74121 – przerzutnik monostabilny z wejściami Schmitta

 
   

Oznaczenie graficzne przerzutnika monostabilnego typu 74121

 

Opis

Układ 74121 zawiera jeden przerzutnik monostabilny wyzwalany dodatnim lub ujemnym zboczem sygnału wejściowego (ang. Monostable Multivibrator with Schmitt-trigger Inputs). Po wyzwoleniu przerzutnik generuje na wyjściu impuls o zadanym czasie trwania.  Wyzwolenie następuje po ujemnym zboczu (z 1 na 0) sygnału przyłożonego do jednego z wejść A1 lub A2 (lub na oba), jeśli na wejściu B panuje stan wysoki. Wyzwolenie następuje po dodatnim zboczu (z 0 na 1) sygnału na wejściu B, jeśli na jednym z wejść A1 lub A2 (lub na obu) panuje stan niski 0.

Wejście B posiada układ Schmitta, co pozwala wyzwalać przerzutnik sygnałem wolnozmiennym o szybkości narastania nie mniejszej od 1V/s. Natomiast sygnał na wejściach A1/A2 powinien opadać z szybkością co najmniej 1V/µs.

Dla wejścia B wartość napięcia histerezy dla wejścia B wynosi:

Po wyzwoleniu czas trwania impulsu generowanego na wyjściu przerzutnika jest niezależny od zmian sygnałów wejściowych i zależy tylko od wartości zastosowanych elementów CT i RT. Zależność tę opisuje poniższy wzór (R w kΩ, C w pF):

Układ 74121 posiada wbudowany opornik:

Pozwala on zredukować liczbę elementów zewnętrznych. Jednakże dokładne czasy generowanych impulsów wyjściowych da się uzyskać dopiero po dołączeniu do układu wysokostabilnych elementów zewnętrznych.

 

Tabelka funkcji przerzutnika 74121

Wejścia Wyjścia
A1 A2 B Q Q
0 X 1 0 1
X 0 1 0 1
X X 0 0 1
1 1 X 0 1
1 1
1 1
1
0 X
X 0

 

Wewnętrzna sieć logiczna przerzutnika 74121

 

Obudowa DIL-14

Dołączanie elementów zewnętrznych

Elementy RC można dołączać do układu 74121 na kilka sposobów. Wewnątrz układu znajduje się opornik wewnętrzny o oporności około 2kΩ podłączony do końcówek 9 i 11. Opornik ten można wykorzystać lub całkowicie pominąć przy generacji impulsu wyjściowego (oporność R jest w kΩ, pojemność C jest w pF, czas t w ns)

 

 

 

 

Więcej informacji znajdziesz w materiałach producentów.

 

Wybrane parametry elektryczne

  Opis parametru 54121 74121 Jednostka
VCC Napięcie zasilania 4,5...5,5 4,75...5,25 V
VIH Napięcie wejściowe dla stanu 1 2 2 V
VIL Napięcie wejściowe dla stanu 0 0,8 0,8 V
VT+ Próg wyzwalania przy napięciu roącym na B 1,55...2 1,55...2 V
VT- Próg wyzwalania przy napięciu opadającym na B 0,8...1,35 0,8...1,35 V
VOH Napięcie wyjściowe dla stanu 1 2,4...3,4 2,4...3,4 V
VOL Napięcie wyjściowe dla stanu 0 0,2...0,4 0,2...0,4 V
IIH Prąd wejściowy w stanie 1 A1, A2 40 40 µA
B 80 80
IIL Prąd wejściowy w stanie 0 A1,A2 -1,6 -1,6 mA
B -3,2 -3,2
IOH Prąd wyjściowy w stanie 1 -0,4 -0,4 mA
IOL Prąd wyjściowy w stanie 0 16 16 mA
IOS Wyjściowy prąd zwarcia -20...-55 -18...-55 mA
ICC Prąd zasilania 13...40 13...40 mA
TA Zakres temperatur pracy -55...125 0...70 °C
Tempo przyrostu lub spadku napięcia na B min.1 min.1 V/s
na A1/A2 min.1 min.1 V/µs
tw(in) Szerokość impulsu wejściowego min. 50 min. 50 ns
Rext Opornik zewnętrzny 1,4...30 1,4...40
Cext Kondensator zewnętrzny 0...1000 0...1000 µF
tpLH Czas propagacji z 0 na 1 z A na Q 45...70 45...70 ns
z B na Q 35...55 35...55
tpHL Czas propagacji z 1 na 0 z A na Q 50...80 50...80 ns
z B na Q 40...65 40...65

 

Dane techniczne układu w Internecie

74121

 

 


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2019 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe