74139 – dwa dekodery/demultipleksery z 2 na 4 linie

 
   

Oznaczenie graficzne dekodera/demultipleksera typu 74139

 

Opis

Układ 74138 zawiera dwa niezależne dekodery/demultipleksery 2 linii na 4 linie (ang. Dual 2-line to 4-line Decoders/Demultiplexers). Został on opracowany do zastosowań w wydajnych układach cyfrowych do dekodowania pamięci przy bardzo krótkich czasach propagacji. Gdy układ jest aktywny (G = 0) na wyjściu Yn, gdzie n jest wartością stanu wejść A i B traktowanych jako liczba binarna (A – najmłodszy bit), pojawia się stan 0, a na wszystkich pozostałych wyjściach jest wtedy stan 1. W stanie nieaktywnym wszystkie wyjścia Yn układu przyjmują poziom logiczny 1.

 

Wewnętrzna sieć logiczna dekodera/demultipleksera typu 74139

 

Tabelka funkcji układu 74139

Wejścia Wyjścia
Włączanie Adres
G B A Y0 Y1 Y2 Y3
1 X X 1 1 1 1
0 0 0 0 1 1 1
0 0 1 1 0 1 1
0 1 0 1 1 0 1
0 1 1 1 1 1 0

 

Obudowa DIL-16

Wybrane parametry elektryczne

  Opis parametru 54LS139A 74LS139A Jednostka
VCC Napięcie zasilania 4,5...5,5 4,75...5,25 V
VIH Napięcie wejściowe dla stanu 1 2 2 V
VIL Napięcie wejściowe dla stanu 0 0,7 0,8 V
VOH Napięcie wyjściowe dla stanu 1 2,5...3,4 2,7...3,4 V
VOL Napięcie wyjściowe dla stanu 0 0,25...0,4 0,25...0,5 V
IIH Prąd wejściowy w stanie 1 20 20 µA
IIL Prąd wejściowy w stanie 0 -0,4 -0,4 mA
IOH Prąd wyjściowy w stanie 1 -0,4 -0,4 mA
IOL Prąd wyjściowy w stanie 0 4 8 mA
ICC Prąd zasilania 6,8...11 6,8...11 mA
TA Zakres temperatur pracy -55...125 0...70 °C
tpLH Czas propagacji z 0 na 1 13...20 13...20 ns
tpHL Czas propagacji z 1 na 0 22...33 22...33 ns

 

Dane techniczne układu w Internecie

54LS139

 

 

 


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2019 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe