -  wskaźnik struktury SDL_Surface.
xs ys  - współrzędne środka elipsy
rx ry  - promienie elipsy odpowiednio wzdłuż osi OX i OY
color  - kolor obrysu
alpha  - przeźroczystość (0...256)

Funkcja rysuje elipsę o środku w punkcie (xs,ys), promieniach rx, ry i kolorze konturu color. Elipsa jest obcinana do prostokąta screen->clip_rect.


gfxClipHLine(screen,x,y,color,len)
gfxClipHLine(screen,x,y,color,len,alpha)

screen  -   wskaźnik do zainicjowanej struktury SDL_Surface.
x, y  - współrzędne lewego końca odcinka
color  - 32 bitowy kolor odcinka
len  - długość odcinka w pikselach
alpha  - przeźroczystość (0...256)

Funkcja rysuje odcinek poziomy na obszarze graficznym. Odcinek jest obcinany do prostokąta obcinającego zdefiniowanego w strukturze screen.


gfxClipLine(screen,x1,y1,x2,y2,color)
gfxClipLine(screen,x
1,y1,x2,y2,color,alpha)

screen  -   wskaźnik do zainicjowanej struktury SDL_Surface.
x1, y1  - współrzędne punktu początkowego odcinka
x2, y2  - współrzędne punktu końcowego
color  - 32 bitowy kolor odcinka
alpha  - przeźroczystość (0...256)

Funkcja rysuje odcinek od punktu początkowego (x1,y1) do punktu końcowego (x2,y2) wykorzystując algorytm Bresenhama. Odcinek jest obcinany do prostokąta obcinającego zdefiniowanego w strukturze screen.


gfxClipLineTo(screen,x,y,color)
gfxClipLineTo(screen,x,y,color,alpha)

screen  -   wskaźnik do zainicjowanej struktury SDL_Surface.
x, y  - współrzędne punktu końcowego odcinka
color  - 32 bitowy kolor odcinka
alpha  - przeźroczystość (0...256)

Funkcja rysuje odcinek od punktu początkowego ustawionego przez funkcję gfxMoveTo() lub punktu końcowego ostatniego wywołania funkcji gfxLineTo() / gfxClipLineTo() / gfxWuLineTo() / gfxClipWuLineTo() do punktu (x,y). Punkt końcowy (x,y) staje się punktem początkowym dla kolejnego wywołania tej funkcji. Umożliwia to rysowanie łamanych, zbudowanych z odcinków połączonych końcami. Odcinek jest obcinany do prostokąta obcinającego zdefiniowanego w strukturze screen.


gfxClipORHLine(screen,x,y,color,len)

screen  -   wskaźnik do zainicjowanej struktury SDL_Surface.
x, y  - współrzędne lewego końca odcinka
color  - 32 bitowy kolor odcinka
len  - długość odcinka w pikselach

Funkcja rysuje odcinek poziomy na obszarze graficznym. Odcinek jest obcinany do prostokąta obcinającego zdefiniowanego w strukturze screen. Kolor jest łączony z tłem za pomocą funkcji OR.


gfxClipORLine(screen,x1,y1,x2,y2,color)

screen  -   wskaźnik do zainicjowanej struktury SDL_Surface.
x1, y1  - współrzędne punktu początkowego odcinka
x2, y2  - współrzędne punktu końcowego
color  - 32 bitowy kolor odcinka

Funkcja rysuje odcinek od punktu początkowego (x1,y1) do punktu końcowego (x2,y2) wykorzystując algorytm Bresenhama. Odcinek jest obcinany do prostokąta obcinającego zdefiniowanego w strukturze screen. Kolor jest dodawany do tła za pomocą funkcji OR.


gfxClipORLineTo(screen,x,y,color)

screen  -   wskaźnik do zainicjowanej struktury SDL_Surface.
x, y  - współrzędne punktu końcowego odcinka
color  - 32 bitowy kolor odcinka

Funkcja rysuje odcinek od punktu początkowego ustawionego przez funkcję gfxMoveTo() lub punktu końcowego ostatniego wywołania funkcji gfxLineTo() / gfxClipLineTo() / gfxWuLineTo() / gfxClipWuLineTo() do punktu (x,y). Punkt końcowy (x,y) staje się punktem początkowym dla kolejnego wywołania tej funkcji. Umożliwia to rysowanie łamanych, zbudowanych z odcinków połączonych końcami. Odcinek jest obcinany do prostokąta obcinającego zdefiniowanego w strukturze screen. Kolor jest dodawany do tła za pomocą funkcji OR.


gfxClipORPlot(screen,x,y,color)

screen  -   wskaźnik do zainicjowanej struktury SDL_Surface.
x, y  - współrzędne rysowanego  punktu
color  - 32 bitowy kolor punktu.

Funkcja rysuje jeden punkt na powierzchni graficznej. Jeśli punkt (x,y) znajduje się poza prostokątem obcinającym w strukturze screen, nie będzie rysowany. Kolor jest dodawany do tła za pomocą funkcji OR.


gfxClipORPoly(s,f,color)

s  -  wskaźnik struktury  SDL_Surface.
f  - wskaźnik listy łamanych, która definiuje prostokąt
color  - kolor wypełnienia

Funkcja rysuje łamaną zdefiniowaną przez listę f. Konstrukcja listy jest opisana przy funkcji gfxFillPoly(). Reaguje na prostokąt obcinania screen -> clip_rect. Kolor jest dodawany do tła za pomocą funkcji OR.


gfxClipORVLine(screen,x,y,color,len)

screen  -   wskaźnik do zainicjowanej struktury SDL_Surface.
x, y  - współrzędne górnego końca odcinka
color  - 32 bitowy kolor odcinka
len  - długość odcinka w pikselach

Funkcja rysuje odcinek pionowy na obszarze graficznym.  Odcinek jest obcinany do prostokąta obcinającego zdefiniowanego w strukturze screen. Kolor jest łączony z tłem za pomocą funkcji OR.


gfxClipPlot(screen,x,y,color)
gfxClipPlot(screen,x,y,color,alpha)

screen  -   wskaźnik do zainicjowanej struktury SDL_Surface.
x, y  - współrzędne rysowanego  punktu
color  - 32 bitowy kolor punktu.
alpha  - przeźroczystość (0...256)

Funkcja rysuje jeden punkt na powierzchni graficznej. Jeśli punkt (x,y) znajduje się poza prostokątem obcinającym w strukturze screen, nie będzie rysowany.


gfxClipPoly(s,f,color)
gfxClipPoly(s,f,color,alpha)

s  -  wskaźnik struktury  SDL_Surface.
f  - wskaźnik listy łamanych, która definiuje prostokąt
color  - kolor wypełnienia
alpha  - przeźroczystość (0...256)

Funkcja rysuje łamaną zdefiniowaną przez listę f. Konstrukcja listy jest opisana przy funkcji gfxFillPoly(). Reaguje na prostokąt obcinania screen -> clip_rect.


gfxClipRect(screen,r,color)
gfxClipRect(screen,r,color,alpha)

screen  -   wskaźnik do zainicjowanej struktury SDL_Surface.
r  - wskaźnik struktury SDL_Rect
color  - 32 bitowy kolor ramki
alpha  - przeźroczystość (0...256)

Funkcja rysuje prostokątną ramkę zdefiniowaną strukturą SDL_Rect. Ramka jest obcinana do prostokąta obcinającego w strukturze screen.


gfxClipVLine(screen,x,y,color,len)
gfxClipVLine(screen,x,y,color,len,alpha)

screen  -   wskaźnik do zainicjowanej struktury SDL_Surface.
x, y  - współrzędne górnego końca odcinka
color  - 32 bitowy kolor odcinka
len  - długość odcinka w pikselach
alpha  - przeźroczystość (0...256)

Funkcja rysuje odcinek pionowy na obszarze graficznym.  Odcinek jest obcinany do prostokąta obcinającego zdefiniowanego w strukturze screen.


gfxClipWuLine(screen,x1,y1,x2,y2,color)

screen  -   wskaźnik do zainicjowanej struktury SDL_Surface.
x1, y1  - współrzędne punktu początkowego odcinka
x2, y2  - współrzędne punktu końcowego
color  - 32 bitowy kolor odcinka

Funkcja rysuje odcinek od punktu początkowego (x1,y1) do punktu końcowego (x2,y2) wykorzystując algorytm Xiaolin Wu. Punkty pośrednie są wygładzane. Odcinek jest obcinany do prostokąta obcinającego zdefiniowanego w strukturze screen.


gfxClipWuLineTo(screen,x,y,color)

screen  -   wskaźnik do zainicjowanej struktury SDL_Surface.
x, y  - współrzędne punktu końcowego odcinka
color  - 32 bitowy kolor odcinka

Funkcja rysuje odcinek od punktu początkowego ustawionego przez funkcję gfxMoveTo() lub punktu końcowego ostatniego wywołania funkcji gfxLineTo() / gfxClipLineTo() / gfxWuLineTo() / gfxClipWuLineTo() do punktu (x,y). Punkt końcowy (x,y) staje się punktem początkowym dla kolejnego wywołania tej funkcji. Umożliwia to rysowanie łamanych, zbudowanych z odcinków połączonych końcami. Odcinek jest obcinany do prostokąta obcinającego zdefiniowanego w strukturze screen.


gfxClipWuPoly(s,f,color)

s  -  wskaźnik struktury  SDL_Surface.
f  - wskaźnik listy łamanych, która definiuje prostokąt
color  - kolor wypełnienia

Funkcja rysuje wygładzoną łamaną zdefiniowaną przez listę f. Konstrukcja listy jest opisana przy funkcji gfxFillPoly(). Reaguje na prostokąt obcinania screen -> clip_rect.


gfxEllipse(screen,xs,ys,rx,ry,color)
gfxEllipse(screen,xs,ys,rx,ry,color,alpha)

screen  -  wskaźnik struktury SDL_Surface.
xs ys  - współrzędne środka elipsy
rx ry  - promienie elipsy odpowiednio wzdłuż osi OX i OY
color  - kolor obrysu
alpha  - przeźroczystość (0...256)

Funkcja rysuje elipsę o środku w punkcie (xs,ys), promieniach rx, ry i kolorze konturu color. Elipsa w całości musi się mieścić na powierzchni graficznej.


gfxFillCircle(screen,xs,ys,r,color)
gfxFillCircle(screen,xs,ys,r,color,alpha)

screen  -   wskaźnik do zainicjowanej struktury SDL_Surface.
xs, ys  - współrzędne środka koła
r  - promień koła
color  - kolor wypełnienia
alpha  - przeźroczystość (0...256)

Funkcja rysuje wypełnione kolorem color koło = o środku w punkcie (xs,ys) i promieniu r. Koło jest obcinane do prostokąta screen->clip_rect.


gfxFillEllipse(screen,xs,ys,rx,ry,color)
gfxFillEllipse(screen,xs,ys,rx,ry,color,alpha)

screen  -  wskaźnik struktury SDL_Surface.
xs ys  - współrzędne środka elipsy
rx ry  - promienie elipsy odpowiednio wzdłuż osi OX i OY
color  - kolor wypełnienia
alpha  - przeźroczystość (0...256)

Funkcja rysuje owal o środku w punkcie (xs,ys), promieniach rx, ry i kolorze konturu color. Owal jest obcinany do prostokąta screen->clip_rect.


gfxFillPoly(s,f,color)
gfxFillPoly(s,f,color,alpha)

s  -  wskaźnik struktury  SDL_Surface.
f  - wskaźnik listy łamanych, która definiuje prostokąt
color  - kolor wypełnienia
alpha  - przeźroczystość (0...256)

Funkcja wypełnia kolorem color obiekt wektorowy zbudowany z listy łamanych. Reaguje na prostokąt obcinania screen -> clip_rect.

Każda łamana rozpoczyna się od liczby określającej liczbę wierzchołków. Jeśli liczba ta ma wartość 0, to oznacza to koniec listy łamanych. Za liczbą wierzchołków następują pary współrzędnych x,y określające położenie wierzchołków na płaszczyźnie graficznej.

Przykład:

        3 12 1 14 5 1 1 2 5 3 4 7 0

Ten obiekt składa się z dwóch łamanych:

         3  12 1 14 5 1 1       2  5 3 4 7     0

Pierwsza łamana posiada trzy wierzchołki: (12,1), (14,5) i (1,1).
Druga łamana posiada tylko dwa wierzchołki: (5,3) i (4,7).
Ostatnie zero oznacza koniec listy łamanych.

Listę łamanych można utworzyć w tablicy o odpowiedniej wielkości. Na przykład tak:

 Sint32 obj[] = {3, 12, 1, 14, 5, 1, 1, 2, 5, 3, 4, 7, 0};

gfxFloodFill(screen,x,y,fcolor)

screen  -   wskaźnik do zainicjowanej struktury SDL_Surface.
x, y  - współrzędne ziarna wypełniania
fcolor  - 32 bitowy kolor wypełnienia

Funkcja wypełnia kolorem fcolor obszar wskazany ziarnem x,y. Obszar posiada jednolity kolor oraz jest ograniczony obszarami w innych kolorach i prostokątem obcinającym screen -> clip_rect.


gfxGetPixel(screen,x,y)

screen  -   wskaźnik do zainicjowanej struktury SDL_Surface.
x, y  - współrzędne punktu

Funkcja zwraca 32 bitowy kod koloru piksela umieszczonego na pozycji x,y powierzchni graficznej. Współrzędne x i y muszą zawierać się w obszarze graficznym.


gfxHLine(screen,x,y,color,len)
gfxHLine(screen,x,y,color,len,alpha)

screen  -   wskaźnik do zainicjowanej struktury SDL_Surface.
x, y  - współrzędne lewego końca odcinka
color  - 32 bitowy kolor odcinka
len  - długość odcinka w pikselach
alpha  - przeźroczystość (0...256)

Funkcja rysuje odcinek poziomy na obszarze graficznym. Odcinek w całości powinien się zawierać w tym obszarze.


gfxLibVersion()

Funkcja zwraca tekst z numerem wersji biblioteki graficznej newgfx. Istnieje tylko dla celów testowych w trakcie instalacji oprogramowania.


gfxLine(screen,x1,y1,x2,y2,color)
gfxLine(screen,x
1,y1,x2,y2,color,alpha)

screen  -   wskaźnik do zainicjowanej struktury SDL_Surface.
x1, y1  - współrzędne punktu początkowego odcinka
x2, y2  - współrzędne punktu końcowego
color  - 32 bitowy kolor odcinka
alpha  - przeźroczystość (0...256)

Funkcja rysuje odcinek od punktu początkowego (x1,y1) do punktu końcowego (x2,y2) wykorzystując algorytm Bresenhama. Punkt początkowy i końcowy musi zawierać się w powierzchni graficznej.


gfxLineTo(screen,x,y,color)
gfxLineTo(screen,x,y,color,alpha)

screen  -   wskaźnik do zainicjowanej struktury SDL_Surface.
x, y  - współrzędne punktu końcowego odcinka
color  - 32 bitowy kolor odcinka
alpha  - przeźroczystość (0...256)

Funkcja rysuje odcinek od punktu początkowego ustawionego przez funkcję gfxMoveTo() lub punktu końcowego ostatniego wywołania funkcji gfxLineTo() / gfxClipLineTo() / gfxWuLineTo() / gfxClipWuLineTo() do punktu (x,y). Punkt końcowy (x,y) staje się punktem początkowym dla kolejnego wywołania tej funkcji. Umożliwia to rysowanie łamanych, zbudowanych z odcinków połączonych końcami. Punkt początkowy i końcowy rysowanego odcinka muszą zawierać się w powierzchni graficznej screen.


gfxMoveTo(x,y)

x, y  -  współrzędne nowego początku linii

Funkcja współpracuje z gfxLineTo() / gfxClipLineTo() / gfxWuLineTo() / gfxClipWuLineTo(). Ustawia punkt początkowy odcinka


gfxORFillPoly(s,f,color)

s  -  wskaźnik struktury  SDL_Surface.
f  - wskaźnik listy łamanych, która definiuje prostokąt
color  - kolor wypełnienia

Funkcja wypełnia kolorem color obiekt wektorowy zbudowany z listy łamanych. Reaguje na prostokąt obcinania screen -> clip_rect. Kolor jest łączony z tłem za pomocą funkcji OR.


gfxORHLine(screen,x,y,color,len)

screen  -   wskaźnik do zainicjowanej struktury SDL_Surface.
x, y  - współrzędne lewego końca odcinka
color  - 32 bitowy kolor odcinka
len  - długość odcinka w pikselach

Funkcja rysuje odcinek poziomy na obszarze graficznym. Odcinek w całości powinien się zawierać w tym obszarze. Kolor jest łączony z tłem za pomocą funkcji OR.


gfxORLine(screen,x1,y1,x2,y2,color)

screen  -   wskaźnik do zainicjowanej struktury SDL_Surface.
x1, y1  - współrzędne punktu początkowego odcinka
x2, y2  - współrzędne punktu końcowego
color  - 32 bitowy kolor odcinka

Funkcja rysuje odcinek od punktu początkowego (x1,y1) do punktu końcowego (x2,y2) wykorzystując algorytm Bresenhama. Punkt początkowy i końcowy musi zawierać się w powierzchni graficznej. Kolor jest dodawany do tła funkcją OR.


gfxORLineTo(screen,x,y,color)

screen  -   wskaźnik do zainicjowanej struktury SDL_Surface.
x, y  - współrzędne punktu końcowego odcinka
color  - 32 bitowy kolor odcinka

Funkcja rysuje odcinek od punktu początkowego ustawionego przez funkcję gfxMoveTo() lub punktu końcowego ostatniego wywołania funkcji gfxLineTo() / gfxClipLineTo() / gfxWuLineTo() / gfxClipWuLineTo() do punktu (x,y). Punkt końcowy (x,y) staje się punktem początkowym dla kolejnego wywołania tej funkcji. Umożliwia to rysowanie łamanych, zbudowanych z odcinków połączonych końcami. Punkt początkowy i końcowy rysowanego odcinka muszą zawierać się w powierzchni graficznej screen. Kolor jest dodawany do tła funkcją OR.


gfxORPlot(screen,x,y,color)

screen  -   wskaźnik do zainicjowanej struktury SDL_Surface.
x, y  - współrzędne rysowanego  punktu
color  - 32 bitowy kolor punktu.

Funkcja rysuje jeden punkt na powierzchni graficznej. Punkt musi się zawierać w tej powierzchni, tzn jego współrzędne nie mogą wykraczać poza marginesy, w przeciwnym wypadku może dojść do zamknięcia aplikacji z powodu naruszenia praw dostępu do chronionych obszarów pamięci. Kolor jest dodawany do tła funkcją OR.


gfxORPoly(s,f,color)

s  -  wskaźnik struktury  SDL_Surface.
f  - wskaźnik listy łamanych, która definiuje prostokąt
color  - kolor wypełnienia

Funkcja rysuje łamaną zdefiniowaną przez listę f. Konstrukcja listy jest opisana przy funkcji gfxFillPoly(). Łamana w całości musi się mieścić na obszarze graficznym. Kolor jest dodawany do tła funkcją OR.


gfxORVLine(screen,x,y,color,len)

screen  -   wskaźnik do zainicjowanej struktury SDL_Surface.
x, y  - współrzędne górnego końca odcinka
color  - 32 bitowy kolor odcinka
len  - długość odcinka w pikselach

Funkcja rysuje odcinek pionowy na obszarze graficznym. Odcinek w całości powinien się zawierać w tym obszarze. Kolor jest łączony z tłem za pomocą funkcji OR.


gfxPlot(screen,x,y,color)
gfxPlot(screen,x,y,color,alpha)

screen  -   wskaźnik do zainicjowanej struktury SDL_Surface.
x, y  - współrzędne rysowanego  punktu
color  - 32 bitowy kolor punktu.
alpha  - przeźroczystość (0...256)

Funkcja rysuje jeden punkt na powierzchni graficznej. Punkt musi się zawierać w tej powierzchni, tzn jego współrzędne nie mogą wykraczać poza marginesy, w przeciwnym wypadku może dojść do zamknięcia aplikacji z powodu naruszenia praw dostępu do chronionych obszarów pamięci.


gfxPoly(s,f,color)
gfxPoly(s,f,color,alpha)

s  -  wskaźnik struktury  SDL_Surface.
f  - wskaźnik listy łamanych, która definiuje prostokąt
color  - kolor wypełnienia
alpha  - przeźroczystość (0...256)

Funkcja rysuje łamaną zdefiniowaną przez listę f. Konstrukcja listy jest opisana przy funkcji gfxFillPoly(). Łamana w całości musi się mieścić na obszarze graficznym.


gfxRect(screen,r,color)
gfxRect(screen,r,color,alpha)

screen  -   wskaźnik do zainicjowanej struktury SDL_Surface.
r  - wskaźnik struktury SDL_Rect
color  - 32 bitowy kolor ramki
alpha  - przeźroczystość (0...256)

Funkcja rysuje prostokątną ramkę zdefiniowaną strukturą SDL_Rect. Ramka w całości musi się zawierać w obszarze graficznym.


gfxVLine(screen,x,y,color,len)
gfxVLine(screen,x,y,color,len,alpha)

screen  -   wskaźnik do zainicjowanej struktury SDL_Surface.
x, y  - współrzędne górnego końca odcinka
color  - 32 bitowy kolor odcinka
len  - długość odcinka w pikselach
alpha  - przeźroczystość (0...256)

Funkcja rysuje odcinek pionowy na obszarze graficznym. Odcinek w całości powinien się zawierać w tym obszarze.


gfxWuLine(screen,x1,y1,x2,y2,color)

screen  -   wskaźnik do zainicjowanej struktury SDL_Surface.
x1, y1  - współrzędne punktu początkowego odcinka
x2, y2  - współrzędne punktu końcowego
color  - 32 bitowy kolor odcinka

Funkcja rysuje odcinek od punktu początkowego (x1,y1) do punktu końcowego (x2,y2) wykorzystując algorytm Xiaolin Wu. Punkt początkowy i końcowy musi zawierać się w powierzchni graficznej. Punkty pośrednie są wygładzane.


gfxWuLineTo(screen,x,y,color)

screen  -   wskaźnik do zainicjowanej struktury SDL_Surface.
x, y  - współrzędne punktu końcowego odcinka
color  - 32 bitowy kolor odcinka

Funkcja rysuje wygładzony odcinek od punktu początkowego ustawionego przez funkcję gfxMoveTo() lub punktu końcowego ostatniego wywołania funkcji gfxLineTo() / gfxClipLineTo() / gfxWuLineTo() / gfxClipWuLineTo() do punktu (x,y). Punkt końcowy (x,y) staje się punktem początkowym dla kolejnego wywołania tej funkcji. Umożliwia to rysowanie łamanych, zbudowanych z odcinków połączonych końcami. Punkt początkowy i końcowy rysowanego odcinka muszą zawierać się w powierzchni graficznej screen.


gfxWuPoly(s,f,color)

s  -  wskaźnik struktury  SDL_Surface.
f  - wskaźnik listy łamanych, która definiuje prostokąt
color  - kolor wypełnienia

Funkcja rysuje łamaną zdefiniowaną przez listę f. Konstrukcja listy jest opisana przy funkcji gfxFillPoly(). Łamana w całości musi się mieścić na obszarze graficznym


Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.