7439 – cztery buforowe, dwuwejściowe bramki NAND z wyjściami z otwartym kolektorem

 
   

Oznaczenie graficzne bramki NAND typu 7439

 

Opis

Układ 7439 zawiera cztery dwuwejściowe bramki buforowe NAND z wyjściami z otwartym kolektorem (ang. Quadruple 2-input positive-NAND buffers with open collector outputs), które realizują funkcję zaprzeczonego iloczynu logicznego:

Wyjścia typu otwarty kolektor mogą być ze sobą łączone, otrzymując w ten sposób funkcję logiczną AND dla logiki dodatniej lub NOT dla logiki ujemnej. Używane są również do tworzenia napięć wyższych od standardu przyjętego w rodzinie TTL.

Tabelka stanów bramki NAND typu 7439

A B Y
1 1 0
0 X 1
X 0 1

 

Obudowa DIL-14

Wybrane parametry elektryczne

  Opis parametru 5439 7439 Jednostka
VCC Napięcie zasilania 4,5...5,5 4,75...5,25 V
VIH Napięcie wejściowe dla stanu 1 2 2 V
VIL Napięcie wejściowe dla stanu 0 0,8 0,8 V
VOH Napięcie wyjściowe dla stanu 1 5,5 5,5 V
VOL Napięcie wyjściowe dla stanu 0 0,4...0,5 0,4...0,6 V
IIH Prąd wejściowy w stanie 1 40 40 µA
IIL Prąd wejściowy w stanie 0 -1,6 -1,6 mA
IOH Prąd wyjściowy w stanie 1 0,25 0,25 mA
IOL Prąd wyjściowy w stanie 0 60 60...80 mA
ICCH Prąd zasilania w stanie wysokim 54 54 mA
ICCL Prąd zasilania w stanie niskim 54 54 mA
TA Zakres temperatur pracy -55...125 0...70 °C
tpLH Czas propagacji z 0 na 1 22 22 ns
tpHL Czas propagacji z 1 na 0 18 18 ns

 

Dane techniczne układu w Internecie

5439, 7439

 

 

 


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2019 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe