Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów
szkół średnich

  Wyjście       Spis treści       Dalej  

obrazek

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek
Konsultacje: Wojciech Grodowski, mgr inż. Janusz Wałaszek
Uaktualniono 01.10.2022

©2024 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

obrazek

Kolorowanie składni na stronach WWW

SPIS TREŚCI
Podrozdziały

Opis

W naszym serwisie publikujemy mnóstwo programów komputerowych dla uczniów. Aby poprawić ich czytelność, są one kolorowane. Poniżej mamy prosty przykład:

Bez kolorowania Z kolorowaniem
// NWW
// Data  : 2.04.2008
// (C)2008 mgr Jerzy Wałaszek
//----------------------------

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
 unsigned long long a,b,t,ab;

 cin >> a >> b;
 ab = a * b;
 while(b)
 {
  t = b;
  b = a % b;
  a = t;
 }
 ab /= a;
 cout << ab << endl << endl;
 return 0;
} 
// NWW
// Data  : 2.04.2008
// (C)2008 mgr Jerzy Wałaszek
//----------------------------

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
 unsigned long long a,b,t,ab;

 cin >> a >> b;
 ab = a * b;
 while(b)
 {
  t = b;
  b = a % b;
  a = t;
 }
 ab /= a;
 cout << ab << endl << endl;
 return 0;
} 

Ręczne kolorowanie programów jest bardzo żmudne i niewdzięczne - często coś umyka i nie zostaje należycie pokolorowane. Poza tym zajmuje cenny czas, którego nikt z nas nie ma zbyt wiele. Dlatego opracowałem prosty skrypt w języku JavaScript, który koloruje składnię programów w następujących językach programowania:

 • Pascal, Delphi
 • C++
 • Basic - FreeBASIC
 • JavaScript
 • Microsoft Assembler - składnia Intela, MASM

Skrypt ten jest intensywnie wykorzystywany do kolorowania składni programów publikowanych w naszym serwisie.


Na początek:  podrozdziału   strony 

Instalacja

Skrypt powinien znajdować się w pliku o nazwie h.js i dołączamy go na początku kodu HTML strony za pomocą wpisu (najlepiej w nagłówku <head> ... </head>):

<script type="text/javascript" src="h.js"></script>

Dodatkowo do strony należy dołączyć arkusz stylów definiujący kolory poszczególnych elementów składni. Arkusz ten powinien być w pliku h.ccs i dołączamy go do kodu strony w sekcji <head> za pomocą wpisu:

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="h.css">

Jeśli na swoich stronach używasz stałego pliku arkusza stylów, to treść pliku h.css możesz po prostu wstawić do swojego pliku. Też powinno działać.

Nasz skrypt koloruje tylko teksty programów zawarte w znacznikach <pre> w kodzie HTML strony. Znacznikowi obejmującemu tekst programu należy nadać odpowiedni identyfikator w zależności od języka programowania:

 • <pre id="pas">...</pre>  - Pascal
 • <pre id="cpp">...</pre>  - C++
 • <pre id="bas">...</pre>  - Basic
 • <pre id="jsc">...</pre>  - JavaScript
 • <pre id="asm">...</pre>  - Asembler MASM

Na końcu strony, przed zamykającym znacznikiem </body> należy umieścić wpis:

<script type="text/javascript">pcba()</script>

Oto przykładowa zawartość prostej strony HTML z kolorowanym kodem w języku C++ (na czerwono zaznaczyłem istotne elementy):

<html>
 <head>
  <title>Mój kolorowy program w C++</title>
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="h.css">
  <script type="text/javascript" src="h.js"></script>
 </head>
 <body>
  <pre id="cpp">
// NWW
// Data  : 2.04.2008
// (C)2008 mgr Jerzy Wałaszek
//----------------------------

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
 unsigned long long a,b,t,ab;

 cin >> a >> b;
 ab = a * b;
 while(b)
 {
  t = b;
  b = a % b;
  a = t;
 }
 ab /= a;
 cout << ab << endl << endl;
 return 0;
}
  </pre>
  <script type="text/javascript">pcba()</script>
 </body>
</html>
 

Na początek:  podrozdziału   strony 

Pliki

Poniżej masz hiperłącza do plików, które należy pobrać (kliknij prawym przyciskiem myszki i wybierz opcję "zapisz element docelowy"):

h.js  - skrypt kolorujący składnię
h.css - arkusz stylów współpracujący ze skryptem


Na początek:  podrozdziału   strony 

Zawartość plików

Plik h.css definiuje kolory poszczególnych elementów składni za pomocą klas:

.c - komentarz
.i - instrukcja
.n - liczba
.t - tekst
.v - zmienna/stała/funkcja
.pp - preprocesor (w asemblerze kolor mnemoników oraz rejestrów procesora)

Zawartość pliku h.css
.c { color: #008000; font-style: italic }
.i { color: #000000; font-weight: bold; }
.n { color: #0000FF; }
.pp { color: #003366; font-weight: bold; }
.t { color: #FF0000; }
.v { color: #660033; }

Plik h.js jest skryptem w języku JavaScript. Zawiera on kilka funkcji:

isAlpha(znak,język) - zwraca true, jeśli w danym języku znak może być zinterpretowany jako część nazwy lub liczby. Język jest określany za pomocą literek:

        język = "p" - Pascal
        język = "c" - C++
        język = "b" - Basic
        język = "j" - JavaScript
        język = "a" - MASM

isDigit(znak,język)  - zwraca true, jeśli znak może zostać w danym języku zinterpretowany jako pierwszy znak liczby. Język określany jak wyżej.

highlight(obiekt,język) - obiekt musi być obiektem znacznika <pre>. Dokonuje kolorowania składni wewnątrz obiektu zgodnie z regułami języka. Język określany jak wyżej.

pcba() - funkcja wywoływana na stronie WWW, zawierającej znaczniki <pre id="...">, które obejmują teksty programów do pokolorowania składni. Wywołujemy ją na końcu strony - ważne, w przeciwnym razie skrypt może nie działać prawidłowo.

Zawartość pliku h.js
// Kolorowanie składni w C++, Pascalu, Basicu, Javascript i Asemblerze
// (C)2011 mgr Jerzy Wałaszek
//--------------------------------------------
// Wywołanie z ustawionymi znacznikami:
// <pre id="pas_n"|"cpp_n"|"bas_n"|"jsc_n"|"asm_n">
// pcba()
//--------------------------------------------


function isAlpha(x,lng)
{
 switch(lng)
 {
  case "p" : return (x >= "0" && x <= "9") || (x >= "A" && x <= "Z") ||
           (x >= "a" && x <= "z") || ("_#$".indexOf(x) >= 0)
  case "c" :
  case "j" : return (x >= "0" && x <= "9") || (x >= "A" && x <= "Z") ||
           (x >= "a" && x <= "z") || (x == "_")
  case "b" : return (x >= "0" && x <= "9") || (x >= "A" && x <= "Z") ||
           (x >= "a" && x <= "z") || ("_$".indexOf(x) >= 0)
  case "a" : return (x >= "0" && x <= "9") || (x >= "A" && x <= "Z") ||
           (x >= "a" && x <= "z") || ("_$?%.@".indexOf(x) >= 0)
 }
}

function isDigit(x,lng)
{
 switch(lng)
 {
  case "p" : return x == '#' || x == '$' || (x >= '0' && x <= '9')
  case "c" :
  case "j" :
  case "a" : 
  case "b" : return x >= '0' && x <= '9'
 }
}

function highlight(obj,lng)
{
 var t = obj.innerHTML + " "
 var keys

 switch(lng)
 {
  case "p" : keys = "and array as begin case class const constructor destructor div do " +
           "downto else end end. except file finally for function goto if " +
           "implementation in inherited interface is mod not object of on or " +
           "packed procedure program property raise record repeat set shl " +
           "shr then threadvar to try type unit until uses var while with xor"
        break

  case "c" : keys = "asm auto bool break case catch char class const const_cast " +
           "continue default delete do double dynamic_cast else enum " +
           "explicit extern false float for friend goto if inline int " +
           "long mutable namespace new operator private protected " +
           "public register reinterpret_cast return short signed " +
           "sizeof static static_cast struct switch template this throw " +
           "true try typedef typeid typename union unsigned using " +
           "virtual void volatile wchar_t while"
        break
  case "b" : keys = "$DYNAMIC $INCLUDE $LANG $STATIC ABS ACCESS ACOS ADD ALIAS ALLOCATE " +
           "ALPHA AND ANDALSO ANY APPEND AS ASC ASIN ASM ASSERT ASSERTWARN " +
           "ATAN2 ATN BASE BEEP BIN BINARY BIT BITRESET BITSET BLOAD BSAVE " +
           "BYREF BYTE BYVAL CALL CALLOCATE CASE CAST CBYTE CDBL CDECL CHAIN " +
           "CHDIR CHR CINT CIRCLE CLEAR CLNG CLNGINT CLOSE CLS COLOR COM " +
           "COMMAND COMMON CONDBROADCAST CONDCREATE CONDDESTROY CONDSIGNAL " +
           "CONDWAIT CONS CONST CONSTRUCTOR CONTINUE COS CPTR CSHORT CSIGN " +
           "CSNG CSRLIN CUBYTE CUINT CULNG CULNGINT CUNSG CURDIR CUSHORT " +
           "CUSTOM CVD CVI CVL CVLONGINT CVS CVSHORT DATA DATE DATEADD DATEDIFF " +
           "DATEPART DATESERIAL DATEVALUE DAY DEALLOCATE DECLARE DEFBYTE " +
           "DEFDBL DEFINT DEFLNG DEFLONGINT DEFSHORT DEFSNG DEFSTR DEFUBYTE " +
           "DEFUINT DEFULONGINT DEFUSHORT DELETE DESTRUCTOR DIM DIR DO DOUBLE DRAW " +
           "DYLIBFREE DYLIBLOAD DYLIBSYMBOL DYNAMIC ELSE ELSEIF ENCODING END " +
           "ENUM ENVIRON EOF EQV ERASE ERFN ERL ERMN ERR ERROR ESCAPE EXEC " +
           "EXEPATH EXIT EXP EXPLICIT EXPORT EXTERN FIELD FILEATTR FILECOPY " +
           "FILEDATETIME FILEEXISTS FILELEN FIX FLIP FOR FORMAT FRAC FRE " +
           "FREEFILE FUNCTION GET GETJOYSTICK GETKEY GETMOUSE GOSUB GOTO HEX " +
           "HIBYTE HIWORD HOUR IF IIF IMAGECONVERTROW IMAGECREATE IMAGEDESTROY " +
           "IMAGEINFO IMP IMPORT INKEY INP INPUT INSTR INSTRREV INT INTEGER IS " +
           "ISDATE KILL LBOUND LCASE LEFT LEN LET LIB LINE LOBYTE LOC LOCAL " +
           "LOCATE LOCK LOF LOG LONG LONGINT LOOP LOWORD LPOS LPRINT LPT LSET " +
           "LTRIM MID MINUTE MKD MKDIR MKI MKL MKLONGINT MKS MKSHORT MOD MONTH " +
           "MONTHNAME MULTIKEY MUTEXCREATE MUTEXDESTROY MUTEXLOCK MUTEXUNLOCK " +
           "NAKED NAME NAMESPACE NEW NEXT NOGOSUB NOKEYWORD NOT NOW OCT OFFSETOF ON " +
           "ERROR OPEN OPERATOR OPTION OR ORELSE OUT OUTPUT OVERLOAD PAINT " +
           "PALETTE PASCAL PCOPY PEEK PIPE PMAP POINT POINTER POKE POS PRESERVE " +
           "PRESET PRINT PRIVATE PROCPTR PROPERTY PROTECTED PSET PTR PUBLIC PUT " +
           "RANDOM RANDOMIZE READ REALLOCATE REDIM REM RESET RESTORE RESUME " +
           "RETURN RGB RGBA RIGHT RMDIR RND RSET RTRIM RUN SADD SCOPE SCREEN " +
           "SCREENCONTROL SCREENCOPY SCREENEVENT SCREENGLPROC SCREENINFO " +
           "SCREENLIST SCREENLOCK SCREENPTR SCREENRES SCREENSET SCREENSYNC " +
           "SCREENUNLOCK SCRN SECOND SEEK SELECT SETDATE SETENVIRON SETMOUSE " +
           "SETTIME SGN SHARED SHELL SHL SHORT SHR SIN SINGLE SIZEOF SLEEP " +
           "SPACE SPC SQR STATIC STDCALL STEP STICK STOP STR STRIG STRING STRPTR " +
           "SUB SWAP SYSTEM TAB TAN THEN THIS THREADCREATE THREADWAIT TIME TIMER " +
           "TIMESERIAL TIMEVALUE TO TRANS TRIM TYPE TYPEOF UBOUND UBYTE UCASE " +
           "UINTEGER ULONG ULONGINT UNION UNLOCK UNSIGNED UNTIL USHORT USING VAL " +
           "VALINT VALLNG VALUINT VALULNG VAR VARPTR VA_ARG VA_FIRST VA_NEXT VIEW " +
           "WAIT WBIN WCHR WEEKDAY WEEKDAYNAME WEND WHEX WHILE WIDTH WINDOW " +
           "WINDOWTITLE WINPUT WITH WOCT WRITE WSPACE WSTR WSTRING XOR YEAR " +
           "ZSTRING DEFINE ENDIF ENDMACRO IFDEF IFNDEF INCLIB INCLUDE LIBPATH " +
           "LANG MACRO PRAGMA UNDEF"
        break
  case "j" : keys = "abstract boolean break byte case catch char class const continue " +
           "debugger default delete do double else enum export extends false " +
           "final finally float for function goto if implements import in " +
           "instanceof int interface long native new null package private " +
           "protected public return short static super switch synchronized this " +
           "throw throws transient true try typeof var void volatile while with"
        break
  case "a" : keys = "EAX AX AH AL EBX BX BH BL ECX CX CH CL EDX DX DH DL SI ESI DI EDI BP EBD " +
           "SP ESP IP EIP CS DS SS ES FS GS AAA AAD AAM AAS ADC ADD AND " +
           "ARPL BOUND BSF BSR BSWAP BT BTC BTR BTS CALL CBW CDQ CLC CLD CLI CLTS CMC " +
           "CMP CMPS CMPXCHNG CWD CWDE DAA DAS DEC DIV ENTER ESC HLT IDIV IMUL IN INC " +
           "INS INT INTO INVD INVLPG IRET IRETD JA JAE JB JBE JC JCXZ JE JG JGE JL " +
           "JLE JMP JNA JNAE JNB JNBE JNC JNE JNG JNGE JNL JNLE JNO JNP JNS JNZ JO " +
           "JP JPE JPO JS JZ JCXZ JECXZ LAHF LAR LDS LEA LEAVE LES LFS LGDT LIDT LGS " +
           "LLDT LMSW LOCK LODS LOOP LOOPE LOOPZ LOOPNZ LOOPNE LSL LSS LTR MOV MOVS " +
           "MOVSX MOVZX MUL NEG NOP NOT OR OUT OUTS POP POPA POPAD POPF POPFD " +
           "PUSH PUSHA PUSHAD PUSHF PUSHFD RCL RCR " +
           "REP REPE REPZ REPNE REPNZ RET RETF ROL ROR SAHF SAL SHL SAR SBB SCAS SETAE " +
           "SETNB SETB SETNAE SETBE SETNA SETE SETZ SETNE SETNZ SETL SETNGE SETGE SETNL " +
           "SETLE SETNG SETG SETNLE SETS SETNS SETC SETNC SETO SETNO SETP SETPE SETNP " +
           "SETPO SGDT SIDT SHL SHR SHLD SHRD SLDT SMSW STC STD STOS STR SUN TEST VERR " +
           "VERW WAIT FWAIT WBINVD XCHG XLAT XLATB XOR " +

           "%OUT .186 .286 .286P .287 .386 .386P .387 .486 .486P .8086 .8087 .ALPHA "+
           ".BREAK .CODE .CONST .CREF .DATA .DATA? .DOSSEG .ELSE .ELSEIF .ENDIF .ENDW " +
           ".ERR .ERR1 .ERR2 .ERRB .ERRDEF .ERRDIF .ERRDIFI .ERRE .ERRIDN .ERRIDNI " +
           ".ERRNB .ERRNDEF .ERRNZ .EXIT .FARDATA .FARDATA? .IF .LALL .LFCOND .LIST " +
           ".LISTALL .LISTIF .LISTMACRO .LISTMACROALL .MODEL .MSFLOAT .NO87 .NOCREF " +
           ".NOLIST .NOLISTIF .NOLISTMACRO .RADIX .REPEAT .UNTIL .SALL .SEQ .SFCOND " +
           ".STACK .STARTUP .TFCOND .UNTIL .UNTILCXZ .WHILE .XALL .XCREF .XLIST " +

           "ALIGN ASSUME BYTE CATSTR COMM COMMENT DB DD DF DOSSEG DQ DT DUP DW DWORD " +
           "ECHO ELSE ELSEIF ELSEIF1 ELSEIF2 ELSEIFB ELSEIFDEF ELSEIFDEF ELSEIFE " +
           "ELSEIFIDN ELSEIFNB ELSEIFNDEF END ENDIF ENDM ENDP ENDS EQU EVEN EXITM " +
           "EXTERN EXTRN EXTERNDEF FOR FORC FWORD GOTO GROUP IF IF1 IF2 IFB IFDEF " +
           "IFDIF IFDIFI IFE IFIDN IFIDNI IFNB IFNDEF INCLUDE INCLUDELIB INSTR INVOKE " +
           "IRP IRPC LABEL LOCAL MACRO NAME OPTION ORG PAGE POPCONTEXT PROC PROTO PTR " +
           "PUBLIC PURGE PUSHCONTEXT QWORD REAL4 REAL8 REAL10 RECORD REPEAT REPT " +
           "SBYTE SDWORD SEGMENT SIZESTR STRUC STRUCT SUBSTR SUBTITLE SUBTTL SWORD " +
           "TBYTE TEXTEQU TITLE TYPEDEF UNION WHILE WORD"
        break
 }
 
 keys = keys.split(" ")

 var s = ""
 var w = ""
 var ww
 var c_m = 0 // komentarz blokowy
 var c_s = 0 // komentarz wierszowy 
 var k_w = 0 // literał
 var p_p = 0 // preprocesor
 var t_q = 0 // tekst w cudzysłowie
 var t_a = 0 // tekst w apostrofie
 var h_e = 0 // kod HTML
 var h_m = 0 // znacznik HTML
 var t_i = 0 // ignorowanie tekstu do końca wiersza
 var c,i
 
 
 for(i = 0; i < t.length; i++)
 {

  c = t.charAt(i)

  //
  // Specjalny kod HTML &nazwa;
  //

  if(h_e)
  {
    if(c == ";") h_e = 0
  }

  // 
  // Znacznik HTML
  //

  else if(h_m)
  {
    if(c == ">") h_m = 0
  }

  //
  // ignorowanie reszty tekstu do końca wiersza
  //

  else if(t_i)
  {
   if(c == "\n") t_i = 0
  }

  //
  // Komentarz blokowy
  //

  else if(c_m)
  {
    if( (lng == "p" && c == "}") ||
     ( (lng == "c" || lng == "j") && c == "/" && t.charAt(i-1) == "*") || 
      (lng == "b" && c == "/" && t.charAt(i-1) == "'"))
    {
     c_m = 0
     s += c + "</span>"
     continue
    }
  }

  //
  // Komentarz jednowierszowy
  //

  else if(c_s) 
  {
    if(c == "\n")
    {
     c_s = 0
     s += "</span>"
    }
  }

  //
  // Preprocesor
  //

  else if(p_p)
  {
    if(c == "\n")
    {
     p_p = 0
     s += "</span>"
    }
  }

  //
  // Tekst w cudzysłowach
  //

  else if(t_q)
  {
    if(c == "\\" && lng != "a")
    {
     if(t.charAt(i+1) == "\\" || t.charAt(i+1) == '"' || t.charAt(i+1) == "'")
     {
      s += c + t.charAt(i+1)
      i++
      continue
     }
    }
    else if(c == '"')
    {
     t_q = 0
     s += '"</span>'
     continue
    }
  }

  //
  // Tekst w apostrofach
  //

  else if(t_a)
  {
   if(c == "\\" && lng != "a")
   {
    if(t.charAt(i+1) == "\\" || t.charAt(i+1) == '"' || t.charAt(i+1) == "'")
    {
      s += c + t.charAt(i+1)
      i++
      continue
    }
   }
   else if(c == "'")
   {
    t_a = 0
    s += "'</span>"
    continue
   }
  }

  //
  // Instrukcja, zmienna, liczba
  //

  else if(k_w) // słowo - instrukcja, zmienna, liczba
  {
   if(isAlpha(c,lng))
   {
    w += c
    continue
   }
   else
   {
    k_w = 0

    if(lng=="b" || lng=="a") ww = w.toUpperCase()
    else if(lng == "p") ww = w.toLowerCase()
    else ww = w

    if(isDigit(w.charAt(0),lng))
    {
      s += '<span class="n">' + w + '</span>'
      i--
      continue
    }
    else if(lng == "b" && (s.substr(s.length-5) == "&amp;" && (ww.charAt(0) == "H" ||
        ww.charAt(0) == "O" || ww.charAt(0) == "B")))
    {
     s = s.substr(0,s.length-5)
     s += '<span class="n">&amp;' + ww + '</span>'
     i--
     continue
    }
    else if(lng == "b" && w == "_") s += w
    else
    {
      q = -1
      for(j = 0; j < keys.length; j++)
       if(ww == keys[j])
       {
        q = j
        break
       }
      if(q >= 0)
      {
       if(lng == "b")
       {
        if(s.charAt(s.length-1) == "#") // preprocesor
        {
         p_p = 1
         s = s.substr(0,s.length-1)
         s += '<span class="pp">#' + ww
        }
        else // zwykła instrukcja
        {
         w = w.toLowerCase()
         w = ww.charAt(0) + w.substr(1)
         s += '<span class="i">' + w + '</span>'
         if(w == "Rem")
         {
          c_s = 1
          s += '<span class="c">'
         }
        }
       }
       else if(lng == "a")
       {
        if(q < 224) s += '<span class="pp">' + ww.toLowerCase() + '</span>'
        else s += '<span class="i">' + ww + '</span>'
        if(ww == "INCLUDE" || ww == "INCLUDELIB") t_i = 1
        else if(ww == "OPTION" || ww == ".MODEL")
        {
          p_p = 1
          s += '<span class="pp">'
        }
       }
       else
       {
        s += '<span class="i">' + w + '</span>'
        i--
        continue
       }
      }
      else
      {
       s += '<span class="v">' + w + '</span>'
       i--
       continue
      }
    }    
   }
  }

  //
  // Rozpoznanie komentarza blokowego lub wierszowego
  //

  else if((lng == "c" || lng == "j") && c == "/")
  {
    if(t.charAt(i+1) == "*")
    {
     c_m = 1
     s += '<span class="c">'
    }
    else if(t.charAt(i+1) == "/")
    {
     c_s = 1
     s += '<span class="c">'
    }
  }
  
  else if((lng == "p" && c == "/" && t.charAt(i+1) == "/") ||
      (lng == "b" && c == "'") || (lng == "a" && c == ";"))
  {
   c_s = 1
   s += '<span class="c">'
  }
  else if((lng == "p" && c == "{") || (lng == "b" && c == "/" && t.charAt(i+1) == "'"))
  {
   c_m = 1
   s += '<span class="c">'
  }

  //
  // Rozpoznanie instrukcji preprocesora
  //

  else if(lng == "c" && c == "#")
  {
    p_p = 1
    s += '<span class="pp">'
  }

  //
  // Rozpoznanie tekstu w cudzysłowach - z wyjatkiem sekwencji \"
  //

  else if(c == '"')
  {
   if(lng == "a" || (lng != "p" && c == '"' && t.charAt(i-1) != "\\"))
   {
    t_q = 1
    s += '<span class="t">'
   }
  }
  //
  // Rozpoznanie tekstu w apostrofach
  //

  else if(c == "'")
  {
   t_a = 1
   s += '<span class="t">'
  }
  
  //
  // Rozpoznanie literału
  //
  
  else if(isAlpha(c,lng))
  {
   k_w = 1
   w = c
   continue
  }
  
  //
  // Rozpoznanie specjalnego kodu HTML &nazwa;
  //

  if(c == "&") h_e = 1

  //
  // Rozpoznanie znacznika HTML
  //
  
  if(c == "<") h_m = 1

  s += c
 }

 if(c_m) s += "</span>"
 if(c_s) s += "</span>"
 if(p_p) s += "</span>"
 if(t_q || t_a) s += "</span>"
 if(h_e) s += ";"
 if(h_m) s += ">"

 obj.innerHTML = "<pre>" + s + "</pre>"
}


// Funkcja rozsyłowa
//------------------

function pcba()
{
 var preElements = document.getElementsByTagName("pre")
 var i
 for(i = 0; i < preElements.length; i++)
 {
  var s_id = preElements[i].id
  var s = s_id.substr(0,3)
  if(s == "pas" || s == "cpp" || s == "bas" || s == "jsc" || s == "asm")
   highlight(preElements[i],s.charAt(0))
 }
}

Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.