Informatyka dla klasy IIIK

Ćwiczenia w programowaniu w języku JavaScript

Instrukcja do wykonania ćwiczenia

 1. Dobrać się w grupy 2 osobowe.
 2. Utworzyć plik index.html z osadzonym w nim skryptem JavaScript, który rozwiązuje podane zagadnienie. Dane mają być pobierane z pól formularza. Na stronie WWW musi pojawić się numer zestawu oraz nazwiska uczestników grupy.
 3. Gotowy plik index.html przekopiować za pomocą klienta FileZilla na serwer FTP.

 

Tematy ćwiczeń

Zaprojektuj stronę WWW wraz ze skryptem w języku JavaScript, który oblicza:

 1. Na podstawie współrzędnych x i y wierzchołków A, B i C: długości boków AB, BC i AC trójkąta oraz jego pole powierzchni (wykorzystać wzór Herona).
 2. Na podstawie współrzędnych x i y wierzchołków A, B i C: obwód i wysokość trójkąta. Za podstawę trójkąta przyjąć bok AB (wykorzystać wzór Herona).
 3. Dla wysokości h i prędkości początkowej V0 pocisku: zasięg strzału poziomego, czas lotu pocisku i prędkość uderzenia w ziemię.
 4. Dla danej prędkości początkowej V0 pocisku wystrzelonego pionowo w górę: pułap wzlotu pocisku oraz czas osiągnięcia tego pułapu.
 5. Liczbę obrotów na sekundę kół pojazdu o promieniu r  po czasie t, gdy pojazd rozpędza się od stanu spoczynku ze stałym przyspieszeniem a.
 6. Dla danych dwóch prostych o równaniach y1 = ax1 + b  i  y2 = cx2 + d: wyznaczyć współrzędne punktu przecięcia. Jeśli proste się nie przecinają, wyświetlić odpowiedni komunikat.
 7. Dla dwóch sił F1 i F2 o podanej wartości oraz kącie α pomiędzy nimi wyznaczyć siłę wypadkową F oraz jej kąt w stosunku do siły F1.
 8. Dla podanego czasu przebycia ostatniego metra drogi swobodnego spadku ciała wyznaczyć wysokość spadku oraz całkowity czas spadku. Przyspieszenie grawitacyjne ziemi g = 9,81 m/s2.
 9. Dla trzech oporników R1, R2 i R3 połączonych równolegle i podpiętych do napięcia U wyznaczyć: prądy I1, I2, I3 przepływające przez oporniki oraz moce P1, P2 i P3 wydzielane na każdym oporniku.
 10. Pojazd A mija punkt startowy ze stałą prędkością VA. W tym samym czasie z punktu startowego wyrusza pojazd B z przyspieszeniem aB. Należy wyznaczyć czas, po którym pojazd B dogoni pojazd A.
 11. Pojazd A mija punkt startowy ze stałą prędkością VA. W tym samym czasie z punktu startowego wyrusza pojazd B z przyspieszeniem aB. Należy wyznaczyć przyspieszenie aB takie, aby pojazd B dogonił pojazd A po zadanym czasie t.
 12. Pewna firma zatrudnia 5-ciu pracowników (nazwiska dobrać dowolnie). Dla każdego pracownika określona jest stawka godzinowa oraz liczba przepracowanych godzin. Wszyscy pracownicy są objęci podatkiem VAT 22%. Należy ułożyć skrypt js, który na podstawie tych danych wyliczy: pensję brutto, pensję netto i podatek VAT płacony przez pracownika. Następnie w podsumowaniu skrypt powinien obliczać sumę pensji brutto, netto oraz podatków VAT.

Skrypt powinien reagować na błędne dane wprowadzone przez użytkownika. W momencie uruchomienia strony w polach formularza powinny znajdować się przykładowe dane.


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe