74201 – szybka 256 bitowa pamięć RAM (256 x 1b) z wyjściem trójstanowym

 
   

Oznaczenie graficzne pamięci typu 74201

Opis pamięci 74200

Układ 74201 zawiera szybką pamięć RAM zorganizowaną w 256 słów 1-bitowych (ang. 256-Bit RAM). Wewnętrznie pamięć jest zorganizowana w 32 słowa 8-bitowe, z których wybierane są poszczególne bity. Wyjście pamięci jest trójstanowe, co oznacza, iż oprócz stanów logicznych 0 i 1 może przyjmować stan wysokiej impedancji. Takie rozwiązanie pozwala łączyć pamięci 74201 w większe bloki.

Znaczenie wejść/wyjść układu jest następujące:

DI wejście danych
WE stan niski powoduje zapis informacji z wejścia DI w wybranym bicie pamięci.
CE stan niski uaktywnia pamięć. W stanie wysokim pamięć jest zablokowana, a wyjście znajduje się w stanie wysokiej impedancji.
A...H wejścia adresowe
DO zanegowane wyjście danych

Procedura zapisu bitu do pamięci jest następująca:

  1. Umieść adres bitu na liniach A...H.
  2. Na wejście DI podaj bit do zapisu.
  3. Uaktywnij pamięć stanem niskim na jednym z wejść CE.
  4. Wprowadź wejście WE w stan niski na co najmniej 50 ns.

Procedura odczytu bitu z pamięci jest następująca:

  1. Umieś adres bitu na liniach A...H.
  2. Na wejściu WE umieść stan wysoki 1.
  3. Uaktywnij pamięć stanem niskim na jednym z wejść CE.
  4. Odczekaj co najmniej 50 ns.
  5. Odczytaj dane z wyjścia DO.

Tabelka funkcji pamięci 74201

CE WE Operacja DO
0 0 Zapis Wysoka impedancja
0 1 Odczyt Negacja zapamiętanego bitu
1 X Brak operacji Wysoka impedancja

Sieć logiczna pamięci 74201

Obudowa DIL-16

Wybrane parametry elektryczne

  Opis parametru 74S201 Jednostka
VCC Napięcie zasilania 4,75...5,25 V
VIH Napięcie wejściowe dla stanu 1 2 V
VIL Napięcie wejściowe dla stanu 0 0,8 V
VOH Napięcie wyjściowe dla stanu 1 2,4 V
VOL Napięcie wyjściowe dla stanu 0 0,45 V
IIH Prąd wejściowy w stanie 1 25 µA
IIL Prąd wejściowy w stanie 0 -250 µA
IOH Prąd wyjściowy w stanie 1 --10,3 mA
IOL Prąd wyjściowy w stanie 0 16 mA
ICC Prąd zasilania 100...140 mA
TA Zakres temperatur pracy 0...70 °C

 

Dane techniczne układu w Internecie

74201

 

 


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2018 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe