Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
Do strony głównej I LO w Tarnowie

Materiały dla uczniów liceum
 

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

obrazek

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek

©2022 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

7478 – dwa przerzutniki JK ze wspólnym taktowaniem i zerowaniem

7478

Oznaczenie graficzne przerzutnika JK typu 7478

obrazek

Opis

Układy 74H78 i 54L78 zawierają 2 przerzutniki JK Master Slave z ustawianiem oraz ze wspólnym zerowaniem i taktowaniem (ang. Dual JK Master-Slave Flip-Flops with Preset, common Clear and common Clock)). Przy narastającym zboczu sygnału zegarowego dane z wejść J i K zostają wprowadzone do przerzutnika Master. Przy opadającym zboczu sygnału zegarowego dane z przerzutnika Master są przepisywane do przerzutnika Slave i po okresie propagacji wpływają na stan wyjść Q i Q. Gdy sygnał zegarowy jest w stanie logicznym 1, wejścia J i K powinny utrzymywać ten sam poziom logiczny.

Układ 74LS78A zawiera dwa przerzutniki JK z ustawianiem oraz wspólnym zerowaniem i taktowaniem (ang. Dual JK Negative-edge-triggered Flip-Flops with Preset, common Clear and common Clock). Przerzutniki te są wyzwalane ujemnym zboczem sygnału zegarowego (1 → 0). Gdy sygnał zegarowy ma stan wysoki, wejścia J i K mogą zmieniać poziom logiczny bez wpływu na wyjścia przerzutnika. Stan tych wejść powinien jednak być utrzymany w czasie tsu przed zboczem ujemnym sygnału zegarowego.

Wewnętrzna sieć logiczna przerzutnika JK typu 74H78

obrazek

Wewnętrzna sieć logiczna przerzutnika JK typu 54L78

obrazek

Wewnętrzna sieć logiczna przerzutnika JK typu 74LS78A

obrazek

Tabelka stanów przerzutnika JK typu 7478

PRE CLR CLK J K Q Q
0 1 X X X 1 0
1 0 X X X 0 1
0 0 X X X 1 1
1 1 obrazek 0 0 Qn-1 Qn-1
1 1 obrazek 1 0 1 0
1 1 obrazek 0 1 0 1
1 1 obrazek 1 1 Qn-1 Qn-1

Tabelka stanów przerzutnika JK typu 74LS78A

PRE CLR CLK J K Q Q
0 1 X X X 1 0
1 0 X X X 0 1
0 0 X X X 1 1
1 1 0 0 Qn-1 Qn-1
1 1 1 0 1 0
1 1 0 1 0 1
1 1 1 1 Qn-1 Qn-1
1 1 1 X X Qn-1 Qn-1

Obudowy DIL-14

obrazek

54H78J
74H78J, 74H78W

obrazek

54L78J
54LS78AJ, 54LS78AW
74LS78AD, 74LS78AJ, 74LS78AN

Wybrane parametry elektryczne

  Opis parametru 54H78 54L78 74H78 74LS78A Jednostka
VCC Napięcie zasilania 4,5...5,5 4,5...5,5 4,75...5,25 4,75...5,25 V
VIH Napięcie wejściowe dla stanu 1 2 2 2 2 V
VIL Napięcie wejściowe dla stanu 0 0,8 0,6...0,7 0,8 0,8 V
VOH Napięcie wyjściowe dla stanu 1 2,4...3,4 2,4...3,3 2,4...3,4 2,7...3,4 V
VOL Napięcie wyjściowe dla stanu 0 0,2...0,4 0,15 0,2...0,4 0,25...0,5 V
IIH Prąd wejściowy w stanie 1, J lub K 50 10 50 20 µA
Prąd wejściowy w stanie 1, CLR 200 40 200 120
Prąd wejściowy w stanie 1, PRE 100 20 100 60
Prąd wejściowy w stanie 1, CLK 100 -400 100 160
IIL Prąd wejściowy w stanie 0, J lub K -2 -0,18 -2 -0,4 mA
Prąd wejściowy w stanie 0, CLR -8 -0,72 -8 -1,6
Prąd wejściowy w stanie 0, PRE -4 -0,36 -4 -0,8
Prąd wejściowy w stanie 0, CLK -4 -0,72 -4 -1,6
IOH Prąd wyjściowy w stanie 1 -0,5 -0,1 -0,5 -0,4 mA
IOL Prąd wyjściowy w stanie 0 20 2 20 8 mA
ICC Prąd zasilania 16...25 0,76...1,44 16...25 4...6 mA
TA Zakres temperatur pracy -55...125 -55...125 0...70 0...70 °C
fmax maksymalna częstotliwość taktowania 25...30 2,5...3 25...30 30...45 MHz
tPLH Czas propagacji z 0 na 1, od CLR lub PRE do Q 6...13 35...75 6...13 15...20 ns
Czas propagacji z 0 na 1, od CLK do Q 14...21 10...75 14...21 15...20
tPHL Czas propagacji z 1 na 0, od CLR lub PRE do Q 12...24 60...150 12...24 15...20 ns
Czas propagacji z 1 na 0, od CLK do Q 22...27 10...150 22...27 15...20
tsu Czas przygotowania D przed  imp. zeg. 0 0 0 20 ns
th Czas utrzymania D po imp. zeg. 0 0 0 0 ns
tw Zalecana szerokość impulsu CLK = 1 12 200 12 20 ns
Zalecana szerokość impulsu CLK = 0 28 200 28 20
Zalecana szerokość impulsu CLR lub PRE = 0 16 100 16 25
Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2022 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.