Kierownik projektu


 

Stan Mazor

Pomiędzy propozycją architektury złożoną firmie Busicom (japoński wytwórca kalkulatorów posiadający prawa wyłączności do Rodziny 4000 układów scalonych) przez Teda Hoffa i Stana Mazora a początkiem implementacji mikroprocesora istniała dosyć duża przerwa czasowa. Propozycja ta była przez sześć miesięcy bez odzewu, aż Faggin został wypożyczony z Fairchilda w celu nadzoru nad projektem. Przerwa ta definiuje dwie fazy oddzielnych działań: pierwszą fazę definicji architektury, drugą fazę projektowania i rozwoju. W fazie rozwoju nie było współdziałania pomiędzy Hoffem, który w tym czasie zajęty był innymi projektami, a Fagginem. Wkrótce po przyłączeniu się do Intela Faggin zakończył poprzednio nierozwiązane problemy architektury i zaprojektował mikroprocesor bez jakiegokolwiek udziału czy pomocy ze strony Teda Hoffa lub Stana Mazora.

Federico Faggin

Faggin był ekspertem w Technologii Bramki Krzemowej, którą stworzył w firmie Fairchild Semiconductor. Znał się również na architekturze komputerów będąc jednym z projektantów i konstruktorów pierwszych małych komputerów w firmie Olivetti we Włoszech przed wstąpieniem na uniwersytet, gdy miał 19 lat. Ta połączona wiedza z różnych dziedzin dała mu podstawy do wykonania najbardziej wyzywającej pracy. W roku 1968 podstawowym problemem przemysłu nie było określenie architektury zdolnego do działania komputera, lecz umiejętność implementacji układu o wysokiej sprawności działania zawierającego około 2500 tranzystorów za pomocą dostępnej, ograniczonej technologii. Małe komputery projektowano i budowano od lat przy użyciu układów logicznych TTL o małej i średniej skali integracji (dla przykładu zobacz na 8008).
Faggin pracował zawzięcie przez 11 miesięcy, aby stworzyć zestaw układów dla Busicom. Podjął wszystkie decyzje, które mogły doprowadzić do zakończenia projektu z sukcesem lub do jego fiaska, które również brał pod uwagę. Szybka i przeprowadzona z powodzeniem implementacja układu 4004 była również jednym z kluczowych czynników, który zapewnił firmie Intel przodownictwo w stosunku do innych architektur mikroprocesorów obliczeniowych branych pod uwagę przez różne przedsiębiorstwa w owym czasie. W przeciwieństwie do tego, co pisała prasa, kierownikiem projektu był Faggin, a nie Hoff.

 


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2018 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe