Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
Do strony głównej I LO w Tarnowie

Materiały dla uczniów liceum
 

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

obrazek

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek

©2024 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

74121 – przerzutnik monostabilny z wejściami Schmitta

74121

Oznaczenie graficzne przerzutnika monostabilnego typu 74121

obrazek

Opis

Układ 74121 zawiera jeden przerzutnik monostabilny wyzwalany dodatnim lub ujemnym zboczem sygnału wejściowego (ang. Monostable Multivibrator with Schmitt-trigger Inputs). Po wyzwoleniu przerzutnik generuje na wyjściu impuls o zadanym czasie trwania.  Wyzwolenie następuje po ujemnym zboczu (z 1 na 0) sygnału przyłożonego do jednego z wejść A1 lub A2 (lub na oba), jeśli na wejściu B panuje stan wysoki. Wyzwolenie następuje po dodatnim zboczu (z 0 na 1) sygnału na wejściu B, jeśli na jednym z wejść A1 lub A2 (lub na obu) panuje stan niski 0.

Wejście B posiada układ Schmitta, co pozwala wyzwalać przerzutnik sygnałem wolnozmiennym o szybkości narastania nie mniejszej od 1V/s. Natomiast sygnał na wejściach A1/A2 powinien opadać z szybkością co najmniej 1V/µs.

Dla wejścia B wartość napięcia histerezy dla wejścia B wynosi:

Po wyzwoleniu czas trwania impulsu generowanego na wyjściu przerzutnika jest niezależny od zmian sygnałów wejściowych i zależy tylko od wartości zastosowanych elementów CT i RT. Zależność tę opisuje poniższy wzór (R w kΩ, C w pF):

Układ 74121 posiada wbudowany opornik:

Pozwala on zredukować liczbę elementów zewnętrznych. Jednakże dokładne czasy generowanych impulsów wyjściowych da się uzyskać dopiero po dołączeniu do układu wysokostabilnych elementów zewnętrznych.

Tabelka funkcji przerzutnika 74121

Wejścia Wyjścia
A1 A2 B Q Q
0 X 1 0 1
X 0 1 0 1
X X 0 0 1
1 1 X 0 1
1 1 obrazek obrazek
1 1 obrazek obrazek
1 obrazek obrazek
0 X obrazek obrazek
X 0 obrazek obrazek

Wewnętrzna sieć logiczna przerzutnika 74121

obrazek

Obudowa DIL-14

obrazek

Dołączanie elementów zewnętrznych

Elementy RC można dołączać do układu 74121 na kilka sposobów. Wewnątrz układu znajduje się opornik wewnętrzny o oporności około 2kΩ podłączony do końcówek 9 i 11. Opornik ten można wykorzystać lub całkowicie pominąć przy generacji impulsu wyjściowego (oporność R jest w kΩ, pojemność C jest w pF, czas t w ns)

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

Więcej informacji znajdziesz w materiałach producentów.

Wybrane parametry elektryczne

  Opis parametru 54121 74121 Jednostka
VCC Napięcie zasilania 4,5...5,5 4,75...5,25 V
VIH Napięcie wejściowe dla stanu 1 2 2 V
VIL Napięcie wejściowe dla stanu 0 0,8 0,8 V
VT+ Próg wyzwalania przy napięciu roącym na B 1,55...2 1,55...2 V
VT- Próg wyzwalania przy napięciu opadającym na B 0,8...1,35 0,8...1,35 V
VOH Napięcie wyjściowe dla stanu 1 2,4...3,4 2,4...3,4 V
VOL Napięcie wyjściowe dla stanu 0 0,2...0,4 0,2...0,4 V
IIH Prąd wejściowy w stanie 1 A1, A2 40 40 µA
B 80 80
IIL Prąd wejściowy w stanie 0 A1,A2 -1,6 -1,6 mA
B -3,2 -3,2
IOH Prąd wyjściowy w stanie 1 -0,4 -0,4 mA
IOL Prąd wyjściowy w stanie 0 16 16 mA
IOS Wyjściowy prąd zwarcia -20...-55 -18...-55 mA
ICC Prąd zasilania 13...40 13...40 mA
TA Zakres temperatur pracy -55...125 0...70 °C
obrazek Tempo przyrostu lub spadku napięcia na B min.1 min.1 V/s
na A1/A2 min.1 min.1 V/µs
tw(in) Szerokość impulsu wejściowego min. 50 min. 50 ns
Rext Opornik zewnętrzny 1,4...30 1,4...40
Cext Kondensator zewnętrzny 0...1000 0...1000 µF
tpLH Czas propagacji z 0 na 1 z A na Q 45...70 45...70 ns
z B na Q 35...55 35...55
tpHL Czas propagacji z 1 na 0 z A na Q 50...80 50...80 ns
z B na Q 40...65 40...65

Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.