1938 n.e.
Główna Teza Claude Shannona

W latach 1850-tych angielski matematyk George Boole pracowicie wymyślał nową postać matematyki, w której przedstawiał wyrażenia logiczne w formie matematycznej, znanej obecnie jako Algebra Boole'a.

Niestety, za wyjątkiem studentów filozofii oraz logiki symbolicznej, Algebra Boole'a  nie była powszechnie znana przez lwią część stulecia. W rzeczywistości było tak aż do roku 1938, gdy w Instytucie Technologii w Massachusetts Claude E. Shannon opublikował artykuł na podstawie swojej głównej tezy. (Od tego czasu teza ta została nazwana jako "prawdopodobnie najważniejsza teza główna dwudziestego wieku.")

W swojej pracy, która była szeroko czytana, Shannon pokazał, w jaki sposób koncepcje PRAWDY  i FAŁSZU  Boole'a mogą zostać użyte do przedstawiania funkcji przełączników  w obwodach elektronicznych. Trudno dzisiaj przekazać, jak ważna była to koncepcja, wystarczy, że powiemy, iż Shannon podarował inżynierom elektronikom matematyczne narzędzie, którego potrzebowali do tworzenia cyfrowych obwodów elektronicznych i techniki te stanowią po dziś dzień kamień węgielny cyfrowych projektów elektronicznych.

Tak przy okazji, Shannona uważa się za wynalazcę rakietowego latającego spodka Frisbee. Stał się on również sławny za przejażdżki na monocyklu (jednokołowy rower) po korytarzach Bell Laboratories żonglując jednocześnie czterema piłeczkami.

obrazek obrazek obrazek

Historia Komputerów znalazła się na  serwerze I LO w Tarnowie  za zgodą firmy
Maxfield & Montrose Interactive Inc, która jest autorem opracowania umieszczonego pod adresem
http://www.maxmon.com/history.htm
Z języka angielskiego tłumaczenie wykonał: mgr Jerzy Wałaszek