7432 – cztery dwuwejściowe bramki OR

 
   

Oznaczenie graficzne bramki OR typu 7432

 

Opis

Układ 7432 zawiera cztery dwuwejściowe bramki OR (ang. Quadruple 2-input Positive OR gates), które realizują funkcję sumy logicznej:

 

Tabelka stanów bramki OR typu 7432

A B Y
0 0 0
1 X 1
X 1 1

 

Obudowa DIL-14

Wybrane parametry elektryczne

  Opis parametru 5432 7432 74LS32 74S32 74AC32 74ACT32 74HC00 74HCT00 Jednostka
VCC Napięcie zasilania 4,5...5,5 4,75...5,25 4,75...5,25 4,75...5,25 2...6 4,5...5,5 2...6 4,5...5,5 V
VIH Napięcie wejściowe dla stanu 1 2 2 2 2 0,7VCC 2 0,54VCC 0,54VCC V
VIL Napięcie wejściowe dla stanu 0 0,8 0,8 0,8 0,8 0,5VCC 0,8 0,25VCC 0,25VCC V
VOH Napięcie wyjściowe dla stanu 1 2,4...3,4 2,4...3,4 2,7...3,4 2,7...3,4 0,99VCC 0,99VCC 0,9VCC 0,9VCC V
VOL Napięcie wyjściowe dla stanu 0 0,2...0,4 0,2...0,4 0,25...0,5 0,5 0,1 0,1 0,1...0,4 0,1...0,4 V
IIH Prąd wejściowy w stanie 1 40 40 20 50 0,1 0,1 0,1...1 0,1...1 µA
IIL Prąd wejściowy w stanie 0 -1,6 -1,6 -0,4 -2 -0,1...-1µA -0,1...-1µA -0,1...-1µA -0,1...-1µA mA
IOH Prąd wyjściowy w stanie 1 -0,4 -0,4 -0,4 -1 -24 -24 -25 -25 mA
IOL Prąd wyjściowy w stanie 0 16 16 8 20 24 24 25 25 mA
ICCH Prąd zasilania w stanie wysokim 15..22 15..22 3,1...6,2 18...32 20µA1) 20µA1) 20µA1) 20µA1) mA
ICCL Prąd zasilania w stanie niskim 23...38 23...38 4,9...9,8 38...68 20µA1) 20µA1) 20µA1) 20µA1) mA
TA Zakres temperatur pracy -55...125 0...70 0...70 0...70 -40...85 -40...85 -40...125 -40...125 °C
tpLH Czas propagacji z 0 na 1 10...15 10...15 14...22 4...7 1,5...9 1...9 6..27 7..36 ns
tpHL Czas propagacji z 1 na 0 14..22 14..22 14...22 4...7 1,5...8,5 1...9 6..27 7..36 ns

1) prąd ICC maksymalny przy przy IO = 0A

 

Dane techniczne układu w Internecie

5432, 54LS32, 54S32, 7432, 74LS32, 74S32

 

 


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2019 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe