Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
Do strony głównej I LO w Tarnowie

Materiały dla uczniów liceum
 

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

obrazek

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek

©2022 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

74106 – dwa przerzutniki JK wyzwalane zboczem ujemnym z ustawianiem i zerowaniem

74106

Oznaczenie graficzne przerzutnika JK typu 74106

obrazek

Opis

Układ 74106 zawiera dwa przerzutniki JK wyzwalane zboczem ujemnym sygnału zegarowego z wejściem ustawiającym i zerującym (ang. Dual JK Nagative-Edge-Triggered Flip-Fops with Preset and Clear). Każdy z przerzutników posiada osobne wejścia J, K, CLK, PRE i CLR oraz wyjścia Q i Q. Gdy sygnał zegarowy CLK przyjmuje stan wysoki, wejścia J i K zostają odblokowane i przerzutnik przyjmuje z nich dane. Stan tych wejść może się zmieniać w czasie trwania wysokiego poziomu na wejściu CLK, lecz przed zboczem ujemnym CLK w czasie tsu wejścia J i K powinny zachować niezmienny poziom. Zmiana stanu wyjść następuje zgodnie z poniższą tabelką w czasie ujemnego zbocza sygnału zegarowego CLK.

Tabelka stanów przerzutnika JK typu 74106

Wejścia Wyjścia
PRE CLR CLK J K Q Q
0 1 X X X 1 0
1 0 X X X 0 1
0 0 X X X 1 1
1 1 0 0 Q0 Q0
1 1 1 0 1 0
1 1 0 1 0 1
1 1 1 1 Q0 Q0
1 1 1 X X Q0 Q0

Q0 – stan wyjścia tuż przed zboczem ujemnym CLK

Wewnętrzna sieć logiczna przerzutnika JK typu 74106

obrazek

Obudowa DIL-16

obrazek  

Wybrane parametry elektryczne

  Opis parametru 54H106 74H106 Jednostka
VCC Napięcie zasilania 4,5...5,5 4,75...5,25 V
VIH Napięcie wejściowe dla stanu 1 2 2 V
VIL Napięcie wejściowe dla stanu 0 0,8 0,8 V
VOH Napięcie wyjściowe dla stanu 1 2,4...3,4 2,4...3,4 V
VOL Napięcie wyjściowe dla stanu 0 0,2...0,4 0,2...0,4 V
IIH Prąd wejściowy w stanie 1, J lub K 50 50 µA
Prąd wejściowy w stanie 1, PRE / CLR 100 100
Prąd wejściowy w stanie 1, CLK -1000 -1000
IIL Prąd wejściowy w stanie 0, J lub K -1...-2 -1...-2 mA
Prąd wejściowy w stanie 0, PRE / CLR -1...-2 -1...-2
Prąd wejściowy w stanie 0, CLK -3...-4,8 -3...-4,8
IOH Prąd wyjściowy w stanie 1 -0,5 -0,5 mA
IOL Prąd wyjściowy w stanie 0 20 20 mA
ICC Prąd zasilania 20...38 20...38 mA
TA Zakres temperatur pracy -55...125 0...70 °C
fmax Zalecana częstotliwość 40...50 40...50 MHz
tPLH Czas propagacji z 0 na 1, od PRE / CLR do Q/Q 8...12 8...12 ns
Czas propagacji z 0 na 1, od CLK do Q/Q 10...15 10...15
tPHL Czas propagacji z 1 na 0, od PRE / CLR (CLK = 1) do Q/Q 15...20 15...20 ns
Czas propagacji z 1 na 0, od PRE / CLR (CLK = 0) do Q/Q 23...35 23...35
Czas propagacji z 1 na 0, od CLK do Q/Q 16...20 16...20
tsu Czas przygotowania J i K przed CLK ↓, poziom  1 10 10 ns
Czas przygotowania J i K przed CLK ↓, poziom  0 13 13
tw Zalecana szerokość impulsu CLK = 1 10 10 ns
Zalecana szerokość impulsu CLK = 0 15 15
Zalecana szerokość impulsu PRE / CLR = 0 16 16
Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2022 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.