74170 – zespół 4 rejestrów 4-bitowych z wyjściami typu otwarty kolektor

 
   

Oznaczenie graficzne rejestru typu 74170

 

Opis

Układ 74170 zawiera cztery 4-bitowe rejestry z wyjściami typu otwarty kolektor (ang. 4-by-4 Register Files with Open Collector Outputs) , które można adresować przy zapisie i przy odczycie. Układ posiada następujące wejścia i wyjścia:

D1...D4 – wejścia danych do zapisu w wybranej czwórce rejestrów. Rejestry do zapisu są wybierane wejściami WA, WB i uaktywniane stanem niskim na wejściu GW.
Q1...Q4 – wyjścia typu otwarty kolektor z wybranej czwórki rejestrów. Rejestry do odczytu są wybierane wejściami RA, RB i uaktywniane stanem niskim na wejściu GR.
GW – wejście zapisu. Przy stanie niskim dane z wejść D1...D4 są zapisywane w przerzutnikach rejestru wybranego wejściami WA i WB. Gdy sygnał ten jest w stanie wysokim zmiany na wejściach D1...D4 nie wpływają na stan rejestrów.
GR – wejście odczytu. Przy stanie niskim dane z wyjść Q rejestru wybranego wejściami RA i RB pojawiają się na wyjściach Q1...Q4. Przy stanie wysokim tego wejścia na wyjściach Q1...Q4 pojawia się stan wysoki.
WA, WB – wejścia wyboru rejestru do zapisu. Wybierany jest rejestr, którego numer odpowiada liczbie dwójkowej na tych wejściach. Zapis następuje przy stanie niskim na wejściu GW.
RA, RB – wejścia wyboru rejestru do odczytu. Wybierany jest rejestr, którego numer odpowiada liczbie dwójkowej na tych wejściach. Odczyt następuje przy stanie niskim na wejściu GR. W stanie wysokim wejścia GR na wszystkich wyjściach Q1...Q2 panuje nieaktywny stan wysoki.

 

Zapis do rejestrów

Wejścia Rejestry
WB WA GW R0 R1 R2 R2
0 0 0 D Q0 Q0 Q0
0 1 0 Q0 D Q0 Q0
1 0 0 Q0 Q0 D Q0
1 1 0 Q0 Q0 Q0 D
X X 1 Q0 Q0 Q0 Q0

D – dane trafiają do wybranego rejestru
Q0 – rejestr pamięta poprzednie dane

Odczyt rejestrów

Wejścia Wyjścia
RB RA GR D1...D4
0 0 0 QR0
0 1 0 QR1
1 0 0 QR2
1 1 0 QR3
X X 1 1

QRn – na wyjściach Q1...Q4 pojawiają się dane z rejestru n
1 – na wyjściach Q1...Q4 pojawia się stan wysoki 1

 

Sieć logiczna rejestru 74170

 

Sieć logiczna rejestru 74LS170

Obudowa DIL-16

Wybrane parametry elektryczne

  Opis parametru 54170 74170 74LS170 Jednostka
VCC Napięcie zasilania 4,5...5,5 4,75...5,25 4,75...5,25 V
VIH Napięcie wejściowe dla stanu 1 2 2 2 V
VIL Napięcie wejściowe dla stanu 0 0,8 0,8 0,8 V
VOH Napięcie wyjściowe dla stanu 1 5,5 5,5 5,5 V
VOL Napięcie wyjściowe dla stanu 0 0,2...0,4 0,2...0,4 0,25...0,5 V
IIH Prąd wejściowy w stanie 1 40 40 20 µA
IIL Prąd wejściowy w stanie 0 -1,6 -1,6 -0,4 mA
IOH Prąd wyjściowy w stanie 1 30 30 100 µA
IOL Prąd wyjściowy w stanie 0 16 16 8 mA
ICC Prąd zasilania 127...140 127...150 25...40 mA
TA Zakres temperatur pracy -55...125   0...70 °C
tw Szerokość impulsów GW/GR 25 25 25 ns
tlatch Czas ustalania danych D→Q 25 25 25 ns

 

Dane techniczne układu w Internecie

74170

 

 


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2019 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe