Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
Do strony głównej I LO w Tarnowie

Materiały dla uczniów liceum
 

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

obrazek

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek

©2022 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

74574 – osiem przerzutników typu D wyzwalanych zboczem dodatnim z wyjściami trójstanowymi

74LS574

Oznaczenie graficzne układu 74LS574

Opis

Układ 74LS574 zawiera osiem wyzwalanych zboczem przerzutników z indywidualnymi wejściami D i trójstanowymi wyjściami. Buforowany zegar CLK i buforowane wejście włączania wyjść OE (ang. Outputs Enable) są wspólne dla wszystkich przerzutników. Te osiem przerzutników zapamięta stan swoich wejść D spełniających wymagania dla czasów ustawiania i podtrzymania przy przejściu sygnału zegarowego CLK ze stanu niskiego w wysoki (zbocze dodatnie).

Gdy wejście OE  ma stan niski, to zawartość tych ośmiu przerzutników staje się dostępna na wyjściach układu. Gdy OE ma stan wysoki, wyjścia przechodzą w stan wysokiej impedancji. Stan wejścia OE nie wpływa na wewnętrzny stan przerzutników.

Wewnętrzna sieć logiczna układu 74LS574

Tabelka funkcji układu 74LS574

OE CLK D Q
0 1 1
0 0 0
0 0 X Q0
1 X X Z
↑ – przejście z poziomu niskiego w wysoki
X – wartość dowolna
Q0 – stan tuż przed przejściem CLK z 0 na 1
Z – stan wysokiej impedancji

Obudowa DIL-20

Wybrane parametry elektryczne

  Opis parametru 74LS574 Jednostka
VCC Napięcie zasilania 4,75...5,25 V
VIH Napięcie wejściowe dla stanu 1 2 V
VIL Napięcie wejściowe dla stanu 0 0,8 V
VOH Napięcie wyjściowe dla stanu 1 2,4...3,1 V
VOL Napięcie wyjściowe dla stanu 0 0,35...0,5 V
IIH Prąd wejściowy w stanie 1 20 µA
IIL Prąd wejściowy w stanie 0 -0,4 mA
IOH Prąd wyjściowy w stanie 1 -2,6 mA
IOL Prąd wyjściowy w stanie 0 24 mA
ICC Prąd zasilania 45 mA
TA Zakres temperatur pracy 0...70 °C
fMAX Maksymalna częstotliwość CLK 35 MHz
tw Szerokość impulsu CLK (stan niski, stan wysoki) 15 ns
tSU Czas ustawiania 20 ns
tH Czas podtrzymania 0 ns
tP Czas propagacji D → Q 28 ns
tPZH Czas włączenia na poziom wysoki OE → Q 28 ns
tPZL Czas włączenia na poziom niski OE → Q 28 ns
tPHZ Czas wyłączenia z poziomu wysokiego OE → Q 20 ns
tPLZ Czas wyłączenia z poziomu niskiego OE → Q 25 ns
Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2022 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.