74124 – dwa uniwersalne generatory impulsów przestrajane napięciowo

 
   

Oznaczenie graficzne generatora typu 74124

 

Opis

Układ 74124 zawiera dwa niezależne generatory sterowane napięciem (VCO – ang. Voltage Controlled Oscillator). Częstotliwość wyjściowa jest ustalana przez zewnętrzny  kondensator (CX1 i CX2) oraz dwa wejścia czułe na napięcie, jedno dla zakresu częstotliwości (RNG – ang. Range), drugie dla sterowania częstotliwością (FC – ang. Frequency Controll). Wejścia te służą do zmiany generowanej częstotliwości zgodnie z charakterystykami generatora. Częstotliwość wyjściowa jest bardzo stabilna i zawiera się w zakresie od 0,12Hz do 85MHz.

Gdy wejście EN (ang. Enable) ma stan niski, na wyjściu Y pojawiają się generowane impulsy. Gdy wejście EN przyjmuje stan wysoki, wyjście Y jest zablokowane i znajduje się w stanie wysokim.

Układ 74124 może być zasilany pojedynczym napięciem, jednakże układ posiada dwie pary końcówek zasilających:

  1. Vcc/GND dla sieci logicznej sterującej generatorem (EN)

  2. OSC Vcc/OSC GND dla samego generatora oraz układów wejść napięciowych (RNG i FC).

Rozdzielenie napięć zasilających ma na celu eliminację zakłóceń. Wejście EN włącza i wyłącza wewnętrzny generator. Układ synchronizacji zapewnia, że pierwszy generowany impuls nie jest ani obcięty, ani wydłużony w czasie. Wypełnienie impulsów wyjściowych jest równe około 50%.

 

Obudowa DIL-16

Wybrane parametry elektryczne

  Opis parametru 54S124 74S124 Jednostka
VCC Napięcie zasilania 4,5...5,5 4,75...5,25 V
VI Napięcie wejściowe RNG/FC 1...5 1...5 V
VIH Napięcie wejściowe dla stanu 1 2 2 V
VIL Napięcie wejściowe dla stanu 0 0,8 0,8 V
VOH Napięcie wyjściowe dla stanu 1 2,5...3,4 2,7...3,4 V
VOL Napięcie wyjściowe dla stanu 0 0,5 0,5 V
IIH Prąd wejściowy w stanie 1 50 50 µA
IIL Prąd wejściowy w stanie 0 -2 -2 mA
IOH Prąd wyjściowy w stanie 1 -1 -1 mA
IOL Prąd wyjściowy w stanie 0 20 20 mA
IOS Wyjściowy prąd zwarcia -10...-40 -10...-40 mA
ICC Prąd zasilania 105...150 105...150 mA
TA Zakres temperatur pracy -55...125 0...70 °C
fo Częstotliwość wyjściowa 1Hz...60 1Hz...60 MHz

 

Dane techniczne układu w Internecie

74124

 

 


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2019 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe