Mikroprocesory 8008/8080


 

8008

Intel 8008

Firma Computer Terminal Corporation (później znana pod nazwą Datapoint) odwiedziła Intel pod koniec 1969 roku w celu podpisania kontraktu na zaprojektowanie i budowę układu pamięci bipolarnej dla swojej małej jednostki CPU, która miała być zbudowana przy wykorzystaniu elementów cyfrowych TTL (co praktykowano zwykle w owym czasie). Architektura tego 8 bitowego mikroprocesora została zaprojektowana przez CTC i, jak wszystkie proste jednostki centralne, bardzo przypominała architekturę układu 4004. Hoff i Mazor opierając się na prostocie tej architektury zaproponowali zawarcie tej jednostki centralnej w pojedynczym układzie scalonym.

Na początku 1970 firma Intel podpisała z CTC kontrakt na zaprojektowanie tego układu i Hal Feeney został przydzielony do tej pracy. Feeney z pomocą Hoffa i Mazora rozpoczęli projektowanie 8008 na kilka miesięcy przed 4004. Z uwagi na swój wczesny start układ 8008 mógł stać się pierwszym na świecie mikroprocesorem. Jednakże po kilku miesiącach wolnych postępów projekt został wstrzymany. Wznowiono go po zakończeniu przez Faggina prac nad 4004 i przejęciu przez niego kierownictwa tego projektu. Pracując teraz pod nadzorem Faggina Feeney wykonał szczegółowy projekt według tej samej metodologii, dzięki której Faggin zaprojektował układ 4004, co dało w efekcie produkt końcowy - mikroprocesor 8 bitowy 8008.

8080

Intel 8080

Faggin wymyślił mikroprocesor 8080 w lecie 1971 roku. Zdefiniował on również jego architekturę, zestaw instrukcji oraz podstawowy projekt. Po dziewięciu frustrujących miesiącach agitowania na korytarzach Fagginowi w końcu udało się przekonać kierownictwo firmy Intel do podjęcia tego projektu. Opóźnienie to nieomal kosztowało Intela utratę przodownictwa na rynku mikroprocesorów na rzecz układu Motorola 6800. Układ 8080 został zaprojektowany przez Masatoshi Shimę w latach 1972-74 w okresie około 15 miesięcy pod kierownictwem Faggina. Wkład Stana Mazora ograniczał się do dodania kilku instrukcji do zbioru poleceń mikroprocesora.

 


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2018 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe