Własna biblioteka w Eagle


Tematy pokrewne   Podrozdziały
(w budowie)
  Tworzenie własnej biblioteki
Kopiowanie elementów
Własne elementy

 

 

Tworzenie własnej biblioteki

 
   

Mnogość bibliotek w Eagle z jednej strony jest rzeczą dobrą, z drugiej strony złą, ponieważ wyszukanie właściwego elementu zajmuje dużo czasu. Dlatego dobrym pomysłem będzie utworzenie własnej biblioteki i skopiowanie do niej najczęściej używanych elementów elektronicznych.

Uruchom aplikację Eagle. Z menu wybierz opcję File → New → Library.

Spowoduje to otwarcie okna edytora biblioteki:

Okno to wygląda jak standardowy edytor schematów, jednakże nim nie jest. Przejdź do opcji File → Save i zapisz nową bibliotekę w katalogu eagle/lbr pod nazwą mynewlib.lbr (lub dowolną inną).

Z menu wybierz opcję Library → Description...

Pojawi się edytor opisu biblioteki. Wpisz odpowiedni opis:

Wciśnij Ctrl+S, aby zapisać wprowadzone zmiany. Po zapisie biblioteki zamknij okno edytora. Wrócisz w ten sposób do Panelu Sterowania Eagle (Control Panel), Otwórz katalog Libraries/lbr, wyszukaj swoją bibliotekę mynewlib.lbr, kliknij ją prawym przyciskiem myszki i z menu kontekstowego wybierz opcję Use. Biblioteka stanie się aktywna i uzyskasz dostęp do zawartych w niej elementów.

 

 

 

Kopiowanie elementów

 
   
Gdy mamy utworzoną swoją bibliotekę, skopiujemy do niej często używane elementy z innych bibliotek Eagle. W ten sposób będziemy je mogli szybko sobie odszukać.

Zasada kopiowania elementów jest bardzo prosta. Najpierw otwórz edytor biblioteki, klikając dwukrotnie w nazwę biblioteki mynewlib.lbr (lub klikając ją prawym przyciskiem myszki i wybierając z menu kontekstowego opcję Open). Przez cały czas kopiowania nie zamykaj tego okienka.

Teraz przykładowo skopiujemy do naszej biblioteki symbole GND i VCC.

Wróć do panelu sterowania Eagle i znajdź bibliotekę o nazwie supply1.lbr. Rozwiń ją, klikając myszką w symbol > po lewej stronie nazwy biblioteki. Wśród elementów wyszukaj GND, kliknij prawym przyciskiem myszki i z menu kontekstowego wybierz opcję Copy to library:

Element GND znajdzie się edytorze biblioteki mynewlib.lbr. Jeśli chcesz, możesz wprowadzić tutaj zmiany.

Wciśnij Ctrl+S, aby zapisać bibliotekę na dysku. Wróć ponownie do panelu sterowania Eagle i wykonaj identyczne czynności dla symbolu Vcc. Jeśli teraz w panelu sterowania rozwiniesz swoją bibliotekę, to zobaczysz w niej dwa nowe elementy:

W opisany sposób skopiuj do swojej biblioteki następujące elementy:

atmel.lbr:
MEGA8-P
TINY13

con-ml:

ML10

led:

LED

pinhead.lbr:

PINHD-1X1
PINHD-1X2
PINHD-1X3
PINHD-1X4
PINHD-2X3
PINHD-2X4

rlc:

C-EU
CPOL-EU
R-EU

SparkFun-Electromechanical:

SWITCH-MOMENTARY-2

switch-omron:

10-XX

transistor:

*-NPN-
*-PNP-

wirepad:

1,6/0,8

W tak przygotowanej bibliotece znajdziesz praktycznie wszystkie używane dotychczas elementy elektroniczne. Nowe będziemy dodawać w miarę potrzeb.

 

 

Własne elementy

 
   
Co zrobić, jeśli w bibliotece Eagle brak jakiegoś elementu? Bez paniki. Każdy element można sobie zaprojektować samemu. Pokażemy tutaj, jak należy to zrobić. Zakładamy, że masz utworzoną bibliotekę mynewlib.lbr (jeśli nie, to ją sobie utwórz wg instrukcji podanych powyżej w tym rozdziale).

Dla przykładu stworzymy element 6_PIN_DPDT_7X7. Jest to popularny obecnie mikroprzełącznik, którego próżno szukać w bibliotekach Eagle.

http://www.ormix.lv/assets/easyimage/f/fc34ef83463b35ccd3afa5689400aa6c.jpg

Elementy w bibliotekach Eagle składają się z trzech rzeczy:

  • Symbol – symbol określa kształt elementu na schematach elektrycznych i elektronicznych.
  • Package – obudowa określa pola lutownicze elementu na płytce drukowanej.
  • Device – urządzenie wiąże ze sobą symbol elementu z jego polami lutowniczymi.

Tworzenie symbolu

Otwórz bibliotekę mynewlib.lbr. W edytorze biblioteki wybierz z menu opcję Library → Symbol.

Możesz również kliknąć ikonę Symbol na pasku u góry okna edytora. W okienku dialogowym w polu New wpisz nazwę tworzonego elementu:

Zwróć uwagę, czy u góry listy znajduje się napis Symbol. Jeśli nie, to kliknij w przycisk Sym. Zatwierdź tworzenie nowego symbolu, klikając w przycisk OK. Pojawi się okienko ostrzegawcze, że tworzysz nowy symbol:

Potwierdź, klikając w klawisz Yes. Okienko edytora biblioteki zmieni się na okienko edytora symboli. Zasady rysowania w tym oknie są bardzo podobne do zasad rysowania schematów i ścieżek. Jedynie nieco inna jest paleta narzędzi, która została przystosowana specjalnie do rysowania symboli elementów elektronicznych:

 

Linie rysujemy za pomocą narzędzia Draw lines. Narysuj poniższy kształt (wybierz u góry ekranu Wire bend style 2, Width: 0,01, Style: continous):

Zmień grubość linii na 0,024 i dorysuj linie w środku:

Wybierz narzędzie Circle i dorysuj małe kółka (z naciśniętym klawiszem Alt):

Wybierz ponownie narzędzie Draw lines. Zmień Width: 0,01 i oraz Style: shortdash. Dorysuj kreskę pionową:

Otrzymaliśmy rysunek elementu. Teraz musimy umieścić na nim złącza (ang. pins), do których będą dołączane przewody na schemacie. Wybierz narzędzie Draw a pin. U góry we własnościach wybierz Point, Direction: pas. Następnie umieść piny na rysunku:

Teraz nazwiemy każdą z końcówek. Wybierz narzędzie Info i klikaj nim w zielone kółka, aby wybrać własności końcówki. Pozmieniaj odpowiednio nazwy końcówek oraz ustaw Visible na pad.

Efekt końcowy powinien wyglądać jak poniżej (jeśli ustawiłeś we własnościach dla pinów opcję Visible:pad, to nie będą tutaj widoczne oznaczenia 1, 2..., lecz na schemacie się pojawią):

Na koniec dodamy krótki opis symbolu. Kliknij na spodzie w niebieski napis Description (opis):

Następnie w oknie opisu wpisz:

Zatwierdź opis, klikając w przycisk OK.

Wybierz narzędzie Text. W okienku dialogowym wpisz:

Znak > na początku nie jest konieczny, jednak tak przyjęto, zatem i my powinniśmy się do tego stosować. Kliknij w OK, lecz nie wstawiaj jeszcze tekstu, ponieważ trafiłby on na złą warstwę. U góry na pasku własności ustaw warstwę 95 Names. Następnie umieść tekst u góry elementu i kliknij lewym przyciskiem myszki, aby go wprowadzić do rysunku:

Kliknij ponownie narzędzie Text. Wpisz w okienko >VALUE. Zatwierdź, klikając w OK. Zmień warstwę na 96 Values, po czym umieść ten napis na spodzie elementu:

Wciśnij Ctrl+S, aby zapisać bibliotekę. Symbol jest gotowy. W podobny sposób możesz tworzyć każdy inny symbol elementu. Wprawę nabierzesz bardzo szybko, bo jest to proste.

Tworzenie obudowy

Mamy gotowy symbol elementu, teraz musimy zdefiniować dla niego obudowę, czyli pola lutownicze, dzięki którym element będzie mógł być przylutowany do ścieżek na płytce drukowanej. Tutaj będą nam potrzebne w miarę dokładne wymiary elementu. Zdobyć je można w materiałach producenta lub po prostu przez pomiar linijką czy suwmiarką. Tak właściwie interesują nas jedynie wymiary wyprowadzeń, reszta wymiarów jest potrzebna np. przy projektowaniu obudowy urządzenia.

Nigdzie w sieci nie mogłem znaleźć materiałów producenta tego mikroprzełącznika, dlatego wykonałem swój własny rysunek, na którym przycisk jest w stanie wyciśniętym. Po wciśnięciu główka przesuwa się w dół o około 1,5mm.

Widać wyraźnie, że przełącznik posiada raster metryczny, ponieważ nóżki są oddalone o 2mm, a nie o 2,51mm jak w rastrze calowym. Będziemy musieli to uwzględnić, inaczej nóżki nie pasowałyby dobrze do otworów na płytce drukowanej.

Uruchom edytor biblioteki mynewlib.lbr (w panelu sterowania Eagle otwórz katalog Library i kliknij dwukrotnie nazwę biblioteki).

Możesz również kliknąć ikonę Package na pasku u góry okna edytora. W polu New wpisz nazwę elementu i kliknij przycisk OK.

Zatwierdź przyciskiem Yes okienko ostrzegające cię, o tworzeniu nowej obudowy:

Okno edytora biblioteki zmieni się w okno edycji obudowy elementu. Jest ono bardzo podobne do edytora płytki drukowanej.

Najpierw zmienimy raster na metryczny. Kliknij ikonę Grid i wprowadź poniższe zmiany:

Na pasku narzędziowym wybierz narzędzie Pad. W opcjach u góry wybierz kształt pola lutowniczego (najlepszy będzie long). Umieść 6 pól jak na rysunku poniżej:

Wybierz narzędzie Info i zmień odpowiednio nazwy pól na 1. 2... (nie jest to niezbędne, lecz tak dla porządku wypada i lepiej wygląda).

Wybierz narzędzie Wire. We własnościach u góry ekranu ustaw Width: 0.127 i na warstwie 21 tPlace narysuj kwadrat o boku 7mm wokół pól lutowniczych (1mm to jedna kratka) oraz mały prostokąt wewnątrz kwadratu:

Wybierz narzędzie Text, wpisz >Name i umieść ten napis na warstwie 25 tNames ponad elementem. Ponownie wybierz Text, wpisz >Value i umieść napis na warstwie 27 tValues pod elementem:

Kliknij u dołu w napis Description i wpisz opis: Mikroprzełącznik DPDT on on 7x7mm.

Skończone, zapisz bibliotekę, naciskając Ctrl+S.

Tworzenie urządzenia

Mamy symbol oraz obudowę. Teraz należy te elementy połączyć w urządzenie. Uruchom edytor biblioteki mynewlib.lbr. Z menu wybierz opcję Library → Device (możesz również kliknąć w ikonę Device na pasku u góry okna edytora):

W oknie dialogowym w polu New wpisz nazwę naszego przełącznika i zatwierdź, klikając w przycisk OK:

Pojawi się okienko z ostrzeżeniem, że tworzysz nowe urządzenie. Zatwierdź je klawiszem Yes:

W oknie pojawi się edytor urządzenia:

Najpierw zaimportujemy do naszego urządzenia jego symbol. Na pasku narzędziowym po lewej stronie kliknij w narzędzie Add. Pojawi się okienko z listą zdefiniowanych w bibliotece symboli. Zaznacz właściwy i kliknij w przycisk OK:

 

Umieść symbol na schemacie tak, aby krzyżyk był w jego środku:

Teraz zaimportujemy obudowę. W prawym panelu okna edytora kliknij przycisk New. Pojawi się okienko z listą obudów zdefiniowanych w bibliotece. Obudowy pasujące do symbolu będą zaznaczone czarną czcionką. Wyszukaj obudowę przełącznika, kliknij w nią i zatwierdź okno przyciskiem OK:

Obudowa pojawi się w prawym panelu okna. Obok nazwy zobaczysz wykrzyknik w żółtym trójkącie. Oznacza on, że jeszcze nie zostały ze sobą skojarzone piny schematu z polami lutowniczymi obudowy:

Kliknij zatem w przycisk Connect. Pojawi się okienko kojarzenia pinów z polami lutowniczymi:

 

W lewym panelu masz nazwy końcówek elementu zdefiniowane w symbolu. W środku masz nazwy pól elementu zdefiniowane w obudowie. W prawym panelu będą pojawiały się skojarzone pary: końcówka (pin) : pole lutownicze (pad).  W panelu Pin wybierasz odpowiednią końcówkę. W panelu Pad wybierasz pole lutownicze dla tej końcówki. Klikasz w przycisk Connect. Para zostaje ze sobą skojarzona i pojawi się w panelu Connection. Operację wykonujesz dotąd aż wszystkie pary będą skojarzone. Jeśli nazwy końcówek i pól lutowniczych są podobne (jak u nas), to wystarczy klikać w przycisk Connect. Efekt powinien być następujący:

Zatwierdź okienko klawiszem OK. W edytorze obok nazwy obudowy powinien pojawić się zielony znak potwierdzenia:

Oznacza on, że obudowa została dopasowana do symbolu. Dodaj opis: Przełącznik 6 pin DPDT on on 7mm.

W prawym panelu kliknij przycisk Prefix. Pozwoli on ustalić skrót, którego Eagle będzie używało na schematach i płytkach do numerowania elementu, np. SW1, SW2...

Zatwierdź okienko przyciskiem OK. Zapisz bibliotekę, naciskając Ctrl+S. Edytor biblioteki możesz zamknąć. Element jest gotowy do użytku.
 

Uwaga

Na stronie startowej możesz pobrać aktualną bibliotekę mynewlib.lbr. Należy ją zapisać w katalogu eagle/lbr. Nie umieszczaj w niej swoich własnych elementów, ponieważ zawartość tej biblioteki będzie się zwiększała wraz z tworzeniem nowych projektów w naszym kursie. Lepiej utwórz osobną bibliotekę, a następnie w razie potrzeby kopiuj do niej nowe elementy z mynewlib.lbr. W ten sposób nie stracisz własnych elementów po ściągnięciu nowej wersji biblioteki z naszego serwera.

 

 


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2019 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe