Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Dalej  

Wersja 2.2
Poświęcone Federico Fagginowi, twórcy pierwszego na świecie mikroprocesora Intel 4004

©2024 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

Mikroprocesor INTEL 4004

Narodziny mikroprocesora

SPIS TREŚCI

Narodziny mikroprocesora

Federico Faggin

Układ 4004, pierwszy na świecie mikroprocesor, podpisany jest inicjałami F.F. pochodzącymi od nazwiska jego twórcy - Federico Faggina . Podpisanie tego układu było wyrazem dumy ze swojego dzieła. Był to również pierwszy tego typu pomysł, który później kopiowali inni twórcy. Faggin początkowo umieścił inicjały F.F. wewnątrz projektu. Później przesunął je na brzeg, podobnie do autografów stawianych przez malarzy na obrazach. Podpis ten jest szczególnie ważnym świadectwem, ponieważ w czasie swych narodzin pierwszy mikroprocesor nie był uważany przez kierownictwo firmy Intel za przełom i odbiegał od głównej linii marketingowej firmy, którą stanowiły układy pamięciowe.

Narodziny układu 4004 były wzruszającą chwilą, której doświadczył Faggin w samotności pracując do późnych godzin nocnych w opustoszałych laboratoriach firmy Intel. W styczniu 1971 roku około godziny osiemnastej, gdy pracownicy wychodzili już do domów po dniu pracy, otrzymał on z linii produkcyjnej płytki półprzewodnikowe z układem 4004. Drżącymi rękami i z bijącym sercem umieścił je w testerze i włączył urządzenia kontrolne. Westchnienie ulgi wyrwało mu się z piersi ponad brzęczeniem aparatury, gdy obserwował zachowanie się układu. W miarę postępu testów napięcie stopniowo zmieniło się w podniecenie, gdy okazało się, iż wszystkie funkcje działają poprawnie. Około trzeciej nad ranem wyczerpany, lecz w ekstazie, Faggin opuścił laboratorium. W domu czekała na wieści jego żona, Elvia. "Działa" - oznajmił jej i wspólnie dzielili radość tej chwili triumfu.

Federico Faggin umieścił podpis na układzie 4004 ponieważ:

Zapamiętaj:

Faggin opuścił firmę Intel w 1974, aby założyć Zilog, przedsiębiorstwo nakierowane na rodzący się rynek mikroprocesorów będące bezpośrednim konkurentem Intela. Po kierownictwie od fazy początkowej prac nad projektem mikroprocesora w czasie swojego odejścia Faggin sprawował nadzór nad projektowaniem układów MOS z wyjątkiem pamięci dynamicznych. Zarząd firmy Intel ukarał Faggina pozbawiając go praw do wielu z jego wynalazków przypisując jego wkład opracowania mikroprocesora Tedowi Hoffowi oraz zachęcając pomniejszych twórców do zagrabienia większych udziałów i odgrywania większej roli niż w rzeczywistości pełnili, aby pomniejszyć dziedzictwo Faggina.


Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.