Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek

©2021 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

obrazek

Maszyna Turinga

Tematy projektów

SPIS TREŚCI
Podrozdziały
W tym rozdziale prezentujemy trzy grupy przykładowych zadań dla maszyny Turinga. Zadania zebraliśmy w trzy grupy o rosnącym stopniu trudności. Proponujemy ci przerobienie ich wszystkich (ale tylko proponujemy – zdecydujesz sam...)

Projekty łatwe

 1. Napisz program, który wypisuje na pustej taśmie napis HELLO WORLD.
 2. Napisz program, który oblicza sumę logiczną lub iloczyn logiczny lub sumę modulo dwa dwóch kolejnych bitów zapisanych na taśmie. Wynik ma być zapisany na taśmie na pozycji trzeciego bitu.
 3. Napisz program, który zliczy ilość bitów o wartości 1 w podanym 8-mio bitowym słowie i wynik wypisze w postaci cyfry od 0 do 8.
 4. Napisz program, który oblicza wartość 3 bitowej liczby binarnej i wypisuje wynik w postaci cyfry od 0 do 7.
 5. Napisz program zerujący każde dwa kolejne bity o wartości 1 dowolnej liczby binarnej. Na przykład z liczby 1011101 ma powstać 1010001.
 6. Napisz program, który zastępuje w dowolnym tekście zbudowanym z liter A, B, C i D wszystkie literki A literką C. Na przykład z tekstu BACA ma powstać BCCC.
 7. Napisz program, który przenosi pierwszą literkę wyrazu zbudowanego z liter A, B, C i D z początku na koniec. Na przykład z tekstu DAB ma powstać ABD.
 8. Napisz program, który zamienia miejscami początkowy i końcowy bit liczby binarnej. Na przykład liczba 11010 powinna przejść w 01011.
 9. Napisz program, który zeruje środkowe bity liczby binarnej. Na przykład liczba 101111 powinna przejść w 100001.
Na początek:  podrozdziału   strony 

Projekty średnio trudne

 1. Napisz program dokonujący rotacji w lewo lub w prawo wprowadzonych jako dane bitów. Ilość bitów dowolna.
 2. Napisz program licznika binarnego, który ciągle zwiększa swą wartość o 1. Ilość bitów nieograniczona.
 3. Napisz program, który łączy dwie liczby binarne rozdzielone znakiem pustym. Liczba pierwsza ma zostać dołączona na koniec drugiej. Na przykład, jeśli znakiem pustym będzie ?, to z danych wejściowych ?110011?101? ma powstać ?101110011?.
 4. Napisz program, który rozdziela dwoma znakami pustymi na dwie połówki liczby binarne złożone z parzystej ilości bitów. Na przykład, jeśli znakiem pustym jest ?, to z danych wejściowych ?11001111? program powinien utworzyć ?1100??1111?.
 5. Napisz program, który podwaja każdy bit wejściowej liczby binarnej. Na przykład z liczby 101 powinniśmy otrzymać 110011.
 6. Napisz program, który usuwa z 8-bitowej liczby binarnej n-ty bit. Numer bitu podany jest w postaci cyfry od 1 do 8 jako pierwszy znak. Na przykład z danych 511101000 program powinien wyprodukować 51110000.
Na początek:  podrozdziału   strony 

Projekty dla ambitnych

 1. Napisz program, który posortuje bity dowolnej liczby binarnej ustawiając wszystkie 0 po prawej stronie, a 1 po lewej. Na przykład liczba 10111001 musi zostać przekształcona do postaci 11111000.
 2. Napisz program, który odwróci kolejność bitów dowolnej liczby binarnej, tzn. z liczby 01100111 ma powstać 11100110.
 3. Napisz program, który oblicza wyraz kodu Hamminga dla 4 bitowego słowa danych. Na przykład ze słowa 1011 ma powstać słowo kodowe Hamminga o postaci 1010101.
 4. Napisz program, który zamienia kod binarny na kod Gray'a. Na przykład z liczby binarnej 1001 powinniśmy otrzymać wyraz kodu Gray'a o postaci 1101.
 5. Napisz program, który zamienia wyraz kodu Gray'a na odpowiadającą mu wartość binarną.  Na przykład wyraz kodu Gray'a 1100 powinien przejść w liczbę binarną 1010.
 6. W wejściowym ciągu binarnym zbudowanym maksymalnie z 8 bitów oblicz długość najdłuższego podciągu zbudowanego z samych jedynek. Wynik podaj w postaci cyfry od 0 do 8. Na przykład dane wejściowe 01011101 powinny zostać przetworzone do postaci 3 01011101.
Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2021 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.