Biblioteka procedur graficznych dla SDL
        Wersja 002


W tym artykule znajdziesz wersję plików bibliotecznych do kolejnych zajęć z nauki programowania grafiki komputerowej.

Opis instalacji środowiska znajdziesz w artykułach OL031, OL032 i OL034.

Poprzednia wersja plików bibliotecznych: : SDL001
Następna wersja plików bibliotecznych: SDL003

Parametry dla konsolidatora Dev-C++:

-lmingw32
-mwindows
-lSDLmain
-lSDL

Pliki biblioteczne

SDL_gfx.h

SDL_gfx.cpp

Opis funkcji i struktur danych


gfxHLine(screen,x,y,color,len)

screen  -  wskaźnik do zainicjowanej struktury SDL_Surface.
x, y  - współrzędne lewego końca odcinka
color  - 32 bitowy kolor odcinka
len  - długość odcinka w pikselach

Funkcja rysuje odcinek poziomy na obszarze graficznym. Odcinek w całości powinien się zawierać w tym obszarze.


gfxLibVersion()

Funkcja zwraca tekst z numerem wersji biblioteki graficznej SDL_gfx. Istnieje tylko dla celów testowych w trakcie instalacji oprogramowania.


gfxPlot(screen,x,y,color)

screen  -  wskaźnik do zainicjowanej struktury SDL_Surface.
x, y  - współrzędne rysowanego  punktu
color  - 32 bitowy kolor punktu.

Funkcja rysuje jeden punkt na powierzchni graficznej. Punkt musi się zawierać w tej powierzchni, tzn jego współrzędne nie mogą wykraczać poza marginesy, w przeciwnym wypadku może dojść do zamknięcia aplikacji z powodu naruszenia praw dostępu do chronionych obszarów pamięci.


gfxRectangle(screen,r,color)

screen  -  wskaźnik do zainicjowanej struktury SDL_Surface.
r  - wskaźnik struktury SDL_Rect
color  - 32 bitowy kolor odcinka

Funkcja rysuje prostokątną ramkę zdefiniowaną strukturą SDL_Rect. Ramka w całości musi się zawierać w obszarze graficznym.


gfxVLine(screen,x,y,color,len)

screen  -  wskaźnik do zainicjowanej struktury SDL_Surface.
x, y  - współrzędne górnego końca odcinka
color  - 32 bitowy kolor odcinka
len  - długość odcinka w pikselach

Funkcja rysuje odcinek pionowy na obszarze graficznym. Odcinek w całości powinien się zawierać w tym obszarze.


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe