Literatura

[1] G. M. Fichtenholz, Rachunek różniczkowy i całkowy, t. I, PWN, W-wa 1967

[2] Mały słownik matematyczny, WP, W-wa, 1975,

[3] W. Krysicki, L. Włodarski, Analiza matematyczna w zadaniach, PWN, W-wa, 1999,

[4] Dąbrowski M., O konstruowaniu stożkowych za pomocą ekierki, Matematyka 3, 1985,

[5] Sypek T. W krzywym zwierciadle, Fizyka w Szkole, 2, WSiP, W-wa, 1999.


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe