74104 – bramkowany przerzutnik JK typu Master Slave

 
   

Oznaczenie graficzne przerzutnika JK typu 74104

 

Opis

Układ 74104 zawiera jeden przerzutnik JK Master Slave z bramkowanymi wejściami AND oraz z wejściem ustawiającym i zerującym (ang. AND-Gated JK Master-Slave Flip-Fop with Preset and Clear). Sygnał zegarowy CLK jest buforowany, co zapewnia mu dużą odporność na zakłócenia oraz niską obciążalność wyjść układów współpracujących. Wejścia ustawiania i zerowania sterują oboma przerzutnikami Master i Slave niezależnie od stanu wejść CLK, J i K. Bramkowane wejścia pozwalają na wykonywanie różnych funkcji bez konieczności stosowania zewnętrznych bramek.

Z powodu wewnętrznego buforowania sygnału zegarowego CLK, wejścia JK przyjmują dane przy stanie niskim CLK, a przesyła danych z przerzutnika Master do Slave odbywa się przy przejściu sygnału zegarowego CLK ze stanu niskiego 0 w stan wysoki 1. Gdy linia CLK ma stan wysoki 1, wejścia danych są zablokowane.

 

Tabelka stanów przerzutnika JK typu 74104

Wejścia Wyjścia
JK J K Q Q
0* X X Qn Qn
1 0* 0* Qn Qn
1 0 1 0 1
1 1 0 1 0
1 1 1 Qn Qn

Qn – stan wyjścia po impulsie zegarowym
* – niski stan musi być utrzymany, gdy CLK = 0

 

Obudowa DIL-14

  

 

Wybrane parametry elektryczne

  Opis parametru 54104 74104 Jednostka
VCC Napięcie zasilania 4,5...5,5 4,75...5,25 V
VIH Napięcie wejściowe dla stanu 1 2 2 V
VIL Napięcie wejściowe dla stanu 0 0,8 0,8 V
VOH Napięcie wyjściowe dla stanu 1 2,4...2,7 2,4...2,7 V
VOL Napięcie wyjściowe dla stanu 0 0,2...0,4 0,2...0,4 V
IIH Prąd wejściowy w stanie 1, PRE / CLR 8...120 8...120 µA
Prąd wejściowy w stanie 1, J lub K 4...80 4...80
Prąd wejściowy w stanie 1, pozostałe 2...40 2...40
IIL Prąd wejściowy w stanie 0, PRE / CLR -3...-4,75 -3...-4,75 mA
Prąd wejściowy w stanie 0, J lub K -2,2...-3,2 -2,2...-3,2
Prąd wejściowy w stanie 0, pozostałe -1,1...-1,6 -1,1...-1,6
IOH Prąd wyjściowy w stanie 1 -1 -1 mA
IOL Prąd wyjściowy w stanie 0 16 16 mA
ICC Prąd zasilania 15...24 15...24 mA
TA Zakres temperatur pracy -55...125 0...70 °C
fmax Zalecana częstotliwość 40...50 40...50 MHz
tPLH Czas propagacji z 0 na 1, od CLK do Q/Q 9...15 9...15 ns
tPHL Czas propagacji z 1 na 0, od CLK do Q/Q 16...25 16...25 ns
tsu Czas przygotowania J i K przed CLK ↑ 35 35 ns
tw Zalecana szerokość impulsu CLK = 0 15 15 ns
Zalecana szerokość impulsu PRE / CLR = 0 20 20

 

Dane techniczne układu w Internecie

74104

 

 


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2019 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe