Problem A - Obszary szachownicy
Problem B - Analiza progu rentowności producenta
Problem C - Interpreter
Problem D - Milaż
Problem E - Pozycja drużyny
Problem F - Edytowanie liczb

 

 

1981

Problem A - Obszary szachownicy


Opis

Rozważmy szachownicę o wymiarze 10 × 10, której każde pole posiada kolor biały lub czarny. Obszarem szachownicy jest każdy zbiór przyległych pól. (Dwa pola nie są przyległe, jeśli posiadają wspólny narożnik, lecz nie stykają się krawędziami.)  Obszar jest dziurą, jeśli wszystkie jego pola są białe i jeśli każda krawędź nie zawarta w całości wewnątrz obszaru znajduje się albo na krawędzi szachownicy, albo styka się z polem czarnym. Na przykład, poniższa szachownica zawiera 8 dziur.

 

 

Masz napisać program, który znajdzie liczbę dziur w takiej szachownicy i wypisze liczbę białych pól w każdej z dziur.

 

Specyfikacja wejścia

Na wejściu program otrzyma dziesięć wierszy, które będą reprezentować kolejne rzędy pól szachownicy. Każdy wiersz będzie się składał z 10 cyfr 0 lub 1. Cyfry te będą przedstawiały kolor pola w danym wierszu szachownicy. Kolor czarny będzie przedstawiony cyfrą 1, kolor biały będzie przedstawiony cyfrą 0. Możesz założyć, że w danych wejściowych nie będzie błędów.

 

Specyfikacja wyjścia

Na wyjściu program powinien wypisać liczbę dziur, oraz dla każdej z nich liczbę zawartych w niej białych pól szachownicy. Kolejność wypisywania tych liczb pól jest dowolna.

 

Przykładowe dane wejściowe

1011111011
1110010011
0100110000
0110100000
1010111000
1011101000
1000001000
1111111000
0001011000
0000101000

 

Przykładowe dane wyjściowe

NUMBER OF HOLES IS 8
HOLE 1 CONTAINS 1 SQUARES
HOLE 2 CONTAINS 6 SQUARES
HOLE 3 CONTAINS 30 SQUARES
HOLE 4 CONTAINS 2 SQUARES
HOLE 5 CONTAINS 8 SQUARES
HOLE 6 CONTAINS 7 SQUARES
HOLE 7 CONTAINS 1 SQUARES
HOLE 8 CONTAINS 1 SQUARES

 

 


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2018 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe