Microsoft Windows dla Grup Roboczych w Wersji 3.11

Widoki Ekranów

obrazek

Ekran startowy systemu Windows dla Grup Roboczych 3.11.

Może być nieco mylące, iż w rzeczywistości wypuszczono 4 rodzaje systemu Windows 3.x:

  • Windows 3.1 - Pierwsza edycja, omówiona na poprzedniej stronie
  • Windows 3.1 for Workgroups - Windows 3.1 wyposażone w oprogramowanie sieciowe pracujące w trybie rzeczywistym oraz w kilka dodatkowych narzędzi.
  • Windows 3.11 - To samo co Windows 3.1, lecz z kilkoma poprawionymi plikami. Wersja dostępna jako łatka dla Windows 3.1 oraz jako pełny system na dyskietkach.
  • Windows 3.11 For Workgroups - (pokazane tutaj) Windows 3.1 plus uaktualnienie rdzenia systemu, plus oprogramowanie sieciowe dla trybu chronionego oraz kilka dodatkowych narzędzi programowych.

Aby system Windows 3.1 mógł korzystać z sieci, musi być dostarczony sterownik DOS NIC, protokół oraz oprogramowanie stacji roboczej. Ponieważ oprogramowanie sieciowe stało się niesamowicie bogate w opcje, rozmiar oprogramowania dla klienta sieci rezydentnego w pamięci RAM w trybie rzeczywistym (640 KB) wzrósł do takiego poziomu, iż wiele aplikacji nie mogło być uruchomione ze względu na niewystarczającą ilość pamięci w trybie rzeczywistym.

Windows Dla Grup Roboczych rozwiązało ten problem udostępniając oprogramowanie sieciowe pracujące w trybie chronionym. Zamiast umieszczania sterowników w segmencie pamięci poniżej 640KB oprogramowanie sieciowe Microsoft Windows ładuje je w postaci plików ".386" (pliki AKA VxD).

Wadą tego rozwiązania jest to, iż po wyjściu z Windows do systemu MS-DOS znika cała obsługa sieci.

obrazek

Ten widok ekranu pokazuje panel sterujący konfiguracji sieci.

Pierwsza opcja określa rodzaj używanej sieci. Pozwala to zainstalować obsługę systemu sieciowego pochodzącego od innego producenta (nie można używać innej sieci wraz z siecią Windows Network), lecz w tym przypadku wybrano sieć Windows Network włączającą pozostałe opcje.

Druga opcja pozwala współdzielić pliki i drukarki z innymi użytkownikami w sieci. Innymi słowy może ona pełnić rolę SERWERA plików lub drukarek. Rzadko można to spotkać w systemie sieciowym opartym na DOS'ie i tradycyjnie kosztuje mnóstwo pieniędzy przy zakupie licencji serwera. Na obrazku otwarte jest okienko dialogowe współdzielenia plików.

Ostatnia opcja jest listą sterowników sieciowych i protokołów. Ten system posiada tylko sieć wdzwanianą, zrealizowaną na modemach telefonicznych (RAS w Windows 3.11 jest ograniczone do protokołu NetBeui), chociaż dodatkowo może się pojawić na liście prawdziwa karta sieciowa. Windows dla Grup Roboczych jest wyposażone standardowo w protokoły NetBeui i IPX/SPX. Protokół internetowy TCP/IP dostępny jest oddzielnie.

obrazek

Na obrazku pokazano okno aplikacji zdalnego dostępu poprzez modem telefoniczny. Podłączy ona się do innego komputera z uruchomionym systemem serwera Windows NT RAS Server lub z serwerem Dial-up działającym w systemie Windows 95/98. Ponieważ obsługuje ona tylko protokół NetBeui, nie pozwala na połączenie z Internetem. :(

obrazek

Windows dla Grup Roboczych zawierało również kilka aplikacji korzystających z wbudowanego systemu sieciowego.

Jedną z tych aplikacji jest Microsoft Mail. Łączy się ona z "Pocztą", która jest prostym współdzieleniem plików na odległym komputerze z kontami użytkowników i katalogami poczty, a użytkownicy w tym systemie pocztowym mogą sobie nawzajem przesyłać i otrzymywać wiadomości.

obrazek

Schedule Plus jest aplikacją do planowania, która może być stosowana jako samodzielny terminarz lub wspólnie z Pocztą do współdzielenia terminów i innych informacji związanych z planowaniem.

obrazek

Aplikacja Microsoft At Work Fax pozwala użytkownikom na wysyłanie faksów przy pomocy lokalnego faks-modemu lub na podłączenie się do sieciowego serwera faksów.

obrazek

Najlepszy fragment systemu Windows 3.x :)

obrazek obrazek obrazek

obrazek

Tłumaczenie na język polski dla I LO w Tarnowie zostało wykonane za pisemną zgodą Nathana Linebacka z oryginalnej witryny internetowej Graphical User Interfaces
Tłumaczenie z języka angielskiego wykonał: mgr Jerzy Wałaszek

obrazek