Ciekawe i efektowne pokazy przypominały i przybliżały uczestnikom wiadomości na temat powietrza, jego składu i własności, łącząc mikroskopowy model kinetycznej teorii budowy gazów z makroskopowymi parametrami takimi jak ciśnienie, temperatura, objętość czy gęstość, opisującymi jego stan.
W czasie spotkania widzowie zostali poproszeni o odpowiedzi na pytania np. o masę powietrza jaką zawiera średniej wielkości pokój czy aula szkolna, czy też prędkości ruchu molekuł powietrza. Dużym zaskoczeniem były masy powietrza – odpowiednio równe ok. 45 kg i 500 kg. Na oczach zebranych przy użyciu pompy próżniowej zważone zostało powietrze w litrowej kolbie szklanej oraz wykazana została różnica mas jednakowych baloników: napompowanego i pustego.
Pobudzająco na wyobraźnię podziałało wyliczenie-oszacowanie na podstawie „Rocznika statystycznego” ilości ziaren zbóż jakie ludzkość zebrała od początku uprawiania roli i porównaniem jej z liczbą Avogadra. Liczba Avogadra, z którą każdy uczeń obcuje na co dzień na lekcjach chemii, okazała się być 1000-krotnie większą od wspomnianej ilości ziaren.
Ważną rolę w prezentacji odegrała wspomniana szkolna pompa próżniowa, dzięki której wszyscy przekonali się jak duże jest ciśnienie atmosferyczne z chwilą, gdy pod jej  kloszem znalazły się kolejno zawiązana gumowa rękawiczka i zawiązany nie napompowany balonik.
Duże wrażenie zrobiło ciastko-pianka w polewie czekoladowej, które prawie 2-krotnie „urosło” po odpompowaniu powietrza.
Zwrócono uwagę słuchaczy na to zjawisko w kontekście dekompresji, której rygory muszą zachować wynurzający się z dużych głębokości płetwonurkowie. Aby zapobiec zjawisku choroby kesonowej czy innych bardziej tragicznych skutków gwałtownego wyjścia na powierzchnię, wynurzenie powinno odbywać się w odpowiednim tempie z zachowaniem przystanków w jego trakcie.
Zmniejszenie ciśnienia pod kloszem pompy umożliwiło ukazanie roli powietrza w propagacji fal dźwiękowych oraz skutek obecności powietrza, jakim jest siła oporu działająca podczas ruchu ciał (rura Newtona). Półkule magdeburskie dały możliwość wykazania tężyzny fizycznej niektórym z widzów. Wynik znów był zgodny z historycznym doświadczeniem.
Ostatnim doświadczeniem z aerostatyki było udowodnienie istnienia siły wyporu w powietrzu, zgodnie z prawem Archimedesa. Zawieszona na wadze w powietrzu zamknięta szczelnie puszka aluminiowa została zrównoważona odważnikami. Pod kloszem pompy próżniowej, okazało się, że puszka jest cięższa. Jakościowo podobny efekt można było zaobserwować z unoszącymi się w powietrzu balonikami napełnionymi helem, których zachowanie kontrastowało z zachowaniem baloników z argonem i powietrzem.