7489 – 64-bitowa pamięć RAM (16 x 4b) z wyjściami typu otwarty kolektor

 
   

Oznaczenie graficzne pamięci RAM typu 7489

 

Opis

Układ 7489 zawiera 64-bitową pamięć RAM (ang. 64-bit Random Access Read/Write Memory) zbudowaną z 64 przerzutników zorganizowanych w matrycę 16 x 4 bity. Pamięć 7489 posiada 4 wejścia adresowe A0...A3, wejście wyboru ME, wejście zapisu WE, cztery wejścia danych D1...D4 i cztery wyjścia Q1...Q4. Wyjścia są typu otwarty kolektor, dzięki czemu pamięci 7489 prosto łączyć ze sobą w zespoły o większej pojemności.

Struktura wewnętrzna pamięci 7489 jest następująca:

Działanie pamięci obrazuje poniższa tabelka:

ME WE Operacja Stan wyjść
0 0 Zapis Zaprzeczenie wejść D
0 1 Odczyt Zaprzeczenie wybranej komórki
1 0 Blokada zapisu Zaprzeczenie wejść D
1 1 Brak Wszystkie wyjścia w stanie wysokim

Operacja zapisu

Aby zapisać informację w wybranej komórce pamięci 7489, należy:

  • podać na linie A0...A3 adres w postaci dwójkowej, określający położenie komórki wewnątrz pamięci,

  • ustawić poziom niski na wejściu ME, co spowoduje uaktywnienie dekodera adresu i wybranie w matrycy odpowiedniego wiersza komórki,

  • wprowadzić informację dwójkową na wejścia danych D1...D4,

  • podać na wejście zapisujące ujemny impuls (1 → 0, a następnie 0 → 1) o czasie trwania przynajmniej 40 ns.

Operacja odczytu

Aby odczytać informację z wybranej komórki pamięci 7489, należy:

  • podać na linie adresowe A0...A3 dwójkowy adres komórki,

  • podać na wejście ME stan niski, wejście WE powinno być w stanie wysokim,

  • po czasie około 60 ns na wyjściach Q1...Q4 pojawi się zanegowana informacja przechowywana przez wybraną komórkę.

Poniżej przedstawiamy blok pamięci o pojemności 64 słów ośmiobitowych:

Obudowa DIL-16

Wybrane parametry elektryczne

  Opis parametru 7489 Jednostka
VCC Napięcie zasilania 4,75...5,25 V
VIH Napięcie wejściowe dla stanu 1 2 V
VIL Napięcie wejściowe dla stanu 0 0,8 V
VOH Napięcie wyjściowe dla stanu 1 5,5 V
VOL Napięcie wyjściowe dla stanu 0 0,4...0,45 V
IIH Prąd wejściowy w stanie 1 40 µA
IIL Prąd wejściowy w stanie 0 -1,6 mA
IOH Prąd wyjściowy w stanie 1 20 µA
IOL Prąd wyjściowy w stanie 0 12 mA
ICCH Prąd zasilania przy wyjściach 1 50 mA
ICCL Prąd zasilania przy wyjściach 0 75...105 mA
TA Zakres temperatur pracy 0...70 °C
tw Czas trwania impulsu zapisu WE 40 ns
tSU Czas ustalenia danych przed zapisem 40 ns
th Czas przetrzymania danych po zapisie 5 ns
ta(ME) Czas uaktywnienia układu 26...50 ns
ta(ad) Czas dostępu do danych 30...60 ns

 

Dane techniczne układu w Internecie

7489

 

 

 


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2019 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe