7435 – sześć buforów nieodwracających z wyjściami z otwartym kolektorem

 
   

Oznaczenie graficzne bufora typu 7435

 

Opis

Układ 7407 zawiera sześć niezależnych buforów z wyjściami z otwartym kolektorem (ang. Hex noninverters with outputs with open collector), które realizują funkcję tożsamościową:

Wyjścia wymagają podłączenia oporników podciągających. Wyjścia można łączyć z innymi wyjściami typu otwarty kolektor, otrzymując w ten sposób galwaniczną funkcję AND dla logiki dodatniej, OR dla logiki ujemnej. Wyjścia typu otwarty kolektor pozwalają na wytworzenie napięć wyższych niż poziom TTL.

Tabelka stanów bufora typu 7435

A Y
0 0
1 1

 

Obudowa DIL-14

Wybrane parametry elektryczne

  Opis parametru 74ALS35 Jednostka
VCC Napięcie zasilania 4,5...5,5 V
VIH Napięcie wejściowe dla stanu 1 2 V
VIL Napięcie wejściowe dla stanu 0 0,8 V
VOH Napięcie wyjściowe dla stanu 1 5,5 V
VOL Napięcie wyjściowe dla stanu 0 0,25...0,5 V
IIH Prąd wejściowy w stanie 1 20 µA
IIL Prąd wejściowy w stanie 0 -0,1 mA
IOH Prąd wyjściowy w stanie 1 -0,4 mA
IOL Prąd wyjściowy w stanie 0 8 mA
ICCH Prąd zasilania w stanie wysokim 2,7...4,7 mA
ICCL Prąd zasilania w stanie niskim 4,1...6,3 mA
TA Zakres temperatur pracy 0...70 °C
tPLH Czas propagacji z 0 na 1 20...50 ns
tPHL Czas propagacji z 1 na 0 2...14 ns

 

Dane techniczne układu w Internecie

74ALS35

 

 

 


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2019 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe