Problem A - Rozbiór addytywny
Problem B - Automatyczne poprawianie pisowni
Problem C - Owady
Problem D - Kod rozwijanych kwadratów
Problem E - Wybory do honorowego stowarzyszenia
Problem F - Optymalne kody przedrostkowe
Problem G - Zliczanie punktów w brydżu

 

 

 

1984

Problem C - Owady


Opis

Znany powszechnie owad gryzący (rzędu hemiptera o nazwie naukowej Obżartus wszystkożerus), spotykany głównie na północy New Jersey, objawia ciekawe zachowanie wśród przedstawicieli swojego gatunku. Gdy umieści się go na płaskiej powierzchni z innym owadem w zasięgu jego wzroku, to zaczyna iść ze stałą prędkością w kierunku tego drugiego owada w celu próby złapania go i pożarcia. Jeśli drugi owad ma w zasięgu wzroku trzeciego owada, to postępuje tak samo; podobnie dla trzeciego owada. Gdy kilka owadów zostanie umieszczonych razem na płaskiej powierzchni, to wszystkie zaczynają poruszać się wzdłuż krzywych w kierunku innego poruszającego się owada.

W tym zadaniu otrzymasz początkowe współrzędne kilku owadów i będziesz musiał określić miejsce, w którym zakończą one swoją wędrówkę. Do przetworzenia będzie dokładnie cztery zestawy danych o następującej strukturze:

Pierwszy wiersz zawiera liczbę całkowitą od 2 do 9 (włącznie), która reprezentuje liczbę owadów. Następne kilka wierszy (po jednym dla każdego owada w kolejności owad1, owad2, ..., owadN) zawierają po dwie liczby rzeczywiste, które reprezentują kolejno współrzędne x i y pozycji początkowej owada. Każda liczba będzie w zakresie od -9999.9 do +9999.0, każda będzie zawierała jednocyfrową część dziesiętną.

Każdy owad widzi tylko następnego owada w numeracji, a owad o najwyższym numerze widzi owada nr 1. Jednocześnie każdy owad wykonuje krok o długości dokładnie jednej jednostki w kierunku owada, którego widzi. Dla celów tego zadania, symulacja trwa do momentu, gdy:

  1. Co najmniej jeden owad osiągnie pozycję odległą o jednostkę lub mniej od pozycji owada, którego ściga; lub
  2. zostanie wykonane 100 kroków.

Gdy tylko wystąpi jeden z tych warunków, wypisz:

dwa puste wiersze;
liczbę wykonanych kroków;
numer każdego owada i jego końcową pozycję (współrzędne x i y) z dokładnością do jednego miejsca po przecinku. Każdy owad w osobnym wierszu.

Zwróć uwagę, że po każdym kroku każdy owad być może będzie zmuszony do zmiany kierunku ruchu, ponieważ jego owad docelowy również się porusza. Zauważ również, że jeśli pozycja początkowa jakiegoś owada jest w odległości jednostki lub mniejszej od jego owada docelowego, to symulacja kończy się natychmiast bez wykonywania żadnych kroków.

 

 


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2018 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe