Styczna

Rys. III

obrazek

Weźmy pod uwagę jedną z krzywych algebraicznych zadanych parametrycznie x = x(t), y = y(t) (Rys. II). Następnie wybierzmy na niej dowolny punkt A(x(t),y(t))  i rozpatrzmy otoczenie tego punktu o promieniu dt. Jeżeli wartość promienia dt jest dostatecznie mała, to styczną do krzywej w punkcie A (Rys. II) możemy potraktować jako graniczne położenie siecznej przechodzącej przez punkty:

B = (x1,y1) = (x(t - dt),y(t - dt)),

C = (x2,y2) = (x(t + dt),y(t + dt))

 

10 FOR t = TO π krok
   PSET (FNx(t),FNy(t)),kolor
  NEXT t100 FOR t = TO π krok
110  x = FNx(t): y = FNy(t)
120  dt = .01
130  t = t+dt: x1 = FNx(t): y1 = FNy(t)
140  t = t+2*dt: x2 = FNx(t): y2 = FNy(t)
150  k = (y2-y1)/(x2-x1} 
190  LINE (x-300,y+k*300)-(x+300,y+k*300),kolor
  NEXT t
KOMENTARZ LISTINGU

110 – wybieramy dowolny punkt na zadanej krzywej,

120 – wielkość rozpatrywanego otoczenia punktu, A(x(t),y(t)), czyli przyrost parametru t,

130–140 – wyznaczanie współrzędnych krzywej na brzegach zadeklarowanego otoczenia, czyli punktów, przez które przechodzi sieczna. Uwaga!: w linii 8 mnożnik 2 z uwagi na instrukcje podstawiania,

150 – wyznaczamy współczynnik kierunkowy siecznej.

 

Rys. 3.1
Rys. 3.2

Dysponując współczynnikiem kierunkowym stycznej w dowolnym punkcie krzywej (linia 150) możemy przystąpić do wprowadzania pewnych pojęć z geometrii różniczkowej.


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe