Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
Do strony głównej I LO w Tarnowie

Materiały dla uczniów liceum
 

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

obrazek

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek

©2022 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

74137 – dekoder/demultiplekser z 3 na 8 linii

74137

Oznaczenie graficzne dekodera/demultipleksera typu 74137

obrazek

Opis

Układ 74137 zawiera dekoder/demultiplekser 3 linii na 8 linii z zatrzaskami na wejściach adresowych (ang. 3-Line to 8-Line Decoder/Demultiplexer With Address Latches). Gdy wejście włączające zatrzaski GL ma stan niski, układ 74137 zachowuje się jak dekoder/demultiplekser. Gdy wejście GL przechodzi ze stanu 0 na 1, adres podany na wejścia A, B i C zostaje zapamiętany w przerzutnikach zatrzaskowych. Gdy wejście GL ma stan wysoki, zmiany wejść A, B i C nie wpływają na wyjścia Yn układu, które są sterowane z wyjść przerzutników zatrzaskowych. Wejścia G1 i G2 sterują stanem wyjść Yn niezależnie od stanu przerzutników. Wszystkie wyjścia Yn przyjmują stan wysoki aż do momentu, gdy G1 przyjmie stan 1, a G2 stan 0. Wtedy wyjście Yn, którego adres jest pamiętany w przerzutnikach zatrzaskowych przyjmuje stan niski 0, a wszystkie pozostałe wyjścia są w stanie wysokim 1.

Układ działa w ten sposób, że adres A, B, C traktowany jako liczba dwójkowa (CBA) powoduje ustawienie na 0 wyjścia Y o numerze odpowiadającym tej liczbie. NP dla CBA = 101 (C = 1, B = 0, A = 1) zostanie na 0 ustawione wyjście Y5.

Wewnętrzna sieć logiczna dekodera/demultipleksera typu 74137

obrazek

Tabelka funkcji układu 74137

Wejścia Wyjścia
Sterowanie Adres
GL G1 G2 C B A Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7
X X 1 X X X 1 1 1 1 1 1 1 1
X 0 X X X X 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1
0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1
0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1
0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1
0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1
0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
1 1 0 X X X Stan zapamiętany

Obudowa DIL-16

obrazek

Wybrane parametry elektryczne

  Opis parametru 54LS137 74LS137 Jednostka
VCC Napięcie zasilania 4,5...5,5 4,75...5,25 V
VIH Napięcie wejściowe dla stanu 1 2 2 V
VIL Napięcie wejściowe dla stanu 0 0,7 0,8 V
VOH Napięcie wyjściowe dla stanu 1 2,5...3,5 2,7...3,5 V
VOL Napięcie wyjściowe dla stanu 0 0,25...0,4 0,25...0,5 V
IIH Prąd wejściowy w stanie 1 20 20 µA
IIL Prąd wejściowy w stanie 0 GL, G1, G2 -0,4 -0,4 mA
A, B, C -0,2 -0,2
IOH Prąd wyjściowy w stanie 1 -0,4 -0,4 mA
IOL Prąd wyjściowy w stanie 0 4 8 mA
ICC Prąd zasilania 11...18 11...18 mA
TA Zakres temperatur pracy -55...125 0...70 °C
tw Szerokość impulsu uaktywniającego GL 15 15 ns
tsu Czas przygotowania wejść A, B i C 10 10 ns
th Czas podtrzymania wejść A, B i C 10 10 ns
tpLH Czas propagacji z 0 na 1 11...27 11...27 ns
tpHL Czas propagacji z 1 na 0 16...38 16...38 ns
Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2022 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.