Informatyka dla klasy IIK

Sprawdzian

Sprawdzian jest pisany indywidualnie. Każdy uczeń otrzyma na osobnej kartce 5 ponumerowanych pytań, na które ma dać wyczerpującą odpowiedź. Za poprawną odpowiedź otrzymuje się 1 punkt. Jeśli odpowiedź jest nieprawidłowa, uczeń otrzymuje 0 punktów. Za odpowiedź niepełna uczeń otrzymuje mniej niż 1 punkt (zależnie od stopnia poprawności odpowiedzi). Ocena za sprawdzian jest sumą otrzymanych punktów (ndst za mniej niż 2 pkt, bdb za więcej niż 4,5 pkt). Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który odpowie idealnie na wszystkie 5 pytań. Uczniowie nieobecni piszą sprawdzian w najbliższym terminie, na którym otrzymają inny zestaw pytań kontrolnych. Oceny ze sprawdzianów mają duży wpływ na ocenę semestralną i końcoworoczną.

 

Tematyka sprawdzianu

  • Cechy systemów pozycyjnych, obliczanie wartości liczby pozycyjnej w dowolnym systemie pozycyjnym, schemat Hornera.
  • Cechy naturalnego systemu dwójkowego, przeliczanie liczb z systemu dziesiętnego na dwójkowy, zakres n-bitowej liczby dwójkowej, system ósemkowy i szesnastkowy, konwersje pomiędzy systemami dwójkowym, ósemkowym i szesnastkowym.
  • Dodawanie liczb dwójkowych.
  • Liczby dwójkowe ze znakiem, cechy systemu U2, obliczanie wartości liczby U2, wyznaczanie wartości przeciwnej w systemie U2, zakres n-bitowej liczby U2.
  • Języki programowania, języki niskiego i wysokiego poziomu.
  • Cechy języka C++, proces tworzenia programów w C++
  • Budowa programu w C++
  • Zmienne całkowite, deklaracja zmiennej, odczyt z konsoli, instrukcja przypisania, operatory modyfikacji.
  • Wartości logiczne, operatory porównań, instrukcja warunkowa

 


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe