Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum
 

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

obrazek

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek

©2022 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

7446 – dekoder BCD na kod wskaźnika 7-segmentowego

7446

Opis

obrazek

Wskaźniki 7-segmentowe są stosowane w urządzeniach cyfrowych do wyświetlania cyfr. Wskaźnik zbudowany jest z diod LED, które ułożone są w 7 segmentów. Segmenty oznaczamy literami od a do g:

obrazek

Odpowiednie zapalenie segmentów tworzy kształt cyfr. Poniżej przedstawiony jest sposób wyświetlania poszczególnych cyfr dla kodów wejściowych od 0 do 15. Kody powyżej 9 nie tworzą poprawnych znaków i nie są zwykle wykorzystywane.

obrazek

Wskaźniki 7-mio segmentowe występują w dwóch odmianach:

obrazek
o wspólnej anodzie
     obrazek
o wspólnej katodzie

Różnica polega na tym, iż wyświetlacze o wspólnej anodzie reagują na poziom niski wejść a...g, natomiast wyświetlacze o wspólnej katodzie reagują na poziom wysoki tych wejść. Z tego powodu są produkowane różne rodzaje dekoderów sterujących tymi wskaźnikami.

Układ 7446 jest monolitycznym dekoderem kodu BCD na kod wskaźnika 7-mio segmentowego (ang. BCD to Seven Segment Decoder). Umożliwia on sterowanie wskaźników LED ze wspólną anodą (aktywny stan niski) lub lamp cyfrowych. Dekoder posiada cztery wejścia oznaczone A, B, C i D, na które podajemy kod BCD cyfry dziesiętnej. Na wyjściach a...g typu otwarty kolektor pojawia się stan niski, który powoduje zaświecenie odpowiednich segmentów wskaźnika. Dekoder posiada dodatkowe wejścia/wyjścia:

LT (ang. Lamp Test) jest wejściem testowym. Podanie stanu niskiego powoduje wymuszenie stanu niskiego na wszystkich wyjściach od a do g, (wejście BI/RBO musi być w stanie wysokim) co odpowiada zapaleniu wszystkich segmentów wskaźnika LED.
RBI (ang. Ripple Blanking Input) jest wejściem, które pozwala wygasić zera wiodące, tzn. początkowe zera liczby. Np. zamiast 00234 wyświetlacz będzie pokazywał tylko 234. Jeśli na wejściu tym pojawi się stan niski, a wyświetlaną cyfrą jest 0, to wyjścia a...g przejdą w stan nieaktywny. Dodatkowo wyjście RBO przechodzi w stan niski. Jeśli wyświetlana cyfra jest różna od 0, to zawsze zostanie wyświetlona bez względu na stan wejścia RBI.
BI/RBO (ang. Blanking Input / Ripple Blanking Output). Jest to wejście dla sygnału wygaszania zera (BI) lub wyjście dla wygaszania zer nieznaczących (RBO). Jeśli do wejścia BI zostanie doprowadzony stan niski, to wszystkie wyjścia a...g przyjmą stan nieaktywny bez względu na stan pozostałych wejść. Umożliwia to wygaszanie cyfr lub sterowanie intensywnością świecenia wskaźnika przez doprowadzenie sygnału o odpowiednim wypełnieniu.
obrazek

Typowy układ aplikacyjny dla dekodera 7446 z wygaszaniem zer nieznaczących jest następujący:

obrazek

Wejście sygnału RBI dekodera najstarszej cyfry łączymy z masą, co wymusza na tym wejściu stan niski. Wyjście RBO łączy się z wejściem RBI dekodera kolejnej cyfry. Wejście testowe LT można połączyć z plusem zasilania lub pozostawić niepodłączone. Jeśli nie chcemy korzystać z funkcji wygaszania zer wiodących, to po prostu pozostawiamy wejścia RBI i BI/RBO niepodłączone.

Dekoder 7446 wyświetla cyfry 6 i 9 w sposób uproszczony:

obrazek

Przez dodanie dwóch inwerterów z wysokonapięciowymi wyjściami typu otwarty kolektor (7416) można poprawić kształt tych cyfr (istnieje również dekoder 74246, który posiada już wbudowaną tę funkcję).

obrazek      obrazek

Wewnętrzna sieć logiczna dekodera 7446 jest następująca:

obrazek

Tabelka stanów dekodera 7446

Liczba
dziesiętna
lub funkcja
Wejścia BI/RBO Wyjścia
LT RBI A B C D a b c d e f g
0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
1 1 X 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1
2 1 X 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0
3 1 X 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0
4 1 X 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
5 1 X 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0
6 1 X 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0
7 1 X 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1
8 1 X 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
9 1 X 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0
10 1 X 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0
11 1 X 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0
12 1 X 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0
13 1 X 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0
14 1 X 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0
15 1 X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
BI X X X X X X 0 1 1 1 1 1 1 1
RBI 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
LT 0 X X X X X 1 0 0 0 0 0 0 0

Obudowa DIL-16

obrazek

Wybrane parametry elektryczne

  Opis parametru 5446 7446 Jednostka
VCC Napięcie zasilania 4,5...5,5 4,75...5,25 V
VIH Napięcie wejściowe dla stanu 1 2 2 V
VIL Napięcie wejściowe dla stanu 0 0,8 0,8 V
VOH Napięcie wyjściowe dla stanu 1 max 30 max 30 V
VOL Napięcie wyjściowe dla stanu 0 0,3...0,4 0,3...0,4 V
IIH Prąd wejściowy w stanie 1 40 40 µA
IIL Prąd wejściowy w stanie 0 -1,6 -1,6 mA
IOH Prąd wyjściowy w stanie 1 250 250 µA
IOL Prąd wyjściowy w stanie 0 40 40 mA
ICC Prąd zasilania 64...103 64...103 mA
TA Zakres temperatur pracy -55...125 0...70 °C
tpLH Czas propagacji z 0 na 1 100 100 ns
tpHL Czas propagacji z 1 na 0 100 100 ns
Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2022 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.