74145 – dekoder kodu BCD na kod 1 z 10

 
   

Opis

Układ 74145 jest monolitycznym dekoderem kodu BCD na kod 1 z 10 (ang. 4-line BCD to 10-line Decimal Decoder). Wewnętrznie zawiera osiem inwerterów oraz dziesięć czterowejściowych bramek NAND. Układ dekoduje pełen zakres sygnałów wejściowych, dla kodów zabronionych BCD (1010...1111) wyjścia przyjmują stan nieaktywny. Wszystkie wyjścia są typu otwarty kolektor i wytrzymują napięcie do 15 V oraz prąd wpływający do 80 mA. Każde wejście ma obciążenie jednej bramki. Układ służy do sterowania lamp lub wskaźników diodowych LED lub jako dekoder z wyjściami otwarty kolektor.

Dekoder posiada cztery wejścia oznaczone A, B, C i D oraz 10 wyjść od 0 do 9.

Na wejścia podajemy cyfrę w kodzie BCD (ang. Binary Coded Decimal, kod dziesiętny kodowany dwójkowo). Powoduje to wysterowanie odpowiedniego wyjścia od 0 do 9 w stan niski, jeśli kod wejściowy jest poprawny. W przeciwnym razie wyjścia pozostają w stanie wysokim.

Tabelka stanów dekodera 74145

Nr BCD 1 z 10
A B C D 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
2 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
3 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
4 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
5 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
6 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
7 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
8 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
9 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
N 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Obudowa DIL-16

Wybrane parametry elektryczne

  Opis parametru 54145 74145 Jednostka
VCC Napięcie zasilania 4,5...5,5 4,75...5,25 V
VIH Napięcie wejściowe dla stanu 1 2 2 V
VIL Napięcie wejściowe dla stanu 0 0,8 0,8 V
VOH Napięcie wyjściowe dla stanu 1 max 15 max 15 V
VOL Napięcie wyjściowe dla stanu 0 0,4...0,9 0,4...0,9 V
IIH Prąd wejściowy w stanie 1 40 40 µA
IIL Prąd wejściowy w stanie 0 -1,6 -1,6 mA
IOH Prąd wyjściowy w stanie 1 250 250 µA
IOL Prąd wyjściowy w stanie 0 80 80 mA
ICC Prąd zasilania 43...62 43...70 mA
TA Zakres temperatur pracy -55...125 0...70 °C
tpLH Czas propagacji z 0 na 1 50 50 ns
tpHL Czas propagacji z 1 na 0 50 50 ns

 

Dane techniczne układu w Internecie

54145, 74145

 

 


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2019 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe