Informatyka dla klasy IIK

Język C++: pętle warunkowe

Pętla (ang. loop) to cykliczne powtarzanie wykonywania wybranej instrukcji lub grupy instrukcji w programie. Obiegiem pętli (ang. loop pass) nazywamy pojedynczy cykl wykonania powtarzanej instrukcji lub grupy instrukcji. Pętla warunkowa (ang. conditional loop) wykonuje powtarzanie obiegów w zależności od wybranego warunku. W języku C++ mamy dwie podstawowe instrukcje pętli warunkowych.

Pętla typu while:

 

while(warunek) instrukcja;
while      - słowo kluczowe języka C++ oznaczające instrukcję pętli warunkowej
warunek    - dowolne wyrażenie arytmetyczne. Warunek jest prawdziwy (true), jeśli ma wartość różną od zera. Warunek jest fałszywy (false), jeśli ma wartość zero.
instrukcja - powtarzana w pętli instrukcja.

 

Pętla typu while działa następująco. Na początku każdego obiegu komputer oblicza wartość warunku. Jeśli wynik jest różny od zera, to zostaje wykonana instrukcja i komputer rozpoczyna nowy obieg od ponownego obliczenia wartości warunku. Jeśli warunek  ma wartość równą zero, instrukcja w pętli nie zostaje wykonana i pętla kończy działanie.

 

// Kolejne liczby naturalne od 1 do 100
// (C)2017 I LO w Tarnowie
//------------------------

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  int i;

  i = 1;

  while(i <= 100) cout << i++ << " ";

  cout << "\nKONIEC\n";

  return 0;
}

 

Ponieważ warunek  jest sprawdzany na początku każdego obiegu pętli przed wykonaniem instrukcji zawartej w pętli, to jeśli jest on już od początku fałszywy, pętla nie wykona ani jednego obiegu.

 

// Fałszywy warunek
// (C)2017 I LO w Tarnowie
//------------------------

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  int i;

  i = 101;

  while(i <= 100) cout << i++ << " ";

  cout << "\nKONIEC\n";

  return 0;
}

 

Pętla typu do while

do instrukcja; while(warunek);
do         - słowo kluczowe języka C++ oznaczające początek pętli warunkowej
instrukcja - powtarzana w pętli instrukcja. Zwróć uwagę, że musi ona kończyć się średnikiem.
while      - słowo kluczowe oznaczające sekcję sprawdzania warunku.
warunek  
 - dowolne wyrażenie arytmetyczne. Warunek jest prawdziwy (true), jeśli ma wartość różną od zera. Warunek jest fałszywy (false), jeśli ma wartość zero.

 

Pętla typu do...while nieznacznie różni się od pętli while. W każdym obiegu najpierw wykonywana jest instrukcja, a dopiero po jej wykonaniu komputer oblicza i sprawdza warunek. Jeśli ma on wartość różną od zera, to wykonywany jest następny obieg pętli, Jeśli warunek  ma wartość zero, pętla nie wykonuje dalszych obiegów i jest przerywana.

 

// Kolejne liczby naturalne od 1 do 100
// (C)2017 I LO w Tarnowie
//------------------------

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  int i;

  i = 1;

  do cout << i++ << " "; while(i <= 10);

  cout << "\nKONIEC\n";

  return 0;
}

 

Ponieważ warunek kontynuacji jest sprawdzany w pętli do...while na końcu obiegu po wykonaniu powtarzanej instrukcji, to pętla wykonuje zawsze przynajmniej jeden obieg bez względu na wartość warunku - czyli inaczej niż pętla while, która przy fałszywym warunku nie wykonywała się ani jeden raz.

 

// Fałszywy warunek
// (C)2017 I LO w Tarnowie
//------------------------

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  int i;

  i = 101;

  do cout << i++ << " "; while(i <= 10);

  cout << "\nKONIEC\n";

  return 0;
}

 

Jeśli w pętli chcemy powtarzać więcej niż jedną instrukcję, to stosujemy instrukcję blokową (po klamerce zamykającej nie musimy wstawiać średnika):

 

while(warunek)
{

    ciąg instrukcji
}

          do
{
    ciąg instrukcji
} while(warunek);

Przykładowe programy

 

// Kolejne liczby parzyste od 2 do n
// (C)2017 I LO w Tarnowie
//------------------------

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  int i,n;

  cin >> n;

  i = 2;

  while(i <= n)
  {
    cout << i << " ";
    i += 2;
  }

  cout << endl;

  return 0;
}
// Kolejne liczby nieparzyste od 2 do n
// (C)2017 I LO w Tarnowie
//------------------------

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  int i,n;

  cin >> n;

  i = 1;

  while(i <= n)
  {
    cout << i << " ";
    i += 2;
  }

  cout << endl;

  return 0;
}
// Sumy kolejnych liczb od 1 do n
// (C)2017 I LO w Tarnowie
//------------------------

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  int i,n,s;

  cin >> n;

  i = 1; s = 0;

  while(i <= n)
  {
    s += i++;
    cout << s << endl;
  }

  return 0;
}

 

Zadania

Napisać programy, które wczytują liczbę n, po czym wyświetlają n kolejnych wyrazów następujących ciągów liczbowych:

 • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ...
 • 1 2 3 4 3 2 1 2 3 4 3 2 1 ...
 • 1 -2 3 -4 5 -6 7 -8 ...
 • 5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 ...
 • 1 2 4 8 16 32 64 128 256 ...

 


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2023 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe