7478 – dwa przerzutniki JK ze wspólnym taktowaniem i zerowaniem

 
   

Oznaczenie graficzne przerzutnika JK typu 7478

 

Opis

Układy 74H78 i 54L78 zawierają 2 przerzutniki JK Master Slave z ustawianiem oraz ze wspólnym zerowaniem i taktowaniem (ang. Dual JK Master-Slave Flip-Flops with Preset, common Clear and common Clock)). Przy narastającym zboczu sygnału zegarowego dane z wejść J i K zostają wprowadzone do przerzutnika Master. Przy opadającym zboczu sygnału zegarowego dane z przerzutnika Master są przepisywane do przerzutnika Slave i po okresie propagacji wpływają na stan wyjść Q i Q. Gdy sygnał zegarowy jest w stanie logicznym 1, wejścia J i K powinny utrzymywać ten sam poziom logiczny.

Układ 74LS78A zawiera dwa przerzutniki JK z ustawianiem oraz wspólnym zerowaniem i taktowaniem (ang. Dual JK Negative-edge-triggered Flip-Flops with Preset, common Clear and common Clock). Przerzutniki te są wyzwalane ujemnym zboczem sygnału zegarowego (1 → 0). Gdy sygnał zegarowy ma stan wysoki, wejścia J i K mogą zmieniać poziom logiczny bez wpływu na wyjścia przerzutnika. Stan tych wejść powinien jednak być utrzymany w czasie tsu przed zboczem ujemnym sygnału zegarowego.

 

Wewnętrzna sieć logiczna przerzutnika JK typu 74H78

 

Wewnętrzna sieć logiczna przerzutnika JK typu 54L78

 

Wewnętrzna sieć logiczna przerzutnika JK typu 74LS78A

 

Tabelka stanów przerzutnika JK typu 7478

PRE CLR CLK J K Q Q
0 1 X X X 1 0
1 0 X X X 0 1
0 0 X X X 1 1
1 1 0 0 Qn-1 Qn-1
1 1 1 0 1 0
1 1 0 1 0 1
1 1 1 1 Qn-1 Qn-1

 

Tabelka stanów przerzutnika JK typu 74LS78A

PRE CLR CLK J K Q Q
0 1 X X X 1 0
1 0 X X X 0 1
0 0 X X X 1 1
1 1 0 0 Qn-1 Qn-1
1 1 1 0 1 0
1 1 0 1 0 1
1 1 1 1 Qn-1 Qn-1
1 1 1 X X Qn-1 Qn-1

 

Obudowy DIL-14

54H78J
74H78J, 74H78W

54L78J
54LS78AJ, 54LS78AW
74LS78AD, 74LS78AJ, 74LS78AN

Wybrane parametry elektryczne

  Opis parametru 54H78 54L78 74H78 74LS78A Jednostka
VCC Napięcie zasilania 4,5...5,5 4,5...5,5 4,75...5,25 4,75...5,25 V
VIH Napięcie wejściowe dla stanu 1 2 2 2 2 V
VIL Napięcie wejściowe dla stanu 0 0,8 0,6...0,7 0,8 0,8 V
VOH Napięcie wyjściowe dla stanu 1 2,4...3,4 2,4...3,3 2,4...3,4 2,7...3,4 V
VOL Napięcie wyjściowe dla stanu 0 0,2...0,4 0,15 0,2...0,4 0,25...0,5 V
IIH Prąd wejściowy w stanie 1, J lub K 50 10 50 20 µA
Prąd wejściowy w stanie 1, CLR 200 40 200 120
Prąd wejściowy w stanie 1, PRE 100 20 100 60
Prąd wejściowy w stanie 1, CLK 100 -400 100 160
IIL Prąd wejściowy w stanie 0, J lub K -2 -0,18 -2 -0,4 mA
Prąd wejściowy w stanie 0, CLR -8 -0,72 -8 -1,6
Prąd wejściowy w stanie 0, PRE -4 -0,36 -4 -0,8
Prąd wejściowy w stanie 0, CLK -4 -0,72 -4 -1,6
IOH Prąd wyjściowy w stanie 1 -0,5 -0,1 -0,5 -0,4 mA
IOL Prąd wyjściowy w stanie 0 20 2 20 8 mA
ICC Prąd zasilania 16...25 0,76...1,44 16...25 4...6 mA
TA Zakres temperatur pracy -55...125 -55...125 0...70 0...70 °C
fmax maksymalna częstotliwość taktowania 25...30 2,5...3 25...30 30...45 MHz
tPLH Czas propagacji z 0 na 1, od CLR lub PRE do Q 6...13 35...75 6...13 15...20 ns
Czas propagacji z 0 na 1, od CLK do Q 14...21 10...75 14...21 15...20
tPHL Czas propagacji z 1 na 0, od CLR lub PRE do Q 12...24 60...150 12...24 15...20 ns
Czas propagacji z 1 na 0, od CLK do Q 22...27 10...150 22...27 15...20
tsu Czas przygotowania D przed  imp. zeg. 0 0 0 20 ns
th Czas utrzymania D po imp. zeg. 0 0 0 0 ns
tw Zalecana szerokość impulsu CLK = 1 12 200 12 20 ns
Zalecana szerokość impulsu CLK = 0 28 200 28 20
Zalecana szerokość impulsu CLR lub PRE = 0 16 100 16 25

 

Dane techniczne układu w Internecie

7478

 

 


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2019 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe