Biblioteka procedur graficznych dla SDL
        Wersja 004


W tym artykule znajdziesz wersję plików bibliotecznych do kolejnych zajęć z nauki programowania grafiki komputerowej.

Opis instalacji środowiska znajdziesz w artykułach OL031, OL032 i OL034.

Poprzednia wersja plików bibliotecznych: : SDL003
Następna wersja plików bibliotecznych: SDL005

Parametry dla konsolidatora Dev-C++:

-lmingw32
-mwindows
-lSDLmain
-lSDL

Pliki biblioteczne

SDL_gfx.h

SDL_gfx.cpp

Opis funkcji i struktur danych


gfxClipHLine(screen,x,y,color,len)

screen  -  wskaźnik do zainicjowanej struktury SDL_Surface.
x, y  - współrzędne lewego końca odcinka
color  - 32 bitowy kolor odcinka
len  - długość odcinka w pikselach

Funkcja rysuje odcinek poziomy na obszarze graficznym. Odcinek jest obcinany do prostokąta obcinającego zdefiniowanego w strukturze screen.


gfxClipLine(screen,x1,y1,x2,y2,color)

screen  -  wskaźnik do zainicjowanej struktury SDL_Surface.
x1, y1  - współrzędne punktu początkowego odcinka
x2, y2  - współrzędne punktu końcowego
color  - 32 bitowy kolor odcinka

Funkcja rysuje odcinek od punktu początkowego (x1,y1) do punktu końcowego (x2,y2) wykorzystując algorytm Bresenhama. Odcinek jest obcinany do prostokąta obcinającego zdefiniowanego w strukturze screen.


gfxClipLineTo(screen,x,y,color)

screen  -  wskaźnik do zainicjowanej struktury SDL_Surface.
x, y  - współrzędne punktu końcowego odcinka
color  - 32 bitowy kolor odcinka

Funkcja rysuje odcinek od punktu początkowego ustawionego przez funkcję gfxMoveTo() lub punktu końcowego ostatniego wywołania funkcji gfxLineTo() do punktu (x,y). Punkt końcowy (x,y) staje się punktem początkowym dla kolejnego wywołania tej funkcji. Umożliwia to rysowanie łamanych, zbudowanych z odcinków połączonych końcami. Odcinek jest obcinany do prostokąta obcinającego zdefiniowanego w strukturze screen.


gfxClipPlot(screen,x,y,color)

screen  -  wskaźnik do zainicjowanej struktury SDL_Surface.
x, y  - współrzędne rysowanego  punktu
color  - 32 bitowy kolor punktu.

Funkcja rysuje jeden punkt na powierzchni graficznej. Jeśli punkt (x,y) znajduje się poza prostokątem obcinającym w strukturze screen, nie będzie rysowany.


gfxClipRectangle(screen,r,color)

screen  -  wskaźnik do zainicjowanej struktury SDL_Surface.
r  - wskaźnik struktury SDL_Rect
color  - 32 bitowy kolor ramki

Funkcja rysuje prostokątną ramkę zdefiniowaną strukturą SDL_Rect. Ramka jest obcinana do prostokąta obcinającego w strukturze screen.


gfxClipVLine(screen,x,y,color,len)

screen  -  wskaźnik do zainicjowanej struktury SDL_Surface.
x, y  - współrzędne górnego końca odcinka
color  - 32 bitowy kolor odcinka
len  - długość odcinka w pikselach

Funkcja rysuje odcinek pionowy na obszarze graficznym.  Odcinek jest obcinany do prostokąta obcinającego zdefiniowanego w strukturze screen.


gfxHLine(screen,x,y,color,len)

screen  -  wskaźnik do zainicjowanej struktury SDL_Surface.
x, y  - współrzędne lewego końca odcinka
color  - 32 bitowy kolor odcinka
len  - długość odcinka w pikselach

Funkcja rysuje odcinek poziomy na obszarze graficznym. Odcinek w całości powinien się zawierać w tym obszarze.


gfxLibVersion()

Funkcja zwraca tekst z numerem wersji biblioteki graficznej SDL_gfx. Istnieje tylko dla celów testowych w trakcie instalacji oprogramowania.


gfxLine(screen,x1,y1,x2,y2,color)

screen  -  wskaźnik do zainicjowanej struktury SDL_Surface.
x1, y1  - współrzędne punktu początkowego odcinka
x2, y2  - współrzędne punktu końcowego
color  - 32 bitowy kolor odcinka

Funkcja rysuje odcinek od punktu początkowego (x1,y1) do punktu końcowego (x2,y2) wykorzystując algorytm Bresenhama. Punkt początkowy i końcowy musi zawierać się w powierzchni graficznej.


gfxLineTo(screen,x,y,color)

screen  -  wskaźnik do zainicjowanej struktury SDL_Surface.
x, y  - współrzędne punktu końcowego odcinka
color  - 32 bitowy kolor odcinka

Funkcja rysuje odcinek od punktu początkowego ustawionego przez funkcję gfxMoveTo() lub punktu końcowego ostatniego wywołania funkcji gfxLineTo() do punktu (x,y). Punkt końcowy (x,y) staje się punktem początkowym dla kolejnego wywołania tej funkcji. Umożliwia to rysowanie łamanych, zbudowanych z odcinków połączonych końcami. Punkt początkowy i końcowy rysowanego odcinka muszą zawierać się w powierzchni graficznej screen.


gfxMoveTo(x,y)

x, y  - współrzędne nowego początku linii

Funkcja współpracuje z gfxLineTo(). Ustawia punkt początkowy odcinka.


gfxPlot(screen,x,y,color)

screen  -  wskaźnik do zainicjowanej struktury SDL_Surface.
x, y  - współrzędne rysowanego  punktu
color  - 32 bitowy kolor punktu.

Funkcja rysuje jeden punkt na powierzchni graficznej. Punkt musi się zawierać w tej powierzchni, tzn jego współrzędne nie mogą wykraczać poza marginesy, w przeciwnym wypadku może dojść do zamknięcia aplikacji z powodu naruszenia praw dostępu do chronionych obszarów pamięci.


gfxRectangle(screen,r,color)

screen  -  wskaźnik do zainicjowanej struktury SDL_Surface.
r  - wskaźnik struktury SDL_Rect
color  - 32 bitowy kolor ramki

Funkcja rysuje prostokątną ramkę zdefiniowaną strukturą SDL_Rect. Ramka w całości musi się zawierać w obszarze graficznym.


gfxVLine(screen,x,y,color,len)

screen  -  wskaźnik do zainicjowanej struktury SDL_Surface.
x, y  - współrzędne górnego końca odcinka
color  - 32 bitowy kolor odcinka
len  - długość odcinka w pikselach

Funkcja rysuje odcinek pionowy na obszarze graficznym. Odcinek w całości powinien się zawierać w tym obszarze.


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe