Życie i Praca Konrada Zuse

Autor prof. Horst Zuse


Wiele encyklopedii oraz innych prac źródłowych podaje, iż pierwszym dużym, automatycznym komputerem cyfrowym był Harvard Mark 1, zaprojektowany w Ameryce przez zespół Howarda H. Aikena w latach pomiędzy 1939 a 1944. Jednakże po zakończeniu II Wojny Światowej odkryto, iż sterowany programem komputer Z3 został skonstruowany w Niemczech już w roku 1941, co oznacza, że Z3 istniał przed maszyną Harvard Mark 1.

Twórcą Z3 okazał się niemiecki inżynier o nazwisku Konrad Zuse, który w roku 1938 zaprojektował swoją pierwszą maszynę komputer Z1 w pokoju gościnnym rodziców w Berlinie. Pomimo oparcia konstrukcji na przekaźnikach komputer Z3 był bardzo zaawansowaną maszyną jak na swoje czasy; na przykład stosował dwójkowy system liczenia oraz potrafił wykonywać obliczenia zmiennoprzecinkowe.

Zuse był zadziwiającym człowiekiem, wyprzedzającym o całe lata swoje czasy. Aby w pełni docenić jego osiągnięcia, musimy wziąć pod uwagę, iż miał wykształcenie z zakresu inżynierii wodno-lądowej (a nie z elektroniki)

Komputer Z1
Komputer Z1 (zrekonstruowany). Na pierwszym planie widoczny jest kołowrót do ręcznego odmierzania cykli zegarowych.

Zuse nie zdawał sobie sprawy ze stopnia rozwoju maszyn liczących w Niemczech i w innych krajach aż do bardzo późnego etapu prac, więc niezależnie od nikogo i w samotności obmyślił oraz zaimplementował zasady działania nowoczesnych komputerów cyfrowych.

Autoportret Konrada Zuse
Autoportret Konrada Zuse (1994)

Dzisiaj powszechnie potwierdza się, iż komputer Z3 był pierwszym w pełni użytecznym, automatycznym komputerem cyfrowym, natomiast jego twórca Konrad Zuse jest ogłaszany przez informatyków za najbardziej godnego podziwu i  szacunku pioniera komputeryzacji.

Większość z poprzednio opublikowanych materiałów dotyczących Konrada Zuse pochodziła z tej samej niekompletnej puli materiałów źródłowych. Materiały te mają tendencję do koncentrowania się na Konradzie Zuse jako inżynierze, pomijają natomiast Konrada Zuse jako człowieka.

Naprzód


Historia życia i twórczości Konrada Zuse została umieszczona na serwerze I-LO za pisemną zgodą syna wynalazcy, prof. dr inż. Horsta Zuse
Z języka angielskiego tłumaczenie wykonał: mgr Jerzy Wałaszek